Špunti ve školce to všechno zvládnou

Trénovat oblékání, stolování, hygienické návyky, umět si hrát a povídat s kamarády – to je hlavní náplň dne nejmenších dětí v mateřské škole. V této knize najdete náměty na celoroční aktivity, jak jmenované dovednosti s dětmi trénovat a při tom je seznamovat se světem kolem sebe formou zážitkového učení.

ŠPUNTI VE ŠKOLCE, Kateřina Markalousová, výukový projekt v MŠKniha Špunti ve školce je nabitá aktivitami na každý den celého školního roku, využijí ji převážně pedagogové či asistenti, kteří pracují s dětmi dvouletými, s dětmi z odlišného sociálního a jazykového prostředí nebo s dětmi ve speciálních mateřských školách, kam docházejí děti s mentálním hendikepem, děti s PAS či s výraznou poruchou pozornosti a hyperaktivity.
Protože se autorka knihy zaměřuje na práci s těmi nejmenšími dětmi, základem všech aktivit je nácvik a zvládnutí základních praktických dovedností, zejména sebeobsluhy. A to znamená nekonečné opakování činností, které je potřeba tematicky obměňovat a motivovat např. poznáváním zvířat, ovoce a zeleniny, přírody a jejími proměnami během roku, hlavními svátky roku atd.
Ve většině mateřských škol si paní učitelky plánují aktivity na následující školní rok – roční plán, který je obvykle rozdělen podle měsíců a dále do týdenních či čtrnáctidenních bloků. Autorka doporučuje, zejména u těch nejmenších dětí, mít bloky kratší - týdenní, protože tak jsou děti schopny lépe udržet pozornost u jednoho tématu. Vyplatí se dodržovat podobnou strukturu dne - denní režim, děti se v činnostech dobře orientují, získávají jistotu v prostředí a mohou některé aktivity očekávat a těšit se na ně. Je dobré celý rok provázat jednou figurkou, zvířátkem, například jedním plyšovým kamarádem. Děti se s ním lépe identifikují, nemají pocit, že podléhají učitelce, ale že je školním rokem doprovází kamarád, který se ptá na stejné věci jako ony, potřebuje leccos dovysvětlit, má stejné problémy jako děti … Je zkrátka jedním z nich. 

Mgr. Kateřina Markalousová je speciální pedagožka s mnohaletou praxí v běžné i speciální mateřské škole. Knihu ilustrovala Patricie Koubská.

První kapitola knihy se věnuje dennímu režimu a pravidelně se opakujícím aktivitám jako například ranní kroužek - co je dnes za den, jaké je venku počasí, kdo je a kdo není ve školce, co budeme dnes dělat a „písnička kruh uzavírá“.
Následujících 10 kapitol je rozděleno podle měsíců, týdnů a dnů se stručným popisem konkrétních aktivit na každý den. Kniha je samozřejmě inspirací, nápovědou, kterou jistě ocení převážně začínající učitelky. Náměty na aktivity i délku setrvání u jednotlivých témat si přizpůsobíte podle schopnosti dětí ve vaší třídě, některé budete opakovat vícekrát, než si je děti zapamatují a dovednosti zautomatizují, jiné třeba přeskočíte, protože jsou pro „vaše“ děti jednoduché, a vznikne vám tak prostor věnovat se jiným obšírněji. V závěru knihy je 14 pracovních listů ke kopírování, rozstříhání, dokreslení.

Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá, projekt pro MŠ, Hana VoščekováOd podzimu do léta pohádka k nám přilétá - roční projekt pro MŠ

UKÁZKA

ŘÍJEN /3. týden/
PONDĚLÍ: Peříčka
ŠIKOVNÉ RUČIČKY: Všechno lítá, co peří má (foukání peříček)
Ke stolečku připravíme dětem pár peříček k nácviku nádechu a výdechu. Děti mohou pozorovat pohyb poletujícího peříčka. Nebo mohou peříčko vzít do ruky a pouštět ho z výšky.
MOTIVACE: Ptáček (znaky ptáků)
Na pomoc si vezmeme plyšového ptáčka (kosa, čápa apod.) a nějaké obrázky ptáků. Názorně necháme děti ukazovat zobák, hlavu, křídla, počítat nohy atd. Pro zajímavost si můžeme prohlédnout obrázky a názvy ptáků, můžeme společně vytleskávat slova po slabikách.
BĚHÁNÍ: Le(podbíhání pod lanem)
Zahrajeme si na hejno ptáků. Natáhneme s jedním pomocníkem lano (případně je možné lano přivázat k žebřinám). Děti seřadíme do řady na jednu stranu herny a necháme je postupně podbíhat pod lanem na opačnou stranu. Aby děti po přeběhnutí vydržely na místě, můžeme pro ně připravit židličky, na které si mohou sednout a pozorovat ostatní kamarády.
VYRÁBĚNÍ: Hejno (tisk podle šablony)
Připravíme si z čtvrtek vystřižené siluety letících ptáků, výkresy A3, modré suché křídy, papírové utěrky, černou temperu a houbičky. Děti nejdříve zaplní celou plochu výkresu A3 modrou suchou křídou, rozmazávají křídu papírovými utěrkami (ubrousky). Poté si vezmou šablony ptáků, do které budou houbičkou namočenou do černé tempery ťukáním vybarvovat těla ptáků. Šablonou opatrně posouváme po ploše čtvrtky a ťukání opakujeme. Na obrázku se objeví několik černých siluet letících ptáků.

Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme, Miroslava Baxová, mateřská školaAktivity na celý rok najdete také v knize Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme.

ÚTERÝ: Vlaštovka
GRAFOMOTORIKA: Za sluníčkem (nácvik horního oblouku)
Připravíme si papír formátu A4 s obrázkem vlaštovky na jedné straně a sluníčkem na straně druhé, pracujeme na stole. Děti pak nacvičují pastelkami horní oblouk od vlaštovky ke sluníčku a zpět.
MOTIVACE: Na drátě (počítání do tří)
Připravíme si obrázky vlaštovek. Podle možnosti nakreslíme čáru na tabuli (nalepíme papírovou lepenkou čáru na koberec) a obrázky opatříme magnetky. Můžeme připravit kartičky s puntíky (počtem) nebo použít i velkou hrací kostku. Podle počtu puntíků děti počítají a přiřazují (na tabuli či na koberec) stejný počet obrázků vlaštovek.
BĚHÁNÍ: Le(využijeme totožnou hru z předchozího dne)
VYRÁBĚNÍ: Vlaštovička (skládání papíru, jednoduché origami)
Připravíme dětem černé barevné papíry, které budou podle našich instrukcí a nápodoby skládat do tvaru vlaštovky.

STŘEDA: Čáp
ŠIKOVNÉ RUČIČKY: Do zobáku (sbírání předmětů pinzetou)
Na stoleček připravíme pinzetu, mističku s drobnějšími předměty (zrníčka fazolí, papírové kuličky, kukuřičné lupínky, krátké provázky) a druhou prázdnou, do které budou děti předměty přenášet pinzetou. Děti s motorickými obtížemi mohou drobné předměty přenášet jen prsty.
MOTIVACE: Klap, klap (vyťukávání rytmu)
Potřebujeme ozvučná dřívka, která dětem rozdáme po dvojicích. Postupně se ve vyťukávání děti střídají. Vyťukáme jednoduchý rytmus a vybrané dítě ho jako ozvěna opakuje. 
BĚHÁNÍ: Na lovu (chůze poslepu)
Připravíme si dvě lana, šátek a píšťalku (zvoneček). Děti se postaví na jednu stranu místnosti. Postupně budou procházet vymezený prostor se zavázanýma očima. Aby se lépe orientovaly, půjdeme před nimi a navigovat je budeme krátkým pískáním. Pro některé je největší úskalí překonat pocit zavázaných očí a nechat si chvilku šátek na očích.
VYRÁBĚNÍ: Čápi (protahování provázku šablonou)
Připravíme si šablonu čápa (bez nohou) se dvěma dírkami od děrovačky, provázek (vhodný je červený), větší korálky. Na šablonu čápa si děti dokreslí oko, křídla a vybarví pastelkami zobák. Nakonec protáhnou dírkami provázek a navléknou na oba konce korálky (s dopomocí učitelky pak konce zauzlují).

špunti ve školce, Kateřina Markalousová, projekt v MŠ

Knihu Špunti ve školce koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru