INSPIRACE PRO AUTOEVALUACI ŠKOL

Povinnost škol věnovat se vlastnímu hodnocení (autoevaluaci) vyplývá ze „školského“ zákona. Po jeho novelizaci byla zjednodušena administrativa, školy se tedy nemusejí v takové míře věnovat formálnímu vykazování. Měly by se ale vlastnímu hodnocení věnovat i nadále, protože to „školský“ zákon stále předpokládá. A jak to dělat dobře a smysluplně? Právě v tom jim v minulých třech letech pomáhal projekt Cesta ke kvalitě a řadu výstupů projektu budou moci školy využívat i po jeho ukončení. Jakou pomoc Cesta ke kvalitě nabídla školám?

Placená zóna

Zoja Franklová