Online archiv

Autor: -red-

Jaký dopad má perfekcionismus na váš život?

-red-, 2023_06_cerven
Podíváme se na to, jak vaše perfekcionistické rysy ovlivňují váš život, abychom si udělali jasnější obrázek o tom, jak se váš život může zlepšit, pokud začnete být soucitnější a přistupovat ke světu více realisticky.

Jarní kuřátka v MŠ v Pardubicích

-red-, 2023_06_cerven

Předškolní vzdělávání ve Slovinsku – postřehy z měsíční zahraniční stáže

-red-, 2023_06_cerven
Slovinsko se s Českou republikou pravidelně přetahuje o první příčku mezi nejrozvinutějšími postkomunistickými zeměmi. Srovnávací pedagogika má za úkol hledat rozdíly a shody mezi různými činiteli vzdělávání, ať už se to týká jednotlivců, škol, nebo třeba celých států.

K formativnímu hodnocení v mateřských školách aneb neberme dětem radost

-red-, 2023_06_cerven
Dítě by se mělo v prostředí mateřské školy cítit především přijato, a to pokud možno bez zbytečného stresu. Samozřejmě se nastavují pravidla, která jsou tak pevná, aby se o ně dítě mohlo jaksi s důvěrou opřít. Samozřejmě se snažíme děti vést a rozvíjet v nich podle jejich tempa a možností všechno dobré a potřebné pro život. Samozřejmě děti pozitivně motivujeme a oceňujeme jejich snahu i úspěchy.

Máme rádi naši Zemi

-red-, 2023_06_cerven

Inspekční činnost České školní inspekce v oblasti stravování

-red-, 2023_06_cerven
Česká školní inspekce je nezávislým, samostatným úřadem České republiky. Je to hodnotitel počátečního vzdělávání, kvality a efektivity. Pravidelné hodnocení vzdělávací soustavy probíhá na základě plánů a úkolů na konkrétní školní rok.

Komunikace a čtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením

-red-, 2023_06_cerven
Základním nástrojem komunikace je jazyk. Děti si ho od raného věku osvojují prostřednictvím interakce s okolím. Pokud se ale narodí s těžkou až úplnou ztrátou sluchu, může pro ně být (i s funkční kompenzační pomůckou) osvojení mluvené řeči náročné.

Covidoví plaváčci potřebují doučování!

-red-, 2023_05
Následky dvouleté covidové přestávky pociťujeme stále. Své o tom vědí i trenéři z dětských plaveckých kurzů. Dva ročníky dětí se neučily plavat vůbec nebo pouze on-line, a to nestačí. Je na zodpovědnosti rodičů, aby děti zbavili tohoto stigmatu. Řešením jsou plavecké kurzy, kde se děti naučí plavat a bezpečně se chovat ve vodě i u vody.

Kamarádíme s dětmi z celého světa

-red-, 2023_05
Možná ani nevíte, co všechno děti v mateřské škole dělají. Povědomí většiny lidé je, „že si hrají“. Ale jak si hrají? V tomto už jsou odbornicemi učitelky, které umí nastavit hru tak, aby se děti rozvíjely ve všech oblastech a přitom si ani neuvědomovaly, že se učí.

Poděkování u příležitosti 70. výročí vzniku SPgŠ v Berouně

-red-, 2023_05
Vážená redakce, více než 25 let odebíráme časopis Informatorium 3-8 . Toto odborné periodikum nás, kteří vyučujeme pedagogiku, psychologii a speciální pedagogiku, obohacuje a informuje o aktuálním dění v oblasti předškolního a zájmového vzdělávání.

Velikonoční setkání dětí z MŠ Blatenská a seniorů v Pečovatelském domě

-red-, 2023_05

Hulínské velikonoční prázdniny

-red-, 2023_05