Online archiv

Vydání: 8/2011

DOSPĚLÍ MI V TEREZÍNĚ PŘIPRAVILI HEZKÉ DĚTSTVÍ

Barbara Hansen Čechová, 8/2011
Před hrůznými vyprávěními o holocaustu máme tendenci děti spíše chránit. Málokterý rodič by asi při výběru knihy pro své dítě sáhl po této problematice. Známá izraelská autorka Annika Tetzner však připravila knihu, která líčí život v terezínském ghettu očima dítěte takovým způsobem, že můžeme odhodit úzkost z toho, že své potomky příliš zastrašíme.

CO SE DĚJE NA ŠKOLÁCH

8/2011
Příroda napříč předměty

KAM SE SCHOVÁM?

Mgr. Marie Těthalová, 8/2011
Velmi čtivé příběhy dvou mladých žen, které se během druhé světové války ocitly v Terezíně. Margot Friedlanderová, která napsala knihu Útěk z Berlína - s židovskou hvězdou v kapse, strávila rok a čtvrt v ilegalitě. Skrývala se u lidí, kteří měli odvahu a sílu podělit se o bezpečí svého domova a o jídlo se Židovkou. Když se jednou vrátila domů a zjistila, že její rodinu odvlekli, předala jí sousedka vzkaz: „Pokus se přežít!“ A tak to zkusila. Margot ve své knize čtivě a barvitě popisuje svůj život běženkyně. Azyl, kterého se jí dostávalo, totiž v mnoha případech nebyl tak nezištný, jak by se zdálo. Dívka, která nemá kam jít a hrozí jí deportace, přece - jak si mysleli někteří ochránci - snese všechno. A i když nemá čím zaplatit, něco přece má - sama sebe.

STRAŠBUBÁCI A BUBUSTRAŠI Z BÍLOVCE

Mgr. Renata Mikolašová, 8/2011
S nástupem nového školního roku si opět mnozí pedagogové kladou otázku, jak zařadit do svých plánů metody a formy práce vedoucí ke zvýšenému zájmu žáků o čtení. Jakou účinnou motivaci vymyslet? Co děti zaujme? Jak trénovat myšlení a posílit paměť právě čtením? Co třeba se inspirovat takto…

V CHOMUTOVĚ PŘEKVAPILI EXKLUZIVNÍ KUCHYNÍ

Růžena Milatová, 8/2011
V minulém čísle jsem bohužel musela navštívenou školu kritizovat. Dnes mohu podat dobrou zprávu: v mateřských školách v Chomutově se o jídelníček dětí starají více než dobře.

PERNÝ ROK: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY NA OSMILETÉ GYMNÁZIUM

Lucie Voráňová a Barbara Hansen Čechová, 8/2011
Nový rádce pro rodiče budoucích primánů

UČÍME SE S DĚTMI

Barbara Hansen Čechová, 8/2011
PREFERUJETE PRAVOU, NEBO LEVOU HEMISFÉRU?

CO S DUŠEVNÍ A TĚLESNOU „ZATUHLOSTÍ“ VE ŠKOLÁCH?

Jan-Michal Mleziva, 8/2011
Klesající výsledky českého základního a středního školství signalizují, že by se v tomto resortu mělo něco podstatného změnit. Jak však ukazují průzkumy, více než 80 % rodičů a přes 70 % učitelů je s českými základními a středními školami spokojeno. Co nám tento paradox prozrazuje?

DO ŠKOLKY CHODÍM DO DOMOVA DŮCHODCŮ

Anna Valouchová, 8/2011
Stále ještě se v České republice potýkáme s nedostatkem míst pro malé děti v mateřských školkách. Podobná situace čeká i na rodiny, jejichž blízký je naopak příliš starý a nemůže se o sebe sám postarat, a oni by mu chtěli najít místo v alespoň trochu důstojném pečovatelském zařízení. Nabízí se tedy otázka, proč nevytvořit něco pro obě skupiny najednou.

JSEM UČITELSKÉ DÍTĚ!

Zuzana Burdová, 8/2011
Když o sobě někdo ve společnosti prohlásí, že je učitelské dítě, okolí se tváří chápavě a do jisté míry shovívavě. Jako by tím bylo vše vysvětleno. Ale co vlastně znamená být učitelem a zároveň rodičem?

TŘÍDNÍ SCHŮZKY TROCHU JINAK

Barbara Hansen Čechová, 8/2011
Kromě třídních schůzek se na mnohých školách začínají organizovat konzultace „mezi šesti očima“. Bývá na nich přítomen rodič, učitel i žák. Jak tyto konzultace probíhají a jaký je jejich smysl?

JAK SE BRÁNIT KYBERŠIKANĚ? POMŮŽE PREVENCE!

Marie Těthalová, 8/2011
Internet, e-mailová komunikace nebo textové zprávy jsou užitečné nástroje, ale mohou se stát i nebezpečnými zbraněmi. Oběti kyberšikany o tom vědí své. Kyberšikaně do určité míry „nahrává“ i fakt, že moderní komunikační prostředky neumíme bezpečně používat.