Komunikace v pomáhajících profesích – příručka pro vedení rozhovoru příjemného pro obě strany

Nezkazte rozhovor dříve, než začne, tak by mohlo znít shrnutí jedné části nové knihy pro všechny, kdo komunikují s klienty v pomáhajících profesích. Ale když se rozhlédnete kolem sebe, vést rozhovor tak, aby byl příjemný pro oba účastníky, je něco, co neuškodí ani lidem mimo obor.

psychologie komunikace v pomáhajících profesích dialog rozhovor Martin Dlabal Koupit na e‑shopu

Psycholog Martin Dlabal ve své knize Komunikace v pomáhajících profesích vychází z přesvědčení, že rozhovorem můžeme způsobit mnohé, a to od pozitivního zážitku až po vyložené trauma. Sám to v úvodu demonstruje na vlastním dialogu s kolegyní, jejíž nadšené, avšak ne příliš empatické sdílení nadšení ze seriálu Letecké katastrofy ovlivnilo nejen jeho strach z letu, ale i postoj k této ženě.

Na ukázkách dialogů, na kterých je kniha postavená, detailně a velmi srozumitelně ukazuje, jak naše zvyky vedení rozhovoru mohou negativně ovlivnit i běžné slovní výměny mezi kolegy z práce či sousedy. Jako profesionálové v oblasti pomáhajících profesí bychom měli být pozorní a vytvářet prostor, ve kterém se v rozhovoru bude cítit příjemně i klient.

Martin Dlabal vnímá druhého jako rovnocenného partnera, který má hodnotný názor na svět a může si sám rozhodovat, jakým směrem se v rozhovoru s námi vydá. „Bylo by samozřejmě skvělé, kdyby na nás byli i ostatní v rozhovoru příjemní a vycházeli z našich potřeb, názorů a pocitů. Častěji však zažijeme příjemný rozhovor spíše jako reakci na to, že jej nabízíme my sami,“ dodává autor.

psychologie komunikace v pomáhajících profesích dialog rozhovor Martin DlabalPověz mi...jak vést profesionální rozhovor s dětmi

V knize najdete popsané tři hlavní kroky vedoucí k navozování a udržování pozitivně vnímaného rozhovoru: naslouchání, připojování k druhému a jeho vedení co možná nejpřijatelnějším způsobem. Nasloucháním dáváte partnerovi najevo, že o jeho téma, potažmo o něj, máte zájem, a rovněž se pomocí naslouchání vyhnete případnému sdělení, které by nemusel hodnotit pozitivně. Připojením reagujete na partnerovo sdělení akceptujícím způsobem, který mu umožňuje dovyprávět bezpečně téma podle jeho představ. V případě vedení pak vycházíte z jeho motivů, názorů apod., které jsou pro něj přijatelné, a může je proto vyslechnout a přijmout i v nové podobě.


Ukázka:

Přerámcování

Jednou z forem vedení po připojení je i tzv. přerámcování nebo přerámování. Přerámcování sice vychází ze sdělení druhého, ale nabízí pozměněný pohled na jím popisovanou skutečnost. Tento pohled je obvykle pozitivně laděný a může být pro druhého v mnohých případech přijatelný a zajímavý. Partner tak získává nabídku vnímat své sdělení jiným, obvykle pozitivnějším způsobem.

Při přerámcování se tedy ve vhodném okamžiku připojujeme ke sdělení druhého, abychom mu nabídli jiný anebo pozitivnější pohled, který však z jeho sdělení vychází. Prezentujme si přerámcování na konkrétních rozhovorech.

Klientka: „Můj přítel chce, abych byla pořád jen s ním. Začínám mít pocit, že je žárlivý a omezuje mě.“

Profesionál: „Přítel chce být s vámi skoro pořád. Tolik zájmu se asi skutečně dá jen těžko vydržet.“

Profesionál vychází z klientčina sdělení a následně nabízí nový pohled na skutečnost změnou výrazu „žárlivý“ na „tolik zájmu“. Klientka tento pohled může do určité míry přijmout, protože nejde proti jejímu sdělení a dává jí pozitivnější možnost pohledu.

Klientka: „Skutečně těžko…“

psychologie komunikace v pomáhajících profesích dialog rozhovor Martin DlabalPhDr. Martin Dlabal, Ph.D., je klinický psycholog, psychoterapeut a vysokoškolský pedagog. Kromě toho se věnuje lektorské činnosti v oblasti komunikačních strategií, relaxačních metod a hypnózy.

Klientka se připojila k vybranému směru vedení a pokračuje o svém tématu v mírnější podobě. Patrně cítí, že s profesionálem se dá o jejím tématu mluvit.

Nebo:

Klient: „Já jsem v životě nic nedokázal. Vůbec nic neumím. Je to hrozný.“

Profesionál: „Chcete tedy něčeho docílit anebo v něčem uspět.“

Profesionál vychází z klientova sdělení a následně nabízí nový pohled na skutečnost změnou výrazu, že nic „nedokázal“ a „neumí“, na „snahu něčeho docílit“.

Klient se může cítit příjemněji, protože profesionál v jeho sdělení našel něco, co je pravdivé a přijatelné. Může ve svém tématu pokračovat a nabízet i směr své aktivity. Neznamená to, že nesklouzne ke stížnostem, ale i kdyby to udělal, může cítit, že se s profesionálem dá o jeho tématu mluvit.

Klient: „Ano, to bych chtěl…“

Náš pohled by měl zaznít, aniž bychom druhého tlačili k jeho přijetí. Vyhýbáme se přemlouvání a přesvědčování, které by spíše vedlo k obranné protiargumentaci. Nabízíme jiný, zajímavý pohled.


Knihu Komunikace v pomáhajících profesích koupíte na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru