Online archiv

Vydání: 5/2011

Cestováním jsem získala názor na život

Barbara Hansen Čechová, 5/2011
Proslulá cestovatelka a spisovatelka Pavla Jazairiová, kterou mnozí znají především z rozhlasových relací, právě dopsala svou třináctou knihu. Trochu překvapivě na sebe prozradila, že má pouze základní vzdělání a je celoživotním samoukem. Nikdo by to z jejích knih nehádal.

Válka dětskýma očima

Marie Těthalová, 5/2011

Slova, základní kameny jazyka

Marie Těthalová, 5/2011

Čtyři cesty k průřezovým tématům

Mgr. Michal Dubec, 5/2011
Vnímáte ve společnosti problémy, o kterých cítíte potřebu se žáky diskutovat? Přemýšlíte o tom, jak dětem zprostředkovat znalosti a dovednosti, které nejsou obsaženy v jednotlivých vzdělávacích oborech? Pokud jste si na některou z otázek odpověděli „ano“, potom vám bude zřejmě připadat smysluplná a důležitá výuka průřezových témat. Než s ní začnete, je ale třeba si rozmyslet její organizační uchopení.

Co chybí v příručkách sexuální výchovy

Jeroným Klimeš, 5/2011
Sexuální příručky pro školáky se vyznačují buď tím, že jsou anatomicky technicistní, nebo prezentují sex jako neškodnou oblast naprosté svobody a nekončících romantických požitků. Bohužel jim chybí zemitá realističnost partnerských vztahů. Přinášíme doplnění textu z minulého čísla o konkrétní příklady, které v sexuálních příručkách pro žáky většinou chybí.

VELIKONOČNÍ JARMARK A FINANČNÍ GRAMOTNOST V EDENU

Jana Churáňová, 5/2011
Jedno odpoledne panoval v budově ZŠ Eden nezvyklý ruch, chodby a školní jídelna připomínaly tržiště. Všude byly na lavicích vystaveny výrobky, které žáci nabízeli rodičům i návštěvníkům z okolí školy. Připraveny byly perníčky a zákusky, velikonoční ozdoby, osení, kameny zdobené ubrouskovou technikou, malované květináče a tašky, náramky a náušnice, zajíci, beránci, kuřátka, zdobená vajíčka, košíčky atd. Žáci každé třídy totiž pod vedením svého učitele nejprve vymysleli, co by mohli prodávat, pak svůj nápad realizovali a teď se výsledek pokoušeli prodat. Návštěvníci jarmarku si také mohli během svých nákupů odpočinout na diabolo show nebo se osvěžit výborným ovocným koktejlem.

Jak se vaří v maličké škole

Růžena Milatová, 5/2011
Tentokrát mě na návštěvu školní jídelny dovezl vlak a auto mladé a velmi příjemné paní ředitelky Marouskové. Při příjezdu do Žlebů mě uvítal krásný zámek, jen škoda, že jsem neměla víc času a bylo ošklivé počasí. Náladu mi spravila chuť do práce lidí v maličké škole, kde je do kapsy pořádně hluboko.

Podporujeme technické talenty

Jana Vodáková, 5/2011
Jak motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů? Studenty láká spolupráce s úspěšnými firmami, finanční stipendia i možnost vycestovat do zahraničí.

Peníze hrají ve finských školách druhou roli

Bohumil Kartous, 5/2011
O Finsku se toho ví ve světě vzdělávání relativně hodně. V žebříčcích úspěšnosti finští žáci dosahují zpravidla nejvyšších příček, kde jim společnost dělají asijské ekonomické velmoci. Ví se také o tom, že Finsko na svém vzdělávacím systému nešetří. Z těchto i jiných důvodů je to země, která by měla přitahovat pozornost, protože je velmi zajímavé vědět, v čem to vězí.

Zpátky centrálně vypracované osnovy?

Sylvia Jančiová, 5/2011
Velký povyk vyvolala snaha ministerstva po návratu centrálních pevných osnov. Co si o tom myslí ředitelé škol? Přivítali by je zpátky, nebo raději zůstanou u svých školních vzdělávacích programů?

Jak pečovat o svůj hlas

Jana Vodáková, 5/2011
Hlas je základním prostředkem mezilidské komunikace. Přirozenou cestou, jak vyjádřit emoce, názory, myšlenky, přání. Ve vzdělávacím procesu dobrá kvalita hlasu pomáhá k srozumitelnosti sdělení učitele, udržení pozornosti a vzájemného kontaktu s posluchači. Nehledě na to, že mluvní projev učitelů bývá zejména v nižších ročnících základní školy vzorem k napodobování.

Dítě zlobí? Možná pomůže smlouva s rodiči

Marie Těthalová, 5/2011
V západním světě nejsou smlouvy škol a rodičů o chování dětí ničím novým pod sluncem, ve Velké Británii jsou dokonce povinné. Podle psychologů představují šanci, ale pouze v případě, že to nebude jen formalita.