Srdcem k srdci, malý průvodce modlitbou Guye Gilberta

Nová kniha známého francouzského kněze a vychovatele delikventní mládeže Guye Gilberta ukazuje, že veškerý aktivismus a pomoc ostatním by byly mnohem těžší, ba nezvladatelné, pokud by za nimi nebyl intenzivní život modlitby.

Srdcem k srdci obálka Koupit na e‑shopu

Gilbert v knize Srdcem k srdci ukazuje, jak se modlí, jak modlitbu chápe a zve k této mimořádné zkušenosti všechny zájemce. Srozumitelným a jasným způsobem tak uvádí do naplněného vztahu s Bohem. V každé z krátkých kapitolek knihy Gilbert ukazuje vlastní reflexi nejakého důležitého prvku křesťanské modlitby a zároveň tím dává návod všem ostatním.

Guy Gilbert je známý francouzský kněz a vychovatel delikventní mládeže, autor řady velmi úspěšných knih, naposledy např. Odpuštění, Víra, Rodina nebo Čas žít.


Ukázka:

NEJDŘÍV SE SÁM V SOBĚ ZTIŠ

K modlitbě se ztiš. Čím líp se ztišíš, tím spíš k tobě Bůh přistoupí. Žádný speciální postup neexistuje, jen můžeš říct: „Pane, prožívám tuto chvíli s tebou. Je jen pro tebe, pro nikoho jiného.“ A potom už mlč. Modlitba je totiž hlas srdce. Jestliže se ti podaří věnovat mu každý den čtvrthodinu, abys mu vyjevil svou lásku a zamyslel se nad svým životem, budeš poznávat své stíny a svá světla.

Nemysli si, že je to jen pro staré lidi a pro faráře, ne, je to pro všechny. Čím víc budeš setrvávat v tichu – v horách, v lese, v parku nebo i u moře –, tím budeš bohatší. Přírodu si pak ponech v srdci. Staň se zastáncem ticha. „Bůh je přítelem ticha,“ říkala Matka Tereza. Stromy, tráva i květiny vyrůstají v tichu. Dívej se na hvězdy, měsíc a slunce, na jejich tichý pohyb. Zvláštním darem ticha je, že relativizuje naši činnost. Vede nás k tomu, že si nepřipadáme důležití, tedy že odvrhneme pýchu, která je jedním z našich hodně silných pokušení. Jakmile pocítím, že zabírám naprázdno, že skoro nezvládám naslouchat, je útěk do ticha mou jedinou odpovědí nepříteli, který ve mně dřímá. Donutí mě to, abych svůj pohled obrátil k Bohu. Ukládám si hodiny ticha, po nichž vzroste moje schopnost pracovat. Modlitba a ztišení jsou hlavními trumfy křesťana, když chce postoupit vpřed v poslání, které je mu svěřeno. Daleko víc morální síly budeš čerpat v tichu než pomocí špenátu, ženšenu nebo nevímjakých supervitaminů. Ticho uvolní éterické oleje tvého života.

Abychom se naučili modlit,
je třeba dát se do modlení.

Svatý Jan Klimak


Mohlo by vás také zajímat: Ladislav Heryán - Exotova abeceda

JAK SE MODLIT?

Někdo z vás řekne, že je zapotřebí odříkávat žalmy. Podle mě se spíš vyplatí nadšení srdce než oddrmolené věty. Pán nehledí na slova, která přečteme co největší rychlostí. Rád poslouchám zřetelný přednes mnichů při recitaci žalmů. Odříkávají jednotlivé verše pomalu, s klidem, jako když kráčíme po horách, krok za krokem, soustředěně, abychom se nezadýchali. Pro intenzivnější a bohatší vnitřní život není nutné číst jich hodně. François Mauriac říkal: „Abyste do sebe dobře vstřebali všechno, co čtete, záleží hlavně na duševním rozpoložení, v jakém jste.“ Plně s tím názorem souhlasím. Modlitba by z vás měla vyvěrat přirozeně. Temnoty nás pokoušejí a přitahují. Je potřeba určité vůle, abychom se z nich vymanili a začali odříkávat růženec. I tak netvrdím, že se ve mně vždycky rozsvítí. Ne, upnu se na Pána a následně se mě zmocní velká radost. Je to moje schůzka s Bohem. On je základ všeho. Koneckonců jen málo knih vám poskytne duchovní odhalení. Já sám věřím daleko víc síle vnitřního života než výchovnému působení! Kvalita mé modlitby, její hloubka, můj důvěrný vztah s Bohem uvádějí můj život i život mých bližních do pohybu. Hlavně buďte přirození! Nic jiného.

Lepší je vložit do modlitby srdce
a nenacházet slova
než k ní nacházet slova,
ale nevkládat tam srdce. 

Gándhí

PROS BOHA O MILOST PŘI MODLITBĚ

Přečtěte si i další knihu Guye Gilberta: Odpuštění

Každé ráno, když se probudím, modlím se, abych se celý den snažil milovat. Říkám: „Pane, miluji tě, vím, že celý den budu hodně zkoušet s těmi mladými otrapy, o které se starám a které mám tak rád. Zůstávej se mnou a dej mi své srdce.“ Modlitba stojí v centru naší víry, je jejím srdcem a silou. Modlitba je slunce, vzduch, potrava a rosa pro celý den. Modlitba je ta chvíle, kterou si vyhradíme po probuzení, než vyskočíme z postele.

Znám lidi, kteří vstávají o hodinu dříve, aby se modlili nebo šli do kostela. Obdivuju je. Vyhledat Krista každé ráno je něco nádherného. Svatý Vincenc z Pauly říkal: „Přiveďte mi člověka modlitby, dokáže všechno!“ Modlitba je duší apoštolátu. Tato výsadní chvíle, kterou si sami najdete, by měla být pro vás nezbytná jako třeba ranní kafe. Tohle kafe spočívá prostě v tom, že Pánu řeknete: „Pane, teď se ti poddávám, veď mě.“ On vás pak bude celý den udržovat v bdělosti a bude vám dávat povzbuzení a sílu, jakou si ani nedovedete představit. Svatý Vincenc z Pauly ještě říkal: „Opouštějte Boha, abyste šli za Bohem“, protože od chvíle, kdy získáme ráno onu sílu, budeme mít jiný pohled, jiné uši, jiné vnímání.

Díky modlitbě budeš umět naslouchat třeba někomu, kdo ti je protivný, a dělat obtížné věci. Objevíš utajenou radost. Možná ti to vydrží jen tři dny a necháš toho, ale později dost rychle pocítíš, že ti něco chybí. A vrátíš se k tomu. Pros Boha o milost při modlitbě. Jak se ti jí jednou dostane, nepouštěj ji!

Knihu Srdcem k srdci můžete koupit na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru