Online archiv

Vydání: 3/2006

Proti stereotypům

-red-, 3/2006
Studenti středních škol se mohou zapojit do soutěže Evropské unie o nejlepší návrh plakátu nazvané Proti stereotypům. Soutěž je součástí evropské kampaně proti diskriminaci a potrvá do 31. července, vítězné práce budou vyhlášenyna konci srpna. Je určena studentům umění, designu a dalších příbuzných oborů, kteří by měli vytvořit návrh plakátu o velikosti A2, jehož motivem bude lidská rozmanitost. Práce bude hodnotit mezinárodní komise odborníků. Vítězči vítězové získají ceny v hodnotě 2500 eur (zhruba 70 tisíc korun). Oceněny budou i školy, na nichž vítězové studují. Studenti se mohou do soutěže přihlásit buď odesláním svého návrhu přes webové rozhraní nebo jeho zaslánímpoštou na CD. Do soutěže se lze přihlásit na stránkách www.stop-discrimination.info, kde jsou i podrobnější informace v češtině. Nejlepší návrhy se stanou součástí putovní výstavy, která má navštívit řadu zemí EU.

Lásky a smutky Bohdana Kaminského

-red-, 3/2006
ZŠ a MŠ Pěnčín na Liberecku vyhlásila 1. ročník celostátní soutěže autorské poezie Lásky a smutky Bohdana Kaminského. Děti a mladiství v ní mohou soutěžit ve dvou kategoriích: do 15 let a 16 až 30 let. Téma básní není určeno aniomezeno. Každý autor může zaslat do soutěže maximálně pět dosud nepublikovaných básní na stroji nebo počítači ve dvojím vyhotovení. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení autora, adresu, věk - kategorii. Uzávěrka soutěže je30. dubna. Adresa pro zasílání soutěžních prací: ZŠ a MŠ Pěnčín, č.p. 17, 463 45. Další informace lze získat na e-mailu škola@zs-pencin.cz či na telefonu 485 177 257.

AISIS podpoří projekty studentů

-red-, 3/2006
Ve třech krajích České republiky - Ústeckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském - začíná projekt nazvaný Malé granty - Projektový management, realizovaný občanským sdružením AISIS. Cílem projektu je ukázat nejprve pedagogům apak i studentům, jak mohou získat prostředky pro své nápady a na vybraných středních školách tyto studentské projekty uskutečnit. Během tří víkendových kurzů se pedagogové naučí psát a připravovat projekty, tvořit projektovoudokumentaci, dozvědí se, kde získat pro svůj projekt finanční i nefinanční podporu. Do kurzu je ještě stále možné se hlásit (manažerem projektu je Jana Udatná, tel. 312 245 818 nebo 737 984 824, jana.udatna@aisis.cz). V dalšífázi bude na školách 10 nejlepších účastníků umožněno studentům, aby napsali projekty a ucházeli se o jejich financování.

Centrum poradí středoškolákům

-red-, 3/2006
Koncem ledna bylo v nových prostorách v Praze otevřeno Centrum informačních a poradenských služeb Českého vysokého učení technického (ČVUT), jehož služeb mohou kromě vysokoškoláků využít i studenti středních škol."V našemcentru se mohou dozvědět skutečně vše a mohou nahlédnout i do studijních programů fakult a oborů. Při hlubokém zájmu o studium jsme schopni sjednat i individuální konzultace s pedagogy,"uvedla v deníku Metro vedoucícentra Taťána Cihlářová. Centrum také zprostředkovává kurzy pro středoškoláky, kteří si chtějí upevnit své znalosti ještě před nástupem na některou z fakult ČVUT. Centrum nyní sídlí ve Studentském domě, Bechyňova 3, Praha 6 -Dejvice, tel.: 224 358 460-65. Více informací lze najít na www.cips.cvut. cz, kde si lze také stáhnout interaktivní formulář pro dotazy.

EPIC - ceny za odvahu

-red-, 3/2006
V únoru byl vyhlášen sedmý ročník EPIC cen za odvahu, které jsou udělovány za dětskou statečnost v neobvyklé situaci."Jestli zná kdokoli, nejen rodiče a příbuzní, ale i policisté, hasiči, učitelé, lékaři, vychovatelé čijen náhodní svědci, ze své práce či svého okolí dítě, které se loni zachovalo statečně, může ho do tohoto klání přihlásit,"uvedla v deníku Metro organizátorka EPIC cen za odvahu Lucie Straková. Příběhy dětí od tří do 14let lze do konce dubna zasílat na adresu: EPIC - cena za odvahu, Lucie Straková, Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1. Porota z nich koncem května vybere šest, které bude považovat za nejstatečnější.

Noc s Andersenem

-chv-, 3/2006
Z pátku 31. března na sobotu 1. dubna se uskuteční už šestý ročník Noci s Andersenem. O této noci, která je nejblíže datu narození snad nejznámějšího světového pohádkáře Hanse Christiana Andersena (2. duben 1805), budou stovkydětí nocovat v knihovnách (ale i školách, školních družinách, dětských domovech, ústavech sociální péče apod.). Celou noc se bude číst, budou se hrát hry, někde se připravují divadelní představení, návštěva zámeckého sklepeníapod. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádějí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Tento nápad vznikl v roce 2000 v dětském oddělení Knihovny Bedřicha BenešeBuchlovana v Uherském Hradišti, odtud se rozšířil po celých Čechách a v posledních dvou ročnících už překročil naše hranice (připojují se knihovny slovenské, polské, rakouské, informace o Noci s Andersenem šly díky elektronicképoště do USA, na Aljašku, do Švédska, Švýcarska, Maďarska i na ostrov Trinidad). Během Noci s Andersenem děti také malují pohlednice, které se pak prodávají za pět korun - z výtěžku prodeje už získal dětský hospic vMalejovicích 117 tisíc korun. Přihlásit na tuto akci se můžete na www.knihovnabbb.cz/cz/nocsandersenem.

Školský portál v pilotním provozu

-red-, 3/2006
Ústav pro informace ve vzdělávání spustil pilotní provoz internetového portálu www.edu.cz, který má poskytovat garantované informace z oblasti vzdělávaní a výchovy. V současnosti portál odkazuje především na data ministerstvaškolství a přímo řízených organizací: Centra pro studium vysokého školství, Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, České školní inspekce, Domu zahraničních služeb, Institutu pedagogicko--psychologického poradenství,Národního institutu dětí a mládeže, Národního institutu pro další vzdělávání, Národního ústavu odborného vzdělávání, Ústavu pro informace ve vzdělávání a Výzkumného ústavu pedagogického. Nabízené informace jsou členěny pro osmskupin uživatelů - žáky základních a středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, učitele a pracovníky škol, ředitele škol, rodiče, vědecké a akademické pracovníky, veřejnou správu a média. Například ředitelé naněm najdou například předpisy a vyhlášky, které regulují jejich práci, rodiče zase mohou vyhledávat v seznamech různých typů škol. S plným provozem portálu se počítá od září.

Učíme se přemýšlet o Evropě

-red-, 3/2006
Internetový kurz Učíme se přemýšlet o Evropě připravila společnost Scio. Je určen pro všechny učitele středních škol, kteří na svých hodinách přednášejí studentům o problematice Evropské unie, tedy zejména pro učitele základůspolečenských věd, zeměpisu a dějepisu. Kurz je koncipován tak, aby jim pomohl naučit studenty objektivně a kriticky vnímat události odehrávající se v EU. Je utříděn do 10 ucelených lekcí (například Co je to EU?, Kdo jsou našisousedé, Euro atd.), které obsahují aktuální informace o dané oblasti a tvoří tak kostru vyučovací hodiny. Dále je v každé lekci navržen konkrétní výukový plán obsahující aktivity učitele i studentů a podněty k diskusi. Kromětoho jsou u každé kapitoly uvedeny informační zdroje, z nichž může učitel čerpat další informace. Kurz také obsahuje návrh testů k jednotlivým lekcím, slovník pojmů vztahujících se k EU, manuál pro práci s kurzem a dalšípomůcky do výuky o EU. Přístupný je zdarma na www.scio-ops.cz/kurzEU.

Rodiče předškoláků se nemají čeho bát

PhDr. Václav Mertinilustrační foto Marta Jedličková, 3/2006
Máme syna, kterému je nyní šest let. Rádi bychom, aby na podzim začal chodit do školy. Problém je v tom, že si nejsme jisti, že je zcela připraven. Na druhou stranu bychom neradi odkládali nástup na další rok, jelikož syn budemít sedm a půl roku, a to se nám zdá poměrně pozdě. Proto jsme se chtěli zeptat, zda neexistují předškolní programy, které mají za cíl řešit podobné situace. Předškolní kroužek ve školce, kam momentálně syn dochází, se námtotiž zdá zcela bez efektu.rodina TzvetanovovýchDítě se učí i ze společných činností s rodiči.

Učitel - krotitel?

Daniela Kramulováilustrační foto Vladimír Brada, 3/2006
Každá starší generace odnepaměti tvrdila, že děti jsou čím dál zlobivější a nemají žádnou úctu k autoritám. Dlouholetí pedagogové říkají, že dnešní děti zase o tolik víc nezlobí, každopádně však zlobí jinak.

Jak si rodiče hrají

PhDr. Tomáš Novákilustrační foto Václav Bunda, montáž Radek Švarc, 3/2006
Hra, přesněji mezilidská hra je jednou z forem komunikace mezi lidmi. Nemusí jít o klasické hry s autíčky či o Člověče nezlob se. Existují i účelové hry. Uchylujeme se k nim v situaci, s níž si nevíme rady, citově se nás všedotýká a chceme si zachovat tvář. Výchova dětí je pro hry jako stvořená.Někdy za teze o výchově skrýváme fakt, že s dětmi manipulujeme podle svých představ.

Jak posilovat psychickou odolnost dítěte

PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.ilustrační foto Vladimír Brada, 3/2006
Po nástupu do školy se dítě setkává s nároky školního systému, který po něm požaduje prokázání určitého výkonu, musí se také vyrovnat s autoritou učitelů a obhájit své místo mezi vrstevníky. Všechny tyto skutečnosti mohoupodlomit, ale také posílit jeho psychickou odolnost. Pokud chceme dítěti v této oblasti pomoci, měli bychom se držet několika základních principů. Týká se to zvláště dětí mladšího školního věku, jejichž psychická odolnost jeještě poměrně tvárná.Hrou můžeme ovlivnit chování dítěte a rozvíjet jeho schopnosti.