Být učitelem je dnes velmi náročné povolání. Učitelská profese je více než kdy jindy „okleštěna“ vnějšími pravidly, trendy, postoji rodičů, dětí a celkovým společenským laděním. Je toho hodně, co si kantor dnes nesmí dovolit, málo zůstává z toho, co je i nadále v platnosti.

Placená zóna

Monika Kulová