Krize je výzva. Jak zvládat osudové změny v životě.

Změny a zvraty patří k životu, přestože bychom se bez nich raději obešli. Nic nezůstává stejné. Bez přestání procházíme změnami, jak my sami, tak i naše okolí. Proto se neustále musíme vyrovnávat s tím, že nastávají nové situace a je potřeba se jim přizpůsobovat.

Krize je výzva, Wardetzki Bärbel, Portál 2021, životní krize, změna postoje, sebeřízení, adaptace, psychická odolnost, populárně-naučné publikace Koupit na e‑shopu

Kniha KRIZE JE VÝZVA známé německé psychoterapeutky Bärbel Wardetzki ukazuje pozitivní přístup k osudovým zvratům. Autorka tvrdí, že každá změna vychází z nás a že je vždy možné se posunout o úroveň výš, kde najdeme odstup a ztracený klid. Nabízí způsob, jak najít východisko z životních krizí, ze situací, které nás zasáhnou a jež nemůžeme sami ovlivnit, jako je náhlé úmrtí blízké osoby, rozchod nebo nečekaná výpověď. Předkládá a popisuje různé vhodné postupy: oživení emoční inteligence, přijetí odpovědnosti za sebe sama, schopnost rozeznat vhodný okamžik či cvičení v odolnosti.

V této populárně-naučné publikaci ukazuje způsoby, jak je možné zvládnout i tíživé změny s odvahou. Jak se můžeme postavit ke změnám tak, aby nás nezraňovaly a nevnímali jsme je jako namířené proti nám, abychom kvůli nim neklesali na mysli a nezahořkli.

Jak místo toho můžeme vyváznout z nejhoršího, poučit se z toho, uspořádat situaci tak, abychom se cítili dobře a nalézt v tom všem smysl? Co pro každého z nás znamená schopnost se změnit, jaké zkušenosti získáme ze zvratů, co nám pomůže, které zdroje můžeme využít a kde se nacházejí naše hranice? V knize KRIZE JE VÝZVA na všechny tyto otázky Bärbel Wardetzki odpoví a odpovědi doloží množstvím příkladů a osobních zkušeností ze své dlouholeté kariéry psychoterapeutky.

Z německého originálu Loslassen und dranbleiben: Wie wir Veränderungen mutig begegnen přeložila Kateřina Prešlová.


Ukázka:

Když nás nové věci zraňují

Naší první reakcí na změny, které nechceme a jež vnímáme jako negativní, je zranění. Je to jako rána do obličeje, která nás zasáhne a způsobí nám velkou bolest. Zranění je reakce na události, které nám způsobují rány na duši. Cítíme se událostí osobně zasaženi, máme dojem, že se k nám někdo chová nespravedlivě, nebo nás dokonce ponižuje. Pociťujeme hlubokou nejistotu a v krajním případě začneme být zahořklí.

Charakteristickým projevem zranění je zásah do naší sebeúcty. Zranění a sebeúcta jsou dvě strany jedné mince. Tak jako chvála sebeúctu posiluje, zranění ji oslabují. Připadáme si méněcenní a nicotní a naše lidská důstojnost je narušená. U lidí s nedostatečným pocitem vlastní hodnoty dochází k ublíženosti rychleji než u těch sebevědomých, protože jsou odkázáni na uznání zvenčí, aby se cítili hodnotní. Již samotná absence potvrzení je pro ně tedy zraněním.

Především životní zvraty a změny, které jsou nám vnucovány zvenčí, prožíváme jako útok na svou osobu a svůj život. „Proč se to musí stát právě mně?“ Připadá nám, že nás okradli o štěstí a klid a my proti tomu nemůžeme nic dělat. Jsme bezmocní a vzteklí, a cítíme se dokonce ohrožení, neboť tyto mezníky mění náš dosavadní životní koncept. V případě závažné nemoci se nám existence převrátí vzhůru nohama. Je to bolestný zásah do našeho poklidného života, připadáme si znevýhodnění, máme pocit, že za nic nestojíme a že si s námi osud nepěkně zahrává. Následkem je vztek a hluboké zoufalství, protože to, na co jsme byli zvyklí, skončilo a musíme snášet ústrky.

Když se zlé věci stávají dobrým lidem Kushner, Harold S.  Portál, 2018Mohlo by vás také zajímat: Když se zlé věci stávají dobrým lidem. Kniha pro všechny, které život zranil.

Počáteční ublíženost je však menší problém než fakt, že v ní ustrneme. Jestliže setrváváme v bolesti, bezmoci, bezradnosti a pocitech méněcennosti nebo v hněvu, dochází k narušení našeho pocitu vlastní hodnoty. Připadáme si bezcenní, jelikož si již nedokážeme udržet představu, že jsme zdraví a činorodí. Obrázek nás samých i našich představ se bortí a my jsme konfrontováni se zcela novou a nečekanou situací. Totéž se děje po rozchodech. „Jakou cenu mám jako žena, když mě muži opouštějí?“ – „Jak teď před ostatními vypadám?“ K bolesti nad ztrátou partnera přistupují pochybnosti o vlastní osobě. Tím se naše pozice oběti upevní, je doslova jako zalitá v betonu. Nebo se z hněvu stane nenávist a v nejhorším případě začneme pomýšlet na pomstu a odplatu. Vztekáme se, protože osud před nás staví takřka nepřekonatelné překážky. Zoufáme si, jelikož jsme to přece chtěli jinak, a máme obavy, že situaci neustojíme. Ve vzteku a bezmoci nadáváme na život, na Boha, na rodiče, na partnera či partnerku nebo kohokoli dalšího, kdo by mohl za naší potupou stát. Nebo se dokonce násilnicky mstíme na těch, kdo naše neštěstí zapříčinili.

Nastalý problém se však nevyřeší ani tělesným násilím, ani verbální agresí. Vztek a nenávist vedou jen k tomu, že budeme neustále lpět na té hrozné věci, která se nám přihodila. Zabýváme se pouze svou zlomenou sebeúctou a pocitem, že jsme vystaveni bezpráví. Přitom přehlížíme, že si tak odstřiháváme zdroj životní energie. Ztrácíme kontakt s možnostmi pozitivního uspořádání životních záležitostí, zabředáme hlouběji do mizérie. Z takové situace neexistuje cesta ven, protože procesy nezbytné ke změně stagnují.

Čím déle lidé setrvávají v přesvědčení o tom, že jsou zranění, tím více poškozují svůj pocit vlastní hodnoty. Sebejistota se mění v pocity méněcennosti a podřadnosti, takže již nejsou schopni cíleně jednat. A to i proto, že zoufalství nad sebou je tak velké, že už si ani netroufnou situaci řešit. Zejména tehdy, když „za to mohou“ ostatní, kteří jim vzali práci, opustili je nebo jim ztěžují život nadměrným hlukem. Nedokážou proti tomu nic podniknout, připadají si bezmocně vydaní napospas a zabředají do hluboké bezmoci, jež je mnohdy spjata s pocitem ohrožení. Je velice obtížné dostat se z této propasti ven. Pokud někdo celé roky trvá na tom, že s ním lidé zacházeli nespravedlivě, bude čím dál nešťastnější, ale jeho situace se tím nijak nezmění.

Krize je výzva, Wardetzki Bärbel, Portál 2021, životní krize, změna postoje, sebeřízení, adaptace, psychická odolnost, populárně-naučné publikaceBärbel Wardetzki je zkušená německá psychoterapeutka a autorka několika bestsellerů na téma poruchy příjmu potravy, zvyšování sebevědomí a obrany proti verbálním útokům.

Abychom se těmto negativním dopadům dokázali konstruktivně postavit, musíme se všichni přizpůsobovat novým situacím, vyrovnávat se s nimi a nalézat přiměřenou cestu k jejich přijetí. Dokud budeme setrvávat u starých zvyklostí a bránit se novému uspořádání, budeme si tím klást překážky a zraňovat sebe samé, okrádat se o radost ze života a bránit si ve výhledu na pozitivní perspektivy, které se před námi otevírají.

***

Knihu KRIZE JE VÝZVA zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru