Přijímačky? Připravte si prasátko

Co si o vašem dítěti a jeho škole myslí pedagožka, která ho připravuje na přijímačky na víceleté gymnázium? A jak dal Cermat vzniknout zcela novému odvětví doučovacího byznysu?

„Mami, a že sem nemusím chodit, až mě vezmou?“ zařve zvesela moje dítě oděné v slavnostně roztrhaných džínách přes ztichlou Josefskou ulici narvanou pobledlými rodiči vyhlížejícími své ratolesti. Ty právě dopsaly přijímací testy na víceleté Malostranské gymnázium v Praze. A zatímco nervózně a s upocenýma ručkama opouštějí instituci, moje dítě ke mně přikluše řinčíc řetězy na gatích a s úsměvem od ucha k uchu. Testy sice napsalo, ale během pobytu v ponuré budově si zájem o lyceum rozmyslelo. Haleluja! 

Odpadá mi tak nepříjemná povinnost mu časem vysvětlit, že testy sice složilo, ale jako sto padesáté pod čarou, takže ho nevezmou. Ne tak maminkám ostatních spolužáků, kteří se houfně k přijímačkám na tuto školu vyhecovali a doufali tak v úspěšný odchod ze základky. Nevzali nikoho.


Kudy na střední?

Praha a Středočeský kraj oplývají jednou demografickou anomálií. Z celkového milionu a půl vysokoškolsky vzdělaných Čechů žije v téhle oblasti celých 37 % z nich. V Praze má vysokoškolské vzdělání dokonce 36 % všech obyvatel a dalších 37 % Pražanů dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou. To jsou nadprůměrná čísla. Určitá část z dotyčných vychovává děti, takže se dá čekat, že k podobnému vzdělání, jakého dosáhli sami, povedou i je. Jenže kudy?!

Počet středních škol se v letech 1998–2019 snížil více než o čtvrtinu. Loni jich bylo 1260, přičemž počet žáků základních škol se letos zvedl na milion a každý devátý navštěvuje základku v Praze. Gymnázií čtyřletých, šestiletých i osmiletých je v ČR celkem 355, v Praze jich včetně soukromých funguje 90. 

Metropole proto zaznamenává obrovský převis poptávky po místech na víceletých i čtyřletých gymnáziích. V tom prvním případě připadá na jedno místo v prestižní škole až jedenáct uchazečů! Osm je průměr, teprve u čtyřletých gymnázií se dostáváme na „pouhý“ šestisetprocentní zájem o jedno místo. 

Placená zóna

Sabrina Karasová