Online archiv

Autor: Zoja Franklová

NOVÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BUDOU BRZY POVINNÉ

Zoja Franklová, 5/2012
Už za dva roky by měli učni povinně skládat jednotné závěrečné zkoušky. Ty by měly mít v daném učebním oboru vždy stejnou úroveň, ať už je škola v Aši, nebo v Uherském Hradišti. Na co se tedy mají žáci připravit?

INSPIRACE PRO AUTOEVALUACI ŠKOL

Zoja Franklová, 10/2011
Povinnost škol věnovat se vlastnímu hodnocení (autoevaluaci) vyplývá ze „školského“ zákona. Po jeho novelizaci byla zjednodušena administrativa, školy se tedy nemusejí v takové míře věnovat formálnímu vykazování. Měly by se ale vlastnímu hodnocení věnovat i nadále, protože to „školský“ zákon stále předpokládá. A jak to dělat dobře a smysluplně? Právě v tom jim v minulých třech letech pomáhal projekt Cesta ke kvalitě a řadu výstupů projektu budou moci školy využívat i po jeho ukončení. Jakou pomoc Cesta ke kvalitě nabídla školám?

Výuční list bude důvěryhodnější

Zoja Franklová, 1/2010
Závěrečné zkoušky učňů se sjednocují podobně jako maturity. Od tohoto školního roku mohou všechny školy, které mají učební obory, provádět závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Úroveň zkoušek na jednotlivých školách bude tedy srovnatelná a nebude možné, aby absolventi něco podstatného z oboru neznali. Nové závěrečné zkoušky by tak měly pomoci zvýšit prestiž učebních oborů.

Reforma na SOŠ je, když…

Zoja Franklová, 10/2009
Střední školy si samy začaly připravovat své osnovy. Aby to bylo možné, museli se učitelé napřed naučit, jak se to dělá. Pro nezúčastněného to vypadá jako vnitřní záležitost školy, o kterou se nemusí zajímat. Opak je ale pravdou. Když se změny podaří uskutečnit, vydělají na tom žáci - získají modernější vzdělání a perspektivu lepšího uplatnění. A navíc je bude škola víc bavit.