Online archiv

Vydání: 2/2006

Patnáct let adaptačních soustředění

-ap-, 2/2006
Adaptační soustředění začala u nás jako první pořádat Prázdninová Škola Lipnice a nazvala je "Kurzy GO!" (mnoho škol dodnes označuje adaptační soustředění jako kurz go, go výjezd, adaptační výjezd, počáteční soustředění atd.). V roce 1991 se uskutečnil první ročník projektu GO! pro jednu třídu Gymnázia Jana Keplera v Praze, o rok později už do něj byly zapojeny všechny třídy na uvedeném gymnáziu a postupně jej využily i některé další školy. V roce 1996 vznikl projekt Hnutí GO!, jehož cílem bylo rozšířit kurzy do co největšího počtu škol. Obdobná adaptační soustředění začaly časem pořádat i další organizace - nejznámější jsou občanské sdružení Projekt Odyssea, občanské sdružení STAN, Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku - jejichž služeb v současnosti využívají desítky škol.

Vzdělávací akce

-red-, 2/2006
Rozvíjení základních početních dovedností u žáků se specifickými poruchami učení - dyskalkulie. Témata: charakteristika metodiky, vznik a vývoj, možnost uplatnění a dosavadní zkušenosti, příznaky a rozdělení jednotlivých typů počtářských dovedností, podprůměrné vlohy pro matematiku, vývojové dyskalkulie, snížené rozumové předpoklady. Koná se 15. března v DYS-centru Praha, Korunovační 8 (budova ZŠ), 170 00 Praha 7. Bližší informace: Gabriela Roztočilová, Iva Pospíšilová, tel.: 233 370 262 nebo 603 399 889, e-mail: dyscentrum@dyscentrum.org.Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže. Témata: šikana, patologické hráčství, poruchy příjmu potravy, závislost na počítačích a počítačových hrách. Prevence šikany, příčiny, vymezení pojmu, stupně šikany, práce s agresorem a obětí. Šikana a rodiče, šikana a škola, jak rozpoznat dítě, které je šikanováno. Praktická cvičení, průzkum šikany, příklady z praxe a hry, které lze použít v prevenci a sebepoznávání. Koná se 29. března v Brně. Přihlásit se lze písemně na adrese NIDM MŠMT Praha, pracoviště Prachatice, DVPP zv, Zlatá Stezka 255, 383 01 Prachatice nebo na e-mail dvpp@svis.cz.Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Témata: možnost zmapování vlastní úrovně jednotlivých dílčích kompetencí, schopnost optimální komunikace a spolupráce, řešení problémů a spolupráce, řešení problémů a tvořivost, samostatnost a výkonnost, odpovědnost a spolehlivost, myšlení a učení, zdůvodňování a hodnocení, Koná se 11. a 12 dubna v DYS-centru Praha, Korunovační 8 (budova ZŠ), 170 00 Praha 7. Bližší informace: Gabriela Roztočilová, Iva Pospíšilová, tel.: 233 370 262 nebo 603 399 889, e-mail: dyscentrum@dyscentrum.org.Práce se skupinou. Témata: skupinová dynamika, role, pozice. Negativní jevy ve skupině, zjišťování vztahů ve skupině. Aktivity pro rozvoj soudržnosti a kooperace. Příprava adaptačních kurzů. Kurz dává prostor pro předávání zkušeností a prezentaci osvědčených programů. Koná se 18. dubna v Praze. Přihlásit se lze písemně na adrese NIDM MŠMT Praha, pracoviště Prachatice, DVPP zv, Zlatá Stezka 255, 383 01 Prachatice nebo na e-mail dvpp@svis.cz.Neverbální komunikace aneb Tajná řeč těla. Prožitkový seminář o signálech, které vzájemně vysíláme, zpětných vazbách a jejich využití, krizových situacích (předcházení a řešení), pozitivním klima ve skupině a typologii. Seminář bude probíhat formou praktických cvičení a her, které lze využít při práci s dětmi. Koná se 21. až 23. dubna v Prachaticích. Přihlásit se lze písemně na adrese NIDM MŠMT Praha, pracoviště Prachatice, DVPP zv, Zlatá Stezka 255, 383 01 Prachatice nebo na e-mail dvpp@svis.cz.

Setkání PAU

-red-, 2/2006
Od pátku 3. března do neděle 5. března se na ZŠ Mendlova v Karviné-Hranicích koná 27. celostátní setkání PAU (Přátel angažovaného učení). Po dobu konání akce bude v prostorách školy organizován prodej učebnic a školních pomůcek a posterová prezentace škol. Podrobné informace k setkání (jak se dostat na místo, co bude k jídlu apod.) objevíte od 15. února na www.pau.cz, respektive www.kvic.cz či na www.mendelova.cz. Na těchto adresách najdete také seznam dílen a jejich lektorů.

Čertovské nocování ve škole

Mgr. Jarmila Šimurdová, 2/2006
Ve čtvrtek 1. prosince se v podvečer v atriu ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně sešlo 39 trošku vystrašených prvňáčků. Nachystali si papírové lucerny, které si vyrobili v hodinách výtvarné výchovy, a společně jsme vyšli ze školy do tmavého podvečera. Pod nohama křupal sníh a děti si svítily jako broučci na cestu. Po této večerní vycházce všem přišel vhod teplý čaj a dobroty maminek. Nejvíce očekávaným programem byla večerní hra po tmavých chodbách školy. V ní děti měly prokázat kus odvahy a ověřit si své orientační schopnosti. Všude byla tma, sem tam nějaké světýlko. Putování nebylo vůbec jednoduché, ale vidina sladké odměny hnala děti k cíli. Po cestě ještě potkaly skupinku čertů. Za pěknou písničku nebo básničku byly trošku vystrašené děti odměněny sladkostí a mohly pokračovat do třídy. Následovalo vyprávění zážitků, pak pohádka na dobrou noc a brzy bylo slyšet pravidelné oddychování spokojených dětí. Páteční dopoledne bylo věnováno vycházce na statek. Děti na vlastní oči viděly kravičky, dozvěděly se, jak se dojí mléko a co se s ním děje, než si jej mohou koupit v obchodě. V poledne jsme se všichni rozloučili a každý se už těšil domů.

Petrův příběh

2/2006
Petr měl první tři roky učitelku, která byla velmi hodná, mírná, mateřská. Do školy se těšil. Všechno sice neprobíhalo jednoduše, ale problémy s chováním i učením byly opravdu snesitelné. Ve čtvrté třídě nastoupila jiná učitelka, která nastolila náročný opakovací režim s množstvím domácích úkolů, písemek, špatných známek, kritiky, výtek a stížností. Petr se velmi brzy přestal do školy těšit, ráno ho začalo pravidelně bolet břicho, nechtěl se učit, výrazně se zhoršil v prospěchu. Na třídní schůzce zkritizovala předcházející učitelku a rodiče se od ní také dozvěděli, že Petr je hrozný. Přitom stačilo, aby nová učitelka rodičům řekla třeba toto: "Kolegyně pokládala za důležité, aby děti chodily do školy rády a věnovala tomu hodně energie. Na dětech je vidět, že si uchovaly radost ze vzdělání i ze školy. V některých oblastech výuky však mají větší mezery, než bych si představovala. Protože se za chvíli půjdou na druhý stupeň a budou hlásit na osmiletá gymnázia, budu se spolu s vámi i s dětmi snažit, aby byly připraveny co nejlépe. Děti budou muset i doma víc pracovat, než byly zvyklé. Předchozí paní učitelka psala dětem úkoly do notýsku, tolerovala, když někdo něco nepřinesl. Já si ale myslím, že děti už dokážou být samostatné. Vím, že musím počítat s určitým obdobím, kdy si děti budou zvykat, ale přibližně za dva měsíce podobné způsoby přestanu tolerovat. Je možné, že to bude chvilku trvat, že se občas nepohodneme, podpořte mne ale prosím a určitě to zvládneme."

Úkoly učitelky Hanzlíkové

2/2006
Učitelka Hanzlíková pečlivě zkoumá 25 příkladů násobení z jedné části cvičebnice matematiky pro třetí třídu. Za domácí úkol vybere žákům 12 z těchto 25 příkladů, o nichž si myslí, že se v nich žáci setkají se všemi možnými oblastmi problémů, na něž se obvykle při provádění této matematické operace narazí. Další den úkoly vybere a rychle zkontroluje správnost výsledků. Práce pak žákům vrátí s jasným označením správně a nesprávně provedených kroků. Protože příklady pečlivě vybrala, mohla žákům poskytnout lepší zpětnou vazbu na méně příkladech, než jakou by byla schopna poskytnout, kdyby zadala všech 25 příkladů nebo kdyby příklady za domácí úkol vybrala náhodně.Zatímco si žáci prohlížejí opravené úkoly, opravují chyby a začínají pracovat na dalším zadání, učitelka si zavolá Tomáše, Galinu, Marii a Jakuba, kteří úkol vůbec neudělali. Učitelka: "Je mi líto, že jste mi nedali příležitost pomoci vám naučit se, jak se provádí tento druh násobení." Tomáš: " Já bych to udělal, ale..." Učitelka Hanzlíková ho přeruší: "Teď není důležité, proč jsi to neudělal. Domluvme se teď, kdy budete moci tento úkol provést, abych jej mohla opravit a vrátit vám jej dřív, než dnes odejdete ze školy. Je třeba to udělat, abyste se mohli učit počítat dále. Uděláme to takto. Nechám vás vypočítat těchto 12 příkladů hned po obědě, kdy ostatní budou zkoušet péci chleba. Až příklady vypočítáte, já je po skončení dnešn

Na adaptačních soustředěních se stmelí kolektiv nové třídy

Anna Pekárkováz archivu gymnázia, 2/2006
Především gymnázia, ale i další střední školy chystají pro studenty svých prvních ročníků adaptační soustředění. Ještě před zahájením výuky je na několik dní vyvezou do nějakého střediska a tam s nimi pedagogové či lektoři z neziskových organizací hrají hry, pořádají táboráky, výlety a soutěže. Na místě je otázka, zda takové soustředění má pro studenty i jiný smysl než jen oddálení výuky. Pedagogové, kteří pobyty prošli, se domnívají, že ano.Adaptační soustředění pražského Gymnázia Elišky Krásnohorské ve Zbraslavicích v roce 2004

Adaptační semináře STAN - Special Team for Adventure in Nature

Mgr. Vít Vlkz archivu STAN, 2/2006
Občanské sdružení STAN vypracovalo na tento rok zcela nové adaptační semináře pro studenty a žáky středních a základních škol. Existuje přitom pět důvodů, proč mohou školy očekávat, že tyto semináře budou pro jejich studenty přínosné. Za prvé je čeká pečlivě připravený program, který jsme rozpracovali a zapojili do něj mnoho nových prvků a her. Za druhé jsme rozšířili vybavení rekreačního střediska o nové prostředky pro zážitkovou pedagogiku. Třetím důvodem jsou pečlivě připravení instruktoři a zkušenosti z minulých sezón. Za čtvrté - jednotlivé složky a činnosti jsou tematicky uspořádané a zpracované tak, aby sledovaly jednotný cíl. A za páté: veškeré nově vytvořené a upravované programy konzultujeme s naší vědecko-pedagogickou radou.

Aspergerův syndrom

Marie Těthalová, 2/2006
Tony AttwoodPortál, Praha 2005

O nejhezčího maskota

-red-, 2/2006
Klub mladých čtenářů Albatros vyhlásil soutěž třídních kolektivů a čtenářských kroužků o nejhezčího maskota klubu. Papírové, drátěné, pletené atd. (fantazii se meze nekladou) maskoty je možné posílat do 28. února na adresu: Albatros nakladatelství, a. s., Klub mladých čtenářů, Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4. Zásilka by měla být označena heslem "Maskot" a měla by v ní být uvedena přesná adresa školy nebo knihovny a třída nebo jméno čtenářského kroužku. Nejhezčí tři maskoty s nejpříhodnějším jménem ocení odborná porota knížkami z Albatrosu.

Máme rádi přírodu

-red-, 2/2006
Hnutí Brontosaurus a Ekocentrum Dúbrava Hodonín vyhlašují 12. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. Žáci 1. až 3. tříd ZŠ mohou ve výtvarné oblasti prezentovat malbu či model (přírodní božstva předků: žitná bába, polednice, víla, Živa, Morana, skřítek...) a v literární oblasti příběh (jak jaro zvítězilo). Žáci 4. až 6. tříd ZŠ soutěží ve výtvarné oblasti v malbě (magické bytosti přírody) či vytváření masek (démoni přírody), v literární oblasti mohou posílat povídky (o bůžcích, démonech a bytostech přírody našeho domova.). Žáci 7. až 9. tříd ZŠ budou soutěžit ve výtvarné oblasti v malbě (zapomenuté rituály a svátky), fotografii (mé setkání s magií přírody) a v literntosaurus.cz/brdo/mrp.php3.

Svět očima dětí

-red-, 2/2006
Ministerstvo vnitra vyhlásilo třetí kolo preventivního projektu Svět očima dětí, jehož tématem je tentokrát trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Náměty soutěžních děl mají být následující: extremismus, divácké násilí, gamblerství, návykové látky, týrání a sexuální zneužívání, "přestupek - trestný čin nebo jen legrace?". Děti mohou zpracovat díla v pěti různých kategoriích, ve kterých budou také jednotlivě oceňovány: hudební (zpěv, tanec, složení skladby, hra na hudební nástroj), dramatická (přednes, vytvoření divadelního představení, příběhu, šotu), výpočetní technika (vytvoření webových stránek na dané téma, vyhledávání zdrojů a jejich následné zpracování, práce s výpočetní technikou k dosažení určitého výsledku), literární (úvaha, básně, pohádky) a výtvarná (výkresy, trojrozměrná díla). Soutěžní práce je nutné zaslat nejpozději do 31. května na adresu Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21TP, 170 34 Praha 7. Do rohu obálky napište heslo: Svět očima dětí. Každé dílo musí obsahovat viditelný název tématu, jména autorů, věk, třídu, adresu a telefon školy. Počet prací z jedné školy je omezen. Více informací je na www.mvcr.cz/souteze/2006/sod/index.html.