KNIHOVNÍK VIDÍ, KAM UČITEL NEDOHLÉDNE

Učitel a knihovník – dvě profese, které mohou výrazně ovlivnit dětské čtenářství. Většinou ale každý z nich zušlechťuje svůj vlastní sad a spolupracují spolu pouze při občasných návštěvách besed. Projekt Školní čtenářské kluby jim nabídl velmi úzkou spolupráci – pravidelné vedení klubu, společné plánování schůzek, sdílení zkušeností. Text: Irena Poláková, foto: Ondřej Polák

Placená zóna