Online archiv

Autor: Jaroslav Petr

Může mozek přežít bez těla?

Jaroslav Petr, 7-8/2019
Kontroverzní experiment navrátil mozku mrtvého prasete některé biologické funkce. Lidstvu se tím otevírají dosud netušené možnosti výzkumu mozku, jeho poruch a onemocnění. Zároveň jsme nahlédli do Pandořiny skříňky, ze které se na nás hrne záplava znepokojivých otázek. Jak definovat smrt? Je to stav, z něhož existuje návrat? Zní

Proč si máme s dětmi povídat?

Jaroslav Petr, 5/2019
Rozvoj řeči v útlém věku otevírá člověku cestu k úspěchu i ke zdraví. Psychologové mají v mnohém jasno. Čas od času však narazí na záhadné výjimky. Jednou z nich je fakt, že amazonští indiáni na své děti skoro nemluví a tento komunikační handicap nemá na vývoj řeči dětí žádný dopad.

Nadávky. Proč je tak potřebujeme?

Jaroslav Petr, 4/2019
V patnáctém století se v některých zemích klení na veřejnosti trestalo nejen žalářem, ale třeba i vyříznutím jazyka. Anebo popravou. Neslušná slova z lidské řeči přesto nikdy nevymizela. Zaznívají nejen v soukromí, ale nyní i v přímých televizních přenosech. Co nás vede k porušování norem slušné mluvy?

GPS pomáhá a škodí

Jaroslav Petr, 3/2019
Elektronická navigace je skvělý pomocník, ale když se na ni spoléháme, necháváme zlenivět svůj vrozený orientační smysl. A běda, když potom máme někam dojet či dojít bez této elektronické navigační berličky.

Konec „maršmelounového testu“?

Jaroslav Petr, 2/2019
Slavné studie týmu stanfordského psychologa Waltera Mischela dokazovaly, že lze úspěšnost v životě odhadnout už z toho, jak dokážou malé děti odolávat pokušení. Mischel inspiroval generace psychologů. Teď přicházejí američtí psychologové s důkazy, že se Mischel zmýlil.

Geny, zločin a trest

Jaroslav Petr, 12/2018
Objev variant genů, které mohou za určitých okolností zvýšit pravděpodobnost kriminálního chování svého nositele, se už někdy promítá i do rozsudků. Nastoluje to řadu otázek. Nakolik člověk zodpovídá za své jednání a nakolik je „ve vleku“ svých dědičných dispozic? A měla by být genetická dispozice k násilí brána jako polehčující okolnost?

Bisfenol a poruchy chování u dětí

Jaroslav Petr, 9/2018
Děti se dnes potýkají s celou řadou psychických problémů. Trápí je poruchy pozornosti, hyperaktivita. Na jedné straně jsou náchylné k úzkostem a depresím a na druhé straně mají potíže se sebeovládáním a zvýšenou agresivitou vůči okolí. Jakou roli v tom hraje stále znečištěnější životní prostředí? Příklad bisfenolu A ukazuje, že nad tímto vlivem rozhodně nelze mávnout rukou.

Toulání myšlenek

Jaroslav Petr, 7-8/2018
Zhruba polovinu času, který trávíme bděním, se nesoustředíme na to, co se právě děje kolem nás. Naše myšlenky se toulají bůhvíkde. Proč vůbec sníme? K čemu je nám to dobré? A je nám to vůbec k něčemu dobré?

Neurony nepřestávají překvapovat

Jaroslav Petr, 6/2018
V mozku nenajdeme dva neurony se stejnou dědičnou informací. Významnou roli přitom sehrávají skákající geny čili transpozony. Jejich aktivita je silně ovlivněna péčí matky o potomky. Revolučním způsobem se změnil i náš náhled na možnosti obnovy dospělého mozku.

Chcete otěhotnět? Nekuřte trávu…

Jaroslav Petr, 4/2018
Marihuanu nebo hašiš u nás zkusila víc jak třetina šestnáctiletých Čechů, což je dvojnásobek evropského průměru. Za psychotropní účinky konopných drog jsou zodpovědné látky souhrnně označované jako kanabinoidy. A i když se „huliči“ zaklínají, že jim nijak neškodí, jejich konzumace se projeví na činnosti mozku, tkání a dalších orgánů. A jako ještě nebezpečnější se ukazují synteticky připravované kanabinoidy nabízené třeba jako prostředky pro usnadnění meditací či materiál pro výrobu vonných tyčinek.

Mozek teenagerů – neřízená střela?

Jaroslav Petr, 2/2018
Znají to všichni rodiče. Adolescenti bývají impulzivní, nejednou nebezpečně riskují a nepořídíte s nimi po dobrém ani po zlém. Možná je ale na místě více pochopení. Nevyrovnané, impulzivní a často i riskantní chování teenagerů bylo dříve připisováno rozkolísané hladině hormonů během dospívání. Co když za to ale může nedokončený vývoj jejich mozku?

Doping pro unavený mozek

Jaroslav Petr, 11/2017
Čím povzbudit unavenou mysl? Šálkem kávy? Energetickým nápojem? A co když pro nabuzení mozku sáhneme po něčem silnějším, například po lécích určených nemocným?