Online archiv

Autor: -red-

Důležité upozornění pro návštěvníky online archivu

-red-

Projekt v MŠ Zlechov – „Ptačí zimní štěbetání“

-red-, 2024_05_květen
Měsíc únor se v naší mateřské škole nesl v duchu ptáčků v zimě, které můžeme spatřit na našich krmítkách. V naší Mateřské škole ve Zlechově se jak ve třídě „Motýlků“ (mladší děti od 3 do 4 let), tak i ve třídě „Sluníček“ (děti ve věku od 4 do 6 let) děti seznamovaly s nejběžnějšími ptáky v zimě a se zajímavostmi z ptačí říše.

Řízení znalostí pedagogických pracovníků – tvrdý oříšek vedoucích pedagogických pracovníků

-red-, 2024_05_květen
V oblasti pedagogického vedení školy je naprosto zásadní skutečnost, že vůdčí osobností pedagogického procesu je ředitel/ka. Řízení znalostí v segmentu školství naráží v současné době na systémové zatížení administrativní agendou.

Hospitační činnost ve vazbě na metodické vedení školy

-red-, 2024_05_květen
Ředitelka školy je podle školského zákona zodpovědná za kvalitu poskytovaného vzdělávání. To znamená, že má v ruce prostřednictvím hospitační činnosti (HČ) velmi účinný prostředek jejího zvyšování. A proto můžeme hovořit o hospitační činnosti jako metodickém nástroji dalšího zkvalitňování vzdělávání.

Jazyková pestrost v mateřské škole: Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem

-red-, 2024_05_květen
Mateřská škola je klíčovou fází ve vývoji dítěte, kde se formují základní dovednosti a sociální interakce. Článek se zaměřuje na problematiku dětí s odlišným mateřským jazykem a analyzuje výzvy, kterým tyto děti čelí. Zároveň zkoumá strategie, které mohou vyučující a školy použít k podpoře jazykového a sociálního rozvoje takových dětí. Dozvíte se také o výhodách multikulturního prostředí v mateřských školách a významu inkluze ve vzdělávání v předškolním věku.

Jak velký je Vesmír

-red-, 2024_04_duben
V jihočeské krajině v obci Ktiš, mezi šuměním stromů a zpěvem ptáků, se nachází naše mateřská škola. Jsme místem, kde se setkávají děti ve věku od dvou do sedmi let, aby objevovaly svět kolem sebe.

Dny pro zdraví

-red-, 2024_04_duben

Kuřátka ve školce

-red-, 2024_04_duben

V Hovězské školce jsme vařili s panem kuchařem

-red-, 2024_04_duben

Konkurzní řízení a profesně-legislativní aspekty III. – zátěžové situace

-red-, 2024_04_duben
Profese ředitelky mateřské školy patří mezi vysoce zátěžové. Za problematické faktory můžeme považovat specifickou zátěž ženského kolektivu, různorodost kolektivu dětí, výchovné problémy dětí, náročné požadavky na kvalifikaci, obecné vědomosti, dovednosti i individuální schopnosti ředitelky. Dalšími faktory jsou pak schopnost pružně řešit konfliktní momenty, komunikace s rodiči, kolegy, nadřízenými či podřízenými.

Tipy na práci s dětmi se syndromem ADHD

-red-, 2024_04_duben
Mateřská škola je klíčovou fází ve vývoji dítěte, kde se formují základní dovednosti a sociální interakce. Pro některé děti však může být tento proces výzvou, zejména pokud mají diagnostikovaný syndrom ADHD.

Smyslohrátky

-red-, 2024_03_březen