Na Englišce se věnují nadaným dětem

Inkluze přinesla do školství mnoho pozitiv, ale záhy se projevily i zápory. Tím největším je minimální prostor pro vzdělávání nadprůměrně inteligentních dětí, jež byly v rámci inkluze odsunuty na druhou kolej. Nedostatek času, problematické úpravy osnov či pomalé tempo výuky přizpůsobené pomalejším dětem měly výrazný dopad na kvalitu vzdělávání nadaných žáků. Některé školy se s tím nesmířily. ZŠ Englišova v Opavě se zařadila do konceptu Světa vzdělání a rozjela projekt Třída Opava pro nadané děti. O tom, co všechno tento projekt obnáší, jsme si povídali s učitelkou Danou Jarošovou.

Třída Opava. Co to znamená?

Třída Opava, také známá jako třída Světa vzdělání, je třída poskytující rozšířenou výuku angličtiny, matematiky, logiky a osobnostního rozvoje. Tato třída je součástí klasických základních škol a je nabízena zatím v patnácti městech naší republiky. Nadstandardní hodiny financují rodiče. 


Kdo projekt založil?

Zakladatelem Světa vzdělání je Tomáš Blumenstein, bývalý předseda Mensy ČR a spoluzakladatel Logické olympiády. Koncept vyvinul v roce 2012, když řešil vzdělávání svých vlastních dětí. Dal si za cíl podchytit a rozvinout potenciál dětí už od útlého věku, podobně jako když sportovci vyhledávají talenty již ve školkách. O dva roky později se k projektu připojila Základní škola Englišova v Opavě jako první škola v České republice. Proto název našich tříd pro nadané děti zní Třída Opava. Postupně narůstá zájem a povědomí rodičů o tomto projektu a tento způsob výuky se rozšiřuje na další školy. 


Jak konkrétně probíhá výuka?

Žáci ve Třídě Opava mají již od první třídy tři hodiny angličtiny v půlených skupinách, z toho jednu hodinu s lektorem nemluvícím česky. Kromě půlených angličtin mají půlenou ještě jednu hodinu češtiny a dvě hodiny matematiky. Matematiku se učí podle profesora Hejného, kde musí promýšlet problém, hledat všechna možná řešení, vysvětlit postup a prezentovat ho před ostatními. V hodinách logiky se učí, jak správně využívat získané informace k řešení úloh a jak vnímat souvislosti. V informatice získají dovednost rozdělit si složitý úkol na jednotlivé splnitelné úlohy. A důležitá je i hodina osobnostního rozvoje, kde děti pojmenovávají své emoce a posilují empatii a toleranci k ostatním i sobě samým. Často totiž bývají velmi sebekritické. Individuální přístup je zaručený nejen půlenými hodinami, ale i stanoveným maximem počtu dětí ve třídě, který činí dvaadvacet žáků.

Placená zóna

Drahomír Streit