Online archiv

Vydání: 7/2011

DĚTI POTŘEBUJÍ PŘÍBĚHY S DOBRÝM KONCEM

Mgr. Marie Těthalová,, 7/2011
Autorka řady úspěšných dětských knížek Daniela Krolupperová má jasno. Knížka je nezbytnou součástí dětského světa. O tom, zda děti získají vztah ke knížkám a příběhům, do značné míry rozhodujeme my dospělí.

STAVBA ATOMU ZAJÍMAVĚ

Alena Jedličková, 7/2011
Chemie je jeden z předmětů, kde si občas těžko umíme představit jiné vyučovací metody než frontální. V následujícím návrhu stavby hodiny je frontální výuka namixována s individuální a skupinovou ve vyvážený koktejl.

Zkušenosti učitelů s mentoringem

7/2011

ZVNĚJŠKU, ČI ZEVNITŘ? MENTORING VE ŠKOLNÍ PRAXI

Mgr. Daniel Vychodil, 7/2011
Další vzdělávání pedagogických pracovníků je z hlediska profesního rozvoje nezbytností. Probíhá různou formou – od společných seminářů pro celé sborovny po individuální účast na vzdělávacích akcích různých institucí či po samostudium. V posledních letech se objevuje na scéně mentoring. Pojem, který je dosud obestřen tak trochu tajemstvím. U některých budí odpor už jen tím, že je to v našem školství zase nějaká novota, jiné láká právě nabídkou neobvyklé cesty k osobnímu rozvoji. V našem textu se nejprve podíváme na zkušenost s mentoringem z pohledu klienta, tedy učitele, v druhé části dáme slovo mentorovi.

ABYSME MLUVILI SPISOVNĚ

Marie Těthalová, 7/2011

INSTANTNÍ JÍDLA A HOTOVÁ SEKANÁ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY NEPATŘÍ

Růžena Milatová, 7/2011
Známka: 3

HLEDÁME ŠKOLY VSTŘÍCNÉ K RODIČŮM

Tomáš Feřtek, 7/2011
Představte si, že na vstupních dveřích své školy najdete mnohabarevné logo Rodiče vítáni a na zdi seznam toho, co učitelé školy rodičům garantují. O čem značka Rodiče vítáni vypovídá? Hlavních pravidel pro udělení je šest a – stručně řečeno – zaručují, že rodiče jsou včas informováni o tom, co a kdy se ve škole děje, a mají k dispozici všechna potřebná telefonní čísla a e-mailové adresy.

JAKÝ BUDE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK?

Sylvia Jančiová, 7/2011
Zeptali jsme se ředitelů škol, co plánují v novém školním roce. Je zajímavé, že všichni zdůraznili projekty z evropských fondů a práci na ŠVP.

V ČEM SPOČÍVÁ ÚSPĚCH CÍRKEVNÍCH ŠKOL?

Zuzana Burdová, 7/2011
Po podzimní generálce maturit prohlásil ministr školství Josef Dobeš v České televizi, že „veřejné školy byly lepší než církevní a soukromé školy byly až třetí“. Zkouška „naostro“ jeho slova nepotvrdila. Když se sčítaly výsledky, mnozí byli překvapeni. Z deseti nejlepších gymnázií byla církevní hned tři. Pražské Arcibiskupské gymnázium skončilo celkově na třetím místě, brněnské Cyrilometodějské na pátém a českobudějovické Biskupské gymnázium J. N. Neumanna na místě desátém. V Česku je přitom z celkového počtu 1423 škol církevních pouze třicet šest.

LÍBÍ SE TI VE ŠKOLE? SAMOZŘEJMĚ!

Gabriela Bachárová, 7/2011
Do školy se musí. Co mohou učitelé i rodiče udělat pro to, aby se dětem i chtělo? Jedno bez druhého nejde. Když budou rodiče školu sabotovat, nebo se o ní vyjadřovat ne zrovna pochvalně, snaha samotné školy o atraktivní vzdělávání a dobrou atmosféru se mine účinkem. Funguje to ale i obráceně: rodiče mohou dítě vydatně motivovat a ukazovat mu školu v pozitivním světle, ale pokud na ní panují frustrující podmínky, nic nezmůžou.

TIPY NA KNIHY

7/2011

MÁME DOMA PRVŇÁČKA

Mgr. Magdalena Valášková, Mgr. Michaela Širůčková, Ph. D., 7/2011
Období nástupu dítěte do školy je velmi důležité pro jeho pozdější školní úspěšnost. V tomto období se formuje vztah dítěte ke škole, jeho motivace, jeho vnímání sebe samého jako školáka, vztah k autoritě, návyky důležité pro další školní docházku. Podívejme se, jak jej jako rodiče můžeme podpořit.