Rozvíjet řeč dětí už od jejich 2 let? Jak jinak než hrou.

Kniha 70 her nabízí rodičům, pedagogům, logopedům i dalším dospělákům náměty, jak si s dětmi hrát a při tom rozvíjet jejich řeč, porozumění a vyjadřovací schopnosti. U každé hry jsou kromě doporučeného věku popsány jednotlivé kroky, obměny, varianty pro hru se staršími dětmi, jsou také vyjmenovány schopnosti, které při dané aktivitě s dětmi procvičujete a rozvíjíte. Hry jsou přehledně řazené podle věku dítěte, stačí si jen vybrat a hrát si.

hry pro děti, rozvoj řeči od dvou let, Lucie Brault Simard

Kniha Hry pro rozvoj řeči pro děti do 2 let je bohatá nabídka osvědčených aktivit, které pomáhají v rozvoji různých aspektů řeči dětí v raném věku: porozumění ústnímu projevu, rozšiřování slovní zásoby, procvičování výslovnosti, vyjadřovacích schopností, osvojování logiky projevu, uspořádání věty a dalších dovedností.
Dítě začíná komunikovat už daleko dříve, než řekne své první slovo, a to pláčem. Brzy přidá úsměv a smích, gesta, výrazy obličeje, první zvuky, žvatlání… Všechno, co vnímá z okolí, má vliv na jeho rozvoj. Konkrétní slova se dítě učí hlavně podle toho, co vidí. Zásadní je rozvíjet u dítěte chuť učit se, touhu postupovat dál, vzbuzovat u něj zvědavost. Když se do toho jednou pustilo, je na nás, abychom odpovídali na jeho požadavky a později na jeho všetečné otázky.
Mějte radost z prováděných her a činností a děti ji budou mít také. Vždyť si budou hrát a bavit se s vámi, a to je bude těšit.
(Slovo autorky)

Lucie Brault Simard, Hry pro rozvoj řeči, děti od dvou 2 let

Lucie Brault Simard je kanadská pedagožka, která se specializuje na rozvoj dětí v raném a předškolním věku. Je autorkou více než padesáti praktických knih a tvůrcem mnoha vzdělávacích her, které pomáhají nejen k rozvoji řeči a komunikace malých dětí.

UKÁZKA
Najdi schovaný předmět
Obrázky, které mizí? Přidejte do her trochu kouzlení a děti budou nadšené.
Předpoklad: Děti jsou schopny rozpoznat a pojmenovat zobrazené předměty.
Doporučený věk: od 2 let

PŘÍPRAVA A POSTUP

  1. Vyberte tři kartičky s obrázky stejné velikosti. Dítě (děti) by zobrazené předměty mělo (měly) znát a mělo (měly) by je umět snadno jmenovat.
  2. Položte ty tři kartičky na herní plochu obrázkem nahoru tak, aby je dítě mohlo (děti mohly) dobře vidět.
  3. Jmenujte zřetelně každý zobrazený předmět a ukažte na něj prstem. Pro mladší děti můžete jmenování opakovat několikrát.
  4. Požádejte jedno dítě, aby si kartičky dobře prohlédlo a zapamatovalo si, co je na nich. Nechte ho 10 až 15 vteřin obrázky potichu pozorovat.
  5. Obraťte kartičky rubovou stranou nahoru.
  6. Změňte jejich umístění, pomíchejte je.
  7. Obraťte pouze dvě kartičky a pojmenujte předměty na obrázcích.
  8. Pak požádejte dítě, aby řeklo, který předmět je zobrazený na kartičce se schovaným obrázkem.
  9. Zvyšujte počet kartiček podle schopnosti dětí.

Řeč dítěte se rozvíjí integrací všech stránek jeho bytosti, jeho osobnosti …
Lucie Brault Simard

NÁVRHY
Abyste umožnili každému dítěti odpovědět, můžete se ptát dětí po řadě. Některé děti jsou velmi rychlé a daří se jim odpovídat vždycky první, to však je pro ostatní frustrující. Některé zase nemusí hru chápat nebo si nejsou s odpovědí dostatečně jisté, aby otevřeně odpověděly. V takovém případě umožněte všem, aby odpovídaly, pokud se jim chce, a způsobem, jaký bude dané skupině děti nejlépe vyhovovat. Rozhodnuti je na vás.

Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme je další kniha pro všestranný rozvoj malých dětíVyzkoušejte ji!

Varianty
Schovejte tři různé malé předměty pod stejné neprůhledné misky nebo kelímky. Pod každou misku nebo kelímek jeden předmět. Postupujte pak, jak je popsáno výše.
Ozvláštněte hru tak, že ji budete uvádět jako kouzelník: zvláštní intonací a kouzelnickými větičkami, tajuplnými pohledy, luskáním prsty, teatrálními gesty apod. Uvidíte, jak se zájem děti zvýší.
Nabídněte dětem, že vás vystřídají a že bude každé po řadě vést hru; vy se budete jen dívat.

Osvojování, procvičování, rozvoj
1. Zraková paměť
2. Logické myšlení
3. Koncentrace
4. Rychlost
5. Pohotovost
6. Zapamatování slov
7. Výslovnost

Knihu Hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru