Osvojte si strategie, jak lépe zvládat každodenní nesnáze

Kniha AKTIVUJTE SVOU PSYCHICKOU ODOLNOST učí základní dovednosti, které vám pomohou zlepšit kvalitu života. Dvanáct dovedností rozdělených do tří oblastí - práce na sobě, vztahy s druhými lidmi a pozitivní budoucnost - se může stát mocnou zbraní, s jejíž pomocí překonáme i ty největší výzvy svého života.

nullAktivujte svou psychickou odolnost - obálka Koupit na e‑shopu

Kniha Aktivujte svou psychickou odolnost od australské psychoterapeutky Stephanie Azri je jakousi „slepičí polévkou“ psychologických strategií, jejichž cílem je naučit čtenáře zvládat výzvy každodenního života. Vychází z různých terapeutických metod jako kognitivně-behaviorální terapie (KBT), pozitivní psychologie či terapie zaměřená na řešení. 

Je to kniha pro každého, kdo si přeje zlepšit svou duševní pohodu, ať už trpí závažnými obtížemi, či nikoliv. Kniha je rozvržena do tří strukturovaných částí („práce na sobě“, „práce mezi ostatními“ a „práce na pozitivní budoucnosti“) a dvanácti kapitol:

 1. Sebevědomí
 2. Pozitivní myšlení
 3. Regulace emocí, všímavost a senzorické strategie
 4. Sebepéče
 5. Komunikace a vyjednávání
 6. Zvládání stresu a úzkosti
 7. Vnímání hněvu
 8. Sociální vazby a zdravé vztahy
 9. Zdravé tělo a mysl
 10. Řešení problémů a flexibilita
 11. Rozvíjení smyslu a účelu
 12. Zvládání krizí a ztrát

Každá kapitola obsahuje popis způsobů, jak dané schopnosti rozvíjet, témata k diskusi, aktivity k procvičování, skutečné příběhy dospělých, kteří programem a/nebo danými úkoly prošli, a také pracovní listy. A každá z nich končí shrnutím, které má posílit vyučovanou dovednost, a domácím úkolem. Kapitoly je možné procházet dohromady či každou zvlášť a pracovat na nich postupně či dle momentální potřeby, a mohou je využít jak jednotlivci k sebevzdělávání, tak terapeuti v rámci své praxe. V závěru knihy najdete dodatky s doplňkovými činnostmi, další pracovní listy a rovněž odkazy na webové stránky a doporučené zdroje.

Stephanie Azri pracuje jako klinická sociální pracovnice. Má více než desetiletou zkušenost s budováním psychické odolnosti a rozpoznáváním časných depresivních příznaků a dalších psychických problémů u dětí a mladých lidí.

Knihu přeložila Petra Diestlerová.


Ukázka:

Kapitola 1

Sebevědomí

* * *

Budování sebevědomí!

Když nyní víme, jak důležitá je práce na sebevědomí, promluvme si o praktických strategiích, které vám pomohou je získat. Stejně jako všechna ostatní cvičení v této knize vyžadují ochotu to zkusit a obrovské množství opakování. Jinými slovy – trénujte, trénujte, trénujte!!!

Pozitivní sebemluva

Vykročte z úzkosti fotoK tématu seberozvoje by vás také mohlo zajímat: Vykročte z úzkosti

Jak jsme se shodli, nízké sebevědomí může pramenit z negativního nálepkování, krutých poznámek nebo traumatizujících zážitků. Jestli je tohle váš případ, chtěla bych zdůraznit, že pozitivní sebemluva může být povzbuzující. Povzbudivá zpětná vazba od jiných lidí je sice skvělá, ale vzato kolem a kolem, nejužitečnější je kladná zpětná vazba od nás samotných – věci jako pozitivní afi rmace („Tohle zvládnu“), nápomocné a povzbudivé myšlenky („Všechno dobře dopadne“) a laskavá slova („Jsem stejně dobrý jako kdokoli jiný“) jsou prvním a nejdůležitějším krokem. To, co si myslíme, bere náš mozek vážně, takže je opravdu důležité, abychom brali vážně pozitivitu.

Zpochybněte svoje negativní myšlenky

Občas nám do hlavy pronikají negativní myšlenky a dělají si tam, co chtějí. Můžou se týkat nás osobně, nějaké situace či události nebo čistě jen našeho náhledu na budoucnost. Ačkoli negativní myšlenkové konstrukce pokrýváme v následující kapitole, stejně bych ráda i na tomto místě zdůraznila, jak důležité je zpochybňovat negativní sebemluvu. Jakmile vám tyhle myšlenky proniknou do hlavy, vykopněte je.

Přestaňte se zbytečně srovnávat

Každý je jiný. Možná nejste v něčem nejlepší, ale není moc pravděpodobné, že byste v tom byli úplně nejhorší. Všichni máme silné a slabé stránky a je načase přestat srovnávat jablka s hruškami. Jestli vaši sestru, nejlepší kamarádku nebo partnerku povýšili, zhubla deset kilo nebo si koupila nové auto, přejte jim to. Na vás a vaše schopnosti to nemá vůbec žádný vliv. Přestaňte poměřovat své úspěchy mírou úspěšnosti jiných lidí.

Umění uměřenosti fotoUměřenost - cesta ke spokojenosti v nespokojené době?

Na komplimenty odpovídejte „děkuju“

Nebudu vám lhát, tohle mi jde vážně ztuha. Obvykle komplimenty, které mi někdo skládá, odmávnu nebo zlehčuju… Ale dá se na tom zapracovat. Když vás někdo pochválí, řekněte „děkuju“. Pravdou je, že ti lidi by to nedělali, kdyby nechtěli. Jestliže dokážete vyslechnout, přijmout a ocenit kompliment, je to počátek zdravého osobního přístupu. Když pochvaly přijímáte, váš mozek říká: „Ano, tohle si zasloužím“ nebo „To se mi to povedlo! Jsem skvělý člověk!“

Napište si seznam svých výjimečných vlastností

Ať už to uděláte v duchu, písemně, či jiným způsobem, vytvořte si seznam všech svých pozitivních vlastností a úspěchů. Kdykoli se nějak projeví, sdílejte je s přáteli a rodinou. Mohlo by jít o oslavu úspěšného ukončení studia, pracovního úspěchu, významného milníku nebo těch nejlepších sušenek s marmeládou, jaké se vám kdy povedlo upéct. Každopádně na to buďte hrdí. Uložte si ten seznam do své paměťové banky pozitivního myšlení a vracejte se k němu, kdykoli se začnete cítit trochu sklesle.

Oprostěte se od minulosti!

Ano, tohle zní možná trochu drsně… Ale vyslechněte mě. Minulá zklamání a křivdy jsou skutečné. Je třeba vzít je na vědomí a vypořádat se s nimi. Nicméně jakmile to uděláte, jděte prostě dál. Jestliže neustále znovuprožíváme minulá traumata nebo někdejší negativní zkušenosti, může to v nás vyvolat pocity nedostatečnosti či provinilosti, nebo začneme ztrácet naději. Když se zaměřujeme na přítomnost a pozitivní budoucnost, upevňujeme tím v sobě naději. Vytváříme stavební kameny pozitivního sebevědomí. Vytváříme novou realitu, novou budoucnost, v níž jsme každý den úžasní a stále se rozvíjíme.

„Nízké sebevědomí ovlivňuje všechno! Pracovní morálku, pracovní příležitosti, rodinný život, vaše duševní zdraví, jak a co jíte. Prostě VŠECHNO!“

Odolné dítě fotoJak k odolnosti vychovávat děti? Přečtěte si knihu Odolné dítě

Úkoly

 • Zamyslete se nad svým sebevědomím a nad tím, nakolik je ve vaší moci je změnit a zlepšit. Jakmile se rozhodnete na něm zapracovat, vyjádřete své rozhodnutí, odpovědnost, naději a nadšení nahlas nebo písemně. Je to symbolický akt a první krok k tomu, abyste na této cestě postavili sami sebe na první místo.
 • Sepište si seznam svých slabých stránek. Zhodnoťte, kde se vzaly a jaký z nich máte pocit. Jde o projevy chování, které byste chtěli změnit, nebo jsou to osobní rysy, o nichž se domníváte, že je máte navždy? Když s tím skončíte, nechte stranou ty, které změnit nemůžete, a zaměřte se na ty, s nimiž se dá něco udělat. A pak se jich vzdejte. Někteří lidé se rozhodnou seznam roztrhat, jiní ho spálí nebo jinak symbolicky zlikvidují. Jde pouze o to, abyste se smířili s tím, že nejste dokonalí.
 • Napište si seznam svých silných stránek a úspěchů. Zamyslete se nad tím, jak snadné či obtížné pro vás bylo ho sestavit. Zamyslete se nad tím, proč je mnohem snazší připadnout na negativní stránky než na ty pozitivní, a vynaložte úsilí na to, aby váš seznam silných stránek byl delší než seznam slabin. Žádné výmluvy. Dneska se máte soustředit na silné stránky, a přestože ty slabé berete na vědomí, nedovolte jim, aby zatlačily do pozadí skutečnost, že jste úžasná lidská bytost!
 • * * *

Knihu Aktivujte svou psychickou odolnost koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru