Učíme se protiklady - pracovní listy pro děti od 2 let

Prostřednictvím poznávání protikladů lze rozvíjet u dítěte nejen poznatky, ale zároveň pasivní i aktivní slovní zásobu, případně i další oblasti rozvoje, např. jemnou motoriku, matematické představy, orientaci v prostoru apod.

Učíme se protiklady Koupit na e‑shopu

Publikace UČÍME SE PROTIKLADY je určena malým dětem, přibližně od 2 do 3 let, kdy začínají chápat jednoduché protiklady. Ocení ji však také rodiče či pedagogové předškolních zařízení, i při práci s dětmi s mentálním postižením a poruchou autistického spektra, pro které je poznávání abstraktních pojmů složitější než pro intaktní děti.

Jak postupovat při nácviku protikladů

Vyberte si vždy jen jeden pár obrázků s dvojicí protikladů, přečtěte si náměty a doporučení, jak dítě s danými pojmy seznamovat nejen prostřednictvím obrázků, ale taktéž pomocí smyslů, pohybu a praktických činností. Případně si připravte pomůcky, které budete k nácviku potřebovat. Využijte každou situaci k procvičování. Základem je všechny činnosti slovně komentovat. Nejprve trénujte protiklady pomocí manipulačních a praktických činností a poté procvičujte reakci na pokyn. Následně pojmenovávejte pojmy pomocí obrázků, nechte dítě na váš pokyn ukázat na obrázek a nakonec ho slovně pojmenovat.

UKÁZKA:


Kniha ŠPUNTI VE ŠKOLCE je plná aktivit.


Nezapomínejte, že všechny činnosti musíte i několikrát zopakovat.

Z důvodu usnadnění představivosti a schopnosti se soustředit jsou obrázky jednoduché, bez množství detailů a ve větším formátu.

Knihu ilustroval Libor Drobný.Sylva Hubníková je dlouholetá učitelka mateřské školy, kde pracuje především s dětmi s mentálním postižením. Ve své praxi se ale dostala i do běžných mateřských škol. Veškerá její tvorba vychází z potřeb dětí, je na nich „odzkoušená“ a dle potřeb dětí upravená.

Pracovní listy Učíme se protiklady koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru