Online archiv

Vydání: 7/2014

CO ŘEŠÍ UČITELÉ?

Monika Kulová, 7/2014
Být učitelem je dnes velmi náročné povolání. Učitelská profese je více než kdy jindy „okleštěna“ vnějšími pravidly, trendy, postoji rodičů, dětí a celkovým společenským laděním. Je toho hodně, co si kantor dnes nesmí dovolit, málo zůstává z toho, co je i nadále v platnosti.

UČÍME SE NA HRADECH A ZÁMCÍCH ANEB PAMÁTKY MĚ BAVÍ!

7/2014
Pokud patříte k těm, kdo jsou přesvědčeni, že člověk je tvor zvídavý a že učení není jenom pasivní poslech výkladu, výpisky do sešitu a zpaměti naučené odstavce textu, ale že učení může přinášet i radost, máte důvod číst následující řádky. Stručně v nich popisuji různé cesty, jak zviditelnit místní památku bez plytkosti, nostalgie a nudy, prostřednictvím mnohdy silných osobních zážitků a nečekaných překvapení z dovedností a vědomostí všech zúčastněných. Text: Naděžda Rezková Přibylová, foto: Viktor Mašát

Z REFLEXÍ STUDENTŮ

7/2014
Učila jsem dva roky jako třídní čtvrtou a pátou třídu. Od prvního dne mi bylo jasné, že s hlasem budu mít potíže, že s ním neumím zacházet, šetřit ho. Nechápala jsem, že kolegyně tyto potíže nemají, na mé otázky, jak to dělají, nevěděly, co říct. Když si teď zpětně vybavuji jejich hlasy, byly dost použité, a patří mezi ty hlasy, které když poslouchám, tak se mi stáhne krk a bolí mě v něm za ně. Alena R.

OD FŇUKÁNÍ K VLASTNÍMU HLASU

Nina Rutová, 7/2014
Když jsem si dala schůzku s Ivanou Vostárkovou, měla jsem trochu trému. Pozná, co se s člověkem děje, doslova po hlase. Na jejích seminářích proto člověk neobjevuje jen svůj hlas, ale s hlasem také sám sebe.

BEZPLATNÁ NABÍDKA VZDĚLÁNÍ

7/2014

SCHŮZKA NASLEPO SJEDNANÁ PŘES INTERNET?

7/2014

ČEŠTÍ STUDENTI ZAZÁŘILI V MATEMATICE

7/2014

MÁM VE TŘÍDĚ DÍTĚ „Z DĚCÁKU“

K. Jůzová, 7/2014

JAK SE CHTĚJÍ UPLATNIT VYSOKOŠKOLÁCI?

7/2014

PERSPEKTIVA STUDENTŮ S MEZINÁRODNÍ MATURITOU

Jitka Tkadlecová, 7/2014

DĚTSKÁ HRDINSTVÍ

7/2014
Dětským hrdinům se krátí čas pro zapojení do projektu Dětský čin roku 2014. Zaslat příběh o svém nebo kamarádově dobrém skutku mohou totiž už jen do 30. září 2014, a to prostřednictvím webových stránek www.detskycinroku.cz, nebo poštou na adresu P. O. BOX 96, 170 04 Praha 7. Své hrdinské činy mohou děti zařadit do jedné z následujících kategorií: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu či Pomoc starším lidem.

NESPOKOJENÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

7/2014