Online archiv

Autor: -red-

Reportáž psaná na lyžích

-red-, 2024_03_březen

Výhody a rizika odkladu školní docházky

-red-, 2024_02_unor
Odklad školní docházky je významnějším tématem v oblasti vzdělávání a vývoje dětí. Každý rok čelí tisíce rodičů otázce, zda je jejich dítě připravené nastoupit do základní školy. Většina dětí dosahuje ve věku šesti let zralosti pro vstup do základního vzdělávání.

Kniho, kniho – co v tobě přebývá aneb Předčtenářská gramotnost v mateřské škole

-red-, 2024_02_unor
Knihy, časopisy, ilustrace, to vše využíváme při každodenních aktivitách s dětmi u nás v Mateřské škole Zvoneček v Mělníku. Ve všech našich činnostech se snažíme děti inspirovat k tomu, aby se knihy pro ně staly kamarádem, po prvním čtení zábavným koníčkem a pro zbytek života potřebou.

Konkursní řízení a profesně legislativní aspekty II.

-red-, 2024_02_unor
Trvalými cíli každé školy by měla být ochota hledat nové výzvy, cíle a přístupy, týmově spolupracovat, směřovat k participativnímu vedení, permanentně směřovat ke zlepšování a směřovat k tzv. učící se organizaci.

Své duševní zdraví řeší i muži, často však pozdě

-red-, 2024_02_unor
Méně než polovina z těch, co trpí depresí, vyhledá odbornou pomoc. Ačkoliv terapii vyhledávají častěji ženy, muži páchají sebevraždu dvakrát častěji. Důvodem je především to, že mnohdy bagatelizují projevy své psychické nepohody, stydí se otevřeně mluvit o svých problémech a pod nátlakem společnosti mívají pocit, že na to vlastně ani nemají právo.

Proč jsme se nepřipojili ke stávce?

-red-, 2024_02_unor
Do stávky jsme se jako MŠ nepřipojili. Není to proto, že by naše nepedagogické kolegyně měly hodně peněz. Jsou součástí našeho týmu, a důležitou součástí. Ale když jsem podrobněji sledovala, kdo je organizátorem stávky, tak jsem si uvědomila, že bude stávka zneužita jinými silami. A takto jsem se ke stávce postavila před celým učitelským sborem i nepedagogy. V tomto názoru jsme nalezli společnou řeč.

DYSKORUNKA 2024 aneb „Každý (se) může učit jako superhrdina“

-red-, 2024_02_unor

Návštěva divadla pro MŠ a 1. stupeň – Kabinet zázraků

-red-, 2024_01_leden
Proč chodíme do divadla? Divadlo má jedinečnou a nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu. Co může nabídnout pouze divadlo na rozdíl od jiných druhů umění a být tím nápomocné při vzdělávání? Žáky bylo, je a bude obtížné zaujmout.

Konkurzní řízení a profesně – legislativní aspekty I.

-red-, 2024_01_leden
Práva a povinnosti ředitele školy definuje ustanovení § 164 až § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Co je ale dobré vědět a znát před konkurzním řízením o legislativním rámci, oblasti řízení lidských zdrojů a oblasti strategického plánování?

Výjezd učitelek mateřských škol do Estonska

-red-, 2024_01_leden
V rámci společných akcí pořádaných místní akční skupinou MAS Dolnobřežansko byla naše mateřská škola oslovena, zda by se stala vedoucím konsorcia v rámci evropského programu Erasmus+. Tento program je zaměřený na výjezd učitelů mateřských škol do zemí EU, kde mohou vidět a čerpat nové zdroje pro svou práci v předškolním vzdělávání.

Nesem vám noviny, poslouchejte…

-red-, 2024_01_leden

Podzimní posezení u Šnečků

-red-, 2024_01_leden