DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA V LITERATUŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Období německé okupace českých zemí a druhá světová válka znamenaly v českých i světových dějinách významný předěl. Příběhy odehrávající se v tomto období mohou žákům i studentům významně napomoci pochopit historické souvislosti a seznámit se důkladněji s nedávnými dějinami.

Placená zóna

Eva Šilerová