Online archiv

Vydání: 7/2014

ZÁLUDNOSTI LETNÍCH PRÁZDNIN

Veronika Válková, 7/2014
Když se řekne začátek nového roku, menší část populace si představí první leden, ta podstatnější první září. Skutečně, je to tak. Život drtivé většiny společnosti se totiž řídí školním rokem. Patří sem všechny děti chodící do školky, na základní a střední školu, a částečně i vysokoškoláci, všichni rodiče i prarodiče, tedy podstatná část produktivní populace a značná té postproduktivní, cestovní kanceláře, prakticky všichni zaměstnavatelé, kteří se dostávají do náročného období letních dovolených, MHD, která v době prázdnin redukuje provoz linek, televizní a rozhlasové stanice, které v létě zařazují prakticky jenom reprízy, a v neposlední řadě obchodní domy obtěžující už od půlky prázdnin jásavými hesly Hurá zpátky do školy, jimiž zbytečně kazí náladu všem školou povinným o měsíc dřív. Snad jediní, kdo se upřímně těší na konec prázdnin, jsou rodiče, kteří neoplývají ochotnými babičkami a pro které je komplikované pro děti na dva měsíce zařídit hlídání, a děti s poruchami autistického spektra, které milují řád, takže se s pravidelným rozvrhem hodin od pondělí do pátku cítí bezpečnější a frustrují je pouze víkendy. Ať se na to podíváme z jakékoliv strany, školní rok společností hýbe, červenec a srpen jsou měsíce s úplně jiným rytmem než zbytek roku. Zajímavé je, že se tomu ještě nepřizpůsobili například výrobci kalendářů. Kalendáře září–srpen by šly totálně na dračku. Tenhle rytmus začal pozvolna ovládat společnost od zavedení povinné školní docházky, což není, jak se urputně, leč mylně traduje, rozhodnutí Marie Terezie (ta zavedla všeobecnou vzdělávací povinnost), ale až Františka Josefa. Povinnou školní docházku nařídil druhý školský zákon, tzv. Hasnerův, v roce 1869, a byla osmiletá. Jenže ouha. Zavedením povinné školní docházky přišel pracovní trh o vcelku levnou dětskou pracovní sílu, což si uvědomovali nejen ti, které by komunistické učebnice dějepisu šmahem ocejchovaly jako vykořisťovatele, ale zejména rodiče, kteří potřebovali, aby děti pomáhaly na statku nebo v dílně, a ne aby se flákaly někde ve škole. A tak byla o čtrnáct let později povinná školní docházka zkrácena na šest let, což byl velký krok zpátky, a zasadil se o něj významně pan poslanec František Ladislav Rieger, takto majitel cukrovaru. Zřejmě potřeboval, aby mu někdo levně sklízel řepu. Proč jsou ale s povinnou školní docházkou spojeny tak dlouhé letní prázdniny? No právě kvůli dětské práci. Aby mohly děti v létě na statku pomoci rodičům se sklizní. Přes to prostě nejel vlak ani školský zákon. Prázdniny tedy původně nebyly vymyšleny proto, aby si chudinky děti po namáhavém školním roce odpočinuly. Prázdniny byly vyčleněny na polní práce. Odpočinkem přece byla škola. Takže dnes je to vlastně tak, že o prázdninách se odpočívá – od odpočinku. No, pochybuji, že by dnes někdo školní výuku vnímal jako odpočinek. Aspoň já jako pedagožka po deseti měsících přímé vyučovací povinnosti považuji za odpočinek klidně i ty polní práce nebo brigádu v kamenolomu. Dvouměsíční prázdniny tu tedy máme. Pro kantory díky bohu za ně, protože těch osm týdnů dovolené (což je jediné, co našemu povolání veřejnost závidí, ale zato vehementně a nekriticky) je nezbytné minimum na regeneraci psychických sil. Ale co pro děti? Pro ty (až na výjimky) není školní rok tak vyčerpávající, aby se z toho dva měsíce vzpamatovávaly. Navíc, čím je člověk starší, tím kratší dobu pro něj ty dva měsíce znamenají. Pro sedmileté dítě jsou dva měsíce jedna dvaačtyřicetina jeho života, pro čtyřicetiletého znamenají jednu dvousetčtyřicetinu života – téměř šestkrát kratší dobu. Dvouměsíční prázdniny mezi první a druhou třídou jsou tedy pro dítě zhruba takový časový úsek, jako kdyby měl čtyřicátník prázdniny rok. Dovedete si představit, kolik se toho dá za rok zapomenout, když se tomu vůbec nevěnujete? Dovedete. Takže teď je vám jasné, jaké problémy může mít na začátku roku váš druháček, pokud jste s ním během prázdnin aspoň občas něco neopakovali, jak vám určitě paní učitelka na konci první třídy doporučovala.

RASISTU PODLE VZHLEDU NEPOZNÁTE

Nina Rutová, 7/2014
Davida Tišera jsem poznala při panelové diskusi, kterou pořádalo sdružení Stop Čechům. Pobavil auditorium zkušeností ze světových kongresů romské mládeže. Čeští Romové tam prý patří mezi exoty, kteří chodí v deset hodin spát, aby nerušili noční klid.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA V LITERATUŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Eva Šilerová, 7/2014
Období německé okupace českých zemí a druhá světová válka znamenaly v českých i světových dějinách významný předěl. Příběhy odehrávající se v tomto období mohou žákům i studentům významně napomoci pochopit historické souvislosti a seznámit se důkladněji s nedávnými dějinami.

INSPIRACE LEŽÍ V AFRICE

Hana Jandová, 7/2014
Když se řekne africká škola, většině z nás se vybaví chudé a zaostalé třídy, ve kterých chybí sešity a lavice. A přesto mají něco, co českému školství chybí.

KOLÍČKOVÝ WORKSHOP

7/2014

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD DO VÝUKY 2

7/2014

PŘÍBĚHY JEDNOHO ZÁZRAKU

7/2014

DĚJINY NAŠÍ ŠKOLY

7/2014
PRAKTICKÝ PŘÍKLAD DO VÝUKY 1

MÁ SE V DĚJEPISE HODNOTIT MINULOST?

Kamil Činátl, 7/2014
Dějepis čas od času vystoupí ze školy i do veřejného prostoru. Povětšinou jím v kontroverzní podobě prolétne jako kometa a zanechá za sebou rozporuplné dojmy. Ohniskem mediálních sporů jsou převážně soudobé dějiny, které se točí především kolem významu „totalitní minulosti“.

OBLUDARIUM. COM – ZÁBAVNÁ A STAVEBNICE I PRO NEJMENŠÍ

7/2014

KNIHOVNÍK VIDÍ, KAM UČITEL NEDOHLÉDNE

7/2014
Učitel a knihovník – dvě profese, které mohou výrazně ovlivnit dětské čtenářství. Většinou ale každý z nich zušlechťuje svůj vlastní sad a spolupracují spolu pouze při občasných návštěvách besed. Projekt Školní čtenářské kluby jim nabídl velmi úzkou spolupráci – pravidelné vedení klubu, společné plánování schůzek, sdílení zkušeností. Text: Irena Poláková, foto: Ondřej Polák

DĚTEM POMOHLY LOGOPEDICKÉ TŘÍDY

Eva Gibiecová, 7/2014
V Třinci se v prvních třídách začaly čím dál častěji objevovat děti s vadami řeči, nárůst byl znatelný (20–30 %). Problémy signalizovaly i školky ve městě. Vážné problémy s výslovností a komunikací velmi ztěžovaly práci učitelek, přetrvávaly i u dětí po odkladu školní docházky. Některé děti navštěvovaly logopedické školky, ty jsou ve městě tři. Situaci dětí se nám daří mnohem lépe zvládat pomocí logopedických tříd.