Pod nohama cítíš stébla trávy – autogenním tréninkem proti stresu

Pokud se vám špatně usíná, potřebujete se uvolnit a odpočinout si, autogenní trénink je v dnešní neklidné době skutečně smysluplným řešením, jak se zbavit neklidu a napětí.

Else Müller Pod nohami cítíš stébla trávyKniha Pod nohama cítíš stébla trávy známé německé propagátorky autogenního tréninku Else Müller je určena pro děti i pro dospělé a využívá k navození celkového uvolnění před usnutím pohádkové příběhy, dojmy z cest a výpravy do fantazijních světů. Ač jsou momentálně výlety a cestování velmi omezené, s touto knihou se čtenář může podívat na písečnou pláž, na ostrov, do lesa nebo na výlet lodí, do Káhiry, k Nilu, do Dalmácie či na orientální bazar, a také do pohádky – mezi hvězdy, do hejna motýlů nebo do koruny kouzelného stromu.

Cvičení autogenního tréninku, zaměřená na tíhu, teplo, uvolnění a dech, jsou tak zakomponovaná do textu, že je posluchači mohou „přijímat“ bez jakýchkoli přechodů. Předtím je možné využít formulky pro navození pocitu klidu, díky nimž se posluchač uvolní a otevře, ještě než začne naslouchat vlastnímu příběhu. Texty jsou doplněny návodem, jak texty předčítat, a uklidňujícími afirmacemi.

Autogenní trénink (AT) je jednou z metod, které mají sloužit psychickému a fyzickému uvolnění, relaxaci a k léčbě některých funkčních obtíží. Metodu vymyslel neurolog J. H. Schultz, když hledal způsob, jak se během 1. světové války vyrovnat v zákopech se stresem. Jeho autosugestivní metoda se rychle rozšířila, protože prokázala svou účinnost a je relativně jednoduchá na nácvik. Technika AT se používá při poruchách spánku, stresu, úzkosti, ale může také zmírňovat bolesti a normalizovat krevní tlak nebo potíže s zažíváním, je vhodná i jako předoperační příprava a svůj smysl má i ve sportu.

Některé impulzy autogenního tréninku, k nimž patří procvičování tíhy, tepla, uvolnění a dechu, působí i bez předchozích zkušeností s touto metodou navozeného uvolnění. Poetická, květnatá mluva obsažená v „cestách do světa fantazie a pohádek“ slouží k přenosu terapeutických implikací autogenního tréninku. Pomáhá vyvolat obrazné představy, které jsou už samy o sobě velice cenné, protože vedou k hlubokému uvolnění a odpočinku a jejich blahodárný účinek přetrvává i po skončení předčítání.

Cesty do světa fantazie a pohádek se dělí na tři části:

1. Cesty do světa fantazie

2. Zážitky z cest

3. Cesty do světa pohádek

Těžištěm první části jsou cvičení autogenního tréninku základní úrovně týkající se tíhy, tepla, uvolnění a dechu. Tyto příběhy jsou vhodné i pro děti.

V druhé části se zpracovávají osobní zážitky z cest. Popisované místo není nutné znát osobně, aby se dosáhlo relaxačního účinku. Ale mohou se znovu prožívat i vlastní „cesty“. V těchto „cestách“ se prolínají veškeré impulzy základního autogenního tréninku. Navíc obsahují i meditační prvky, které rozšiřují vědomí a odpovídají cvičením autogenního tréninku (AT) vyšší úrovně. Některé z těchto „cest“ oslovují i lidské nevědomí.

Else Müller Příběhy z měsíční houpačkyAutogenní trénink pro děti od 4 let nabízí Else Müller v knize Příběhy z měsíční houpačky

Else Müller Pod nohami cítíš stébla trávy Autogenní tréninkElse Müller je známá německá autorka knih o autogenním tréninku pro děti i pro dospělé. Mnoho let vedla i kurzy dechového cvičení a meditací. Je průkopnicí mnoha nových přístupů v oblasti autogenního tréninku. V Portále vyšla její kniha Příběhy z měsíční houpačky.

Při „cestách“ je možné získat mnohovrstevnaté zážitky a zkušenosti, které nabízejí látku k zamyšlení.

Třetí část obsahuje pokročilejší formulky autogenního tréninku a další podněty. Zkušenosti, které se dají díky příběhům v této části získat, odpovídají příběhům předčítaným při autogenním tréninku vyšší úrovně.

Ukázka:

KAPKY DEŠTĚ

Sedíš na okně –

den zvolna končí –

obklopuje tě ticho – i v tobě panuje klid –

zvenčí k tobě tlumeně proniká ruch velkoměsta –

neruší tě –

vyhlížíš ven –

už se stmívá –

nízko na nebi visí těžká, šedá mračna –

prší –

z oblohy se ustavičně řine déšť –

sleduješ náhrdelníky z tisíců třpytivých perel –

dešťových kapek –

díky pouličním lampám občas jiskří jako křišťál –

tříští se na lesklém, tmavém asfaltu –

stékají ze silnice směrem k chodníku –

tam se setkávají – mění se v potůček –

z potůčku se stává říčka –

spěchá podél chodníku –

nevidíš, kde končí –

nevíš, kam se podějí ty miliony kapek –

Vysníš si cíl –

jsi v naprostém klidu –

cítíš se báječně –

popouštíš uzdu myšlenkám a fantazii –

ve tvém nitru vládne klid –

tvůj dech je klidný a pravidelný –

cítíš naprostý klid a dokonalé uvolnění –

***

OBROVITÉ ZVÍŘE STRACH

Představuješ si zvíře –

nějaké strašlivé, odpudivé zvíře –

necháváš je růst –

je stále větší a větší –

je obrovské –

větší už být nemůže –

teď je necháš znovu zmenšit –

je malé, ještě menší, nepatrné –

menší už být nemůže –

bereš je do ruky a prohlédneš si je –

pozorně si je prohlížíš –

teď je necháváš zas růst, jen trošičku –

do velikosti, s níž si dokážeš poradit –

teď si s ním můžeš klidně hrát –

cítíš se báječně –

cítíš klid, vyrovnanost a uvolnění –

naprosto klidně a rovnoměrně dýcháš –

cítíš naprostý klid a uvolnění –

***

Knihu Pod nohama cítíš stébla trávy zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru