Kromě třídních schůzek se na mnohých školách začínají organizovat konzultace „mezi šesti očima“. Bývá na nich přítomen rodič, učitel i žák. Jak tyto konzultace probíhají a jaký je jejich smysl?

Placená zóna

Barbara Hansen Čechová