Zpátky centrálně vypracované osnovy?

Velký povyk vyvolala snaha ministerstva po návratu centrálních pevných osnov. Co si o tom myslí ředitelé škol? Přivítali by je zpátky, nebo raději zůstanou u svých školních vzdělávacích programů?

Placená zóna

Sylvia Jančiová