Podívejte se na sebe laskavě a osvoboďte se od přehnané viny

Mít občas špatné svědomí je v pořádku, protože je důkazem naší zodpovědnosti, ať už v jakékoli oblasti. Co když ale na sebe klademe příliš velké nároky a přisuzujeme si vinu i ve věcech, ve kterých jsme nevinně?

Podívejte se na sebe laskavě, Jak se osvobodit od přehnané viny, Ilse Sand, Portál, 2021, vina – psychologické aspekty,  svědomí – psychologické aspekty,  sebekritika, sebepojetí, sebehodnocení, sebepřijímání, příručky, Vývojová psychologie, Individuální psychologie. Koupit na e‑shopu

Oblastí, kde na sebe často býváme přísní až moc, jsou mezilidské vztahy. Kniha dánské psychoterapeutky a farářky Ilse Sand PODÍVEJTE SE NA SEBE LASKAVĚ se primárně zaměřuje právě na zodpovědnost ve vztazích. Osvobození od přehnané viny, poznání, že máme na své svědomí nereálné nebo příliš přísné požadavky, nám může pomoci získat zpět spoustu energie, o kterou nás taková sebekritika připravuje.

Ilse Sand jako kazatelka mnoho let naslouchala lidem zatíženým výčitkami a špatným svědomím. Jako psychoterapeutka dostala možnost s lidmi pracovat a jejich pocity zkoumat na hlubší psychologické rovině. Na základě těchto zkušeností se rozhodla čtenářům ukázat, jak osvobození od přehnané viny v praxi provést.

V knize s podtitulem Jak se osvobodit od přehnané viny naleznete techniky, s jejichž pomocí si uklidíte ve špatném svědomí a nacvičíte si, jak se na sebe dívat laskavýma očima – tedy jak optimalizovat vlastní životní zásady, setřást ze sebe vinu za něco, co způsobil někdo jiný, uzavřít přátelství se strachem a ukončit ničivé konflikty. A také jak najít sílu tím, že si vinu přiznáte, budete ji sdílet s druhými, pokud je to relevantní – a odpustíte si.

Přečtěte si také: Ilse Sand: od introverta k vysoce citlivému

Podívejte se na sebe laskavě, Jak se osvobodit od přehnané viny, Ilse Sand, Portál, 2021, vina – psychologické aspekty,  svědomí – psychologické aspekty,  sebekritika, sebepojetí, sebehodnocení, sebepřijímání, příručky, Vývojová psychologie, Individuální psychologie.Ilse Sand je dánská psychoterapeutka, která se systematicky věnuje problematice vysoké citlivosti. Původní profesí je farářkou Dánské národní církve, od roku 2006 provozuje vlastní psychoterapeutickou praxi, kterou doplňuje supervizí a přednáškami. V Portále vyšly její knihy Přecitlivělost není slabost a Citlivý pomocník.

V úvodních kapitolách rozebírá jednotlivé složky špatného svědomí – hněv, strach nebo úzkost, smutek a radost (!) - a také ukazuje, v čem nám sebekritika může být nápomocná, jak ji můžeme využít konstruktivně.

Další kapitoly pojednávají o nedostatečné odpovědnosti. Pravděpodobně mezi svými blízkými znáte někoho, komu leccos snadno projde. Pokud vám ke špatnému svědomí stačí málo, přitahujete lidi, kteří rádi přenechávají pocit viny a odpovědnost na jiných. V této části knihy se čtenář naučí, jak se v takových případech ochránit a jak si vybudovat ochranné mechanismy. Na konci každé kapitoly se nacházejí cvičení, která by vám měla ozřejmit vaše pocity viny nebo nedostatečnosti, takže se naučíte lépe rozlišovat mezi tím, co je skutečné a co je nerealistické.

V samotném závěru pak naleznete přehled postupů uvedených v knize a test, v němž si změříte vlastní sklon ke špatnému svědomí.

Z dánského originálu Venlige øjne på dig selv přeložila Markéta Kliková.

Ukázka:

KAPITOLA 3

Můžete za to vy?

Vliv a vina spolu souvisejí. Pokud nemůžete danou situaci ovlivnit, nemůžete ani za to, že se něco pokazí. Kupříkladu není možné nést vinu za to, že má vaše matka problémy kvůli nehezkému dětství. Ani nemůžete za to, že firma, v níž pracujete, ještě pořád bojuje se ztrátou z doby, než jste nastoupili. Ani nemůžete ovlivnit, a tím pádem si vyčítat, že bouře překazila plavbu na plachetnici.

Nemá smysl kohokoli soudit za to, co dotyčný nemohl ovlivnit. Tak to nechodí ani u soudu.

Jestliže si chcete uklidit ve špatném svědomí, položte si následující, zcela zásadní otázku:

Do jaké míry mohu danou situaci ovlivnit?

Jestliže vás trápí špatné svědomí kvůli nepořádku v kuchyni, zeptejte se sami sebe, zda jste byli doma a měli příležitost s nepořádkem zatočit. Zní-li odpověď ano, je špatné svědomí namístě. V následujícím případě je to naopak:


Před rokem mě rozložil stres. Nejenže jsem musela nastoupit na nemocenskou, ale byla jsem i nucena odvolat přislíbenou pomoc kamarádce a omluvit se z třídních schůzek svých dětí. Moje kamarádka z toho byla smutná a třídní učitelka mi odpověděla, že pokud to nevím, jedná se o poměrně důležitou schůzi. Měla jsem z toho špatné svědomí a připadala si neschopná.

Ulevilo se mi, když jsem na otázku, do jaké míry jsem mohla danou situaci ovlivnit, odpověděla, že já se přece nerozhodla být nemocná. Pomohlo mi to uvědomit si vlastní nevinu navzdory zklamaným očekáváním ze strany mého okolí.

HELENE, 42 let


Kromě zamyšlení, nakolik máte situaci pod kontrolou, si položte další, neméně zásadní otázku:

Je to celé jen na mně?

TEST: Jste vysoce citliví? Otestujte se!

Sdílejte vinu

Možná na danou situaci vliv máte, ale zdaleka ne v takovém rozsahu, jak si sami namlouváte. Někdy si připisujeme celou vinu za něco, co jsme mohli ovlivnit jen částečně. Či od celé věci dáváme ruce pryč, ačkoli jsme situaci spoluvytvářeli.

Jakmile třeba vznikne nepříjemná nálada na rodinné oslavě narozenin, málokdy ji vyvolá pouze jediný člověk. Na atmosféře v místnosti se podílejí všichni přítomní. Někdo rychleji klade veškerou vinu za nesoulad na sebe, zatímco jiní se okamžitě distancují.

Cesta od postoje „Za všechno můžu já“ k „Spolu s mnoha ostatními mám i já svůj podíl na tom, jak se teď máme“ přináší velkou úlevu.

Uvedu příklad:

Sofiina dcera Line se učí číst jen s velkými obtížemi. Sofie se domnívá, že je to tím, že s dcerou málo čte, případně že není schopná Lině dodat elán a k domácím úkolům ji povzbudit. Sofie se užírá sebekritikou, jež ji obírá o veškerou energii, kterou potřebuje na pomoc dceři. V rozhovoru s psychoterapeutem si Sofie uvědomí, že Linino slabé čtení je ve skutečnosti dáno mnoha různými faktory:

• Když je Line u otce, nechává otec domácí úkoly čistě v její režii.

• Sofiini rodiče jsou příliš zaujatí vlastním životem a o vnučku se nezajímají.

• Dánštinářka neumí moc dobře učit.

• Linin otec se také těžko učil číst a dcera po něm dyslexii mohla zdědit.

• Sofie přichází z práce unavená a ne vždy má sílu se s Linou hádat kvůli úkolům.

Sofie význam jednotlivých faktorů ohodnotí procenty a namaluje koláčový graf:

Podívejte se na sebe laskavě, Jak se osvobodit od přehnané viny, Ilse Sand, Portál, 2021, vina – psychologické aspekty,  svědomí – psychologické aspekty,  sebekritika, sebepojetí, sebehodnocení, sebepřijímání, příručky, Vývojová psychologie, Individuální psychologie.

Graf Sofii objasňuje, že vinu nenese sama. Ale je spokojená, že je na vině z 20 %. Nula procent by znamenalo, že Lininu schopnost číst vůbec neovlivní. Tak bezvýznamná zase být netouží. Na druhou stranu bylo velmi obtížné nést na bedrech celou vinu. Cvičení s koláčovým grafem Sofii pomáhá zredukovat dovnitř nasměrovanou zlobu a část viny přesunout na druhé. Posléze si Sofie s Lininým otcem promluví o tom, že je nezbytné, aby se i on zapojil do dceřina čtení. Pohovoří si také se svými rodiči o tom, že je důležité z jejich strany vnučku podpořit, aby na vše nebyla sama. Kontaktuje školu a sežene Lině místo v doučovacím kroužku.

Najednou Sofie získává sílu postavit se k 20 %, které zavinila sama. Rozhodne se, že ve dnech, kdy je nejunavenější, bude dceru z družiny vyzvedávat o hodinu později. Mezitím si odpočine, aby lépe čelila výzvám spojeným s Linou a jejími úkoly.

Sofii se ulevuje, když si uvědomí, že nenese celou vinu sama. Navíc poskytuje ostatním viníkům příležitost se více zapojit a jednat v Linin prospěch.

Radost z přesunutí viny na druhé

 Vysoce citliví lidé mezi námi  Sellin, Rolf  Portál, 2021Zhruba 15–20 % lidí je citlivějších na podněty ve svém okolí. Mnozí to vnímají jako zátěž – mnohdy v důsledku nepochopení okolí, které dané jedince pokládá za přecitlivělé. V posledních letech se ale tomuto zajímavému a i od psychologů dlouho opomíjenému fenoménu začíná dostávat pozornosti. Kniha Rolfa Sellina Vysoce citliví lidé mezi námi, která v německém originále vyšla poprvé v roce 2011, k tomu značně napomohla.

Pokud se snadno unavíte, aniž byste k tomu měli konkrétní důvod, možná za to mohou vaše přehnané pocity viny. Asi se vyčerpáváte sebekritikou nebo příliš vysokými nároky. Jestliže si navíc vlastní únavu vyčítáte kvůli tomu, že si za ni můžete sami, ocitli jste se v začarovaném kruhu.

Martin zaznamenal, že neoplývá takovou energií jako kolegové v práci či přítelkyně. Velice často si připadal nedostatečný a mrzelo ho, že nezvládne víc. Vypracoval proto seznam lidí, kteří jeho únavu ovlivňují:

• zaměstnavatel,

• přítelkyně,

• lékař,

• rodiče,

• kolega a kamarád.

Zda příliš kritiky směrujete dovnitř, zjistíte, jakmile nasměrujete kritiku ven. Vyzkoušejte experiment a položte si tutéž otázku jako Martin: Kdo za to kromě mě může?

Vytvořte si seznam spoluviníků. Poté každému z nich zformulujte dopis. Dopis napíšete výhradně sami pro sebe a příjemci ho neodevzdáte. Berte to jako hru, v níž si nemusíte dělat starosti, jak budou psaní přijata. V dopise dotyčnému připište část viny a odpovědnost za svůj problém. Případně mu také navrhněte, jak vaši situaci může zlepšit.

Níže si přečtěte Martinovy dopisy:

Vážený pane řediteli,

nevšiml jste si, jak unavený bývám na konci pracovního dne? Nenapadlo vás se zamyslet nad tím, zda pro mě nejsou zadané úkoly příliš obtížné? Či zda se mi za odvedenou práci dostává dostatečného uznání? Přemýšlel jste o tom, co byste mohl učinit, abych více oplýval energií? Pokud ne, asi byste se nad tím měl zamyslet.

S přátelským pozdravem

Martin

 První pomoc pro vysoce citlivé  Hammarstedt, Asa-Saga  Portál, 2021Vnímáte intenzivně emoce ostatních a potřebujete se proti tomu obrnit? Máte problémy s navazováním nových kontaktů? Neumíte se vymezit a chránit svůj prostor? Asa Saga Hammarstedt, švédská terapeutka a sama vysoce citlivá osoba, vám v knize První pomoc pro vysoce citlivé poradí, jak na to.


Milá Camillo,

nevšimla sis, že často vypadám utahaně? Co myslíš, že bys mohla udělat, abych si dobil baterky? Potřebuju mnohem více lásky, vřelosti a sexu. Pokud bychom mohli každý den zahájit milováním, jsem si jistý, že by se mi zásadně zvýšila hladina energie. Jenže po tom ty jistě netoužíš. Nenapadá tě, co jiného bys pro mě mohla udělat? Například se nezlobit kvůli tomu, co nestihnu. Třeba tě napadá něco docela jiného. Myslím si, že by ses měla chvíli zamyslet nad vlastním podílem na mé únavě.

Pusu

Martin


Vážený pane doktore,

opakovaně jsem s Vámi probíral svou únavu. Vy mě ovšem pokaždé pošlete na krev a prohlásíte, že mi nic není. Podle mě to takhle nestačí. Měli bychom na to jít jinak. Rád bych, abyste mě vyšetřil hlouběji, zjistil, co mi je, a nabídl léčbu.

Děkuji

Martin


Ahoj mami a tati,

přál bych si, abyste mě bývali naučili, jak žít radostný život.

Mějte se hezky

Martin


Ahoj Hansi,

všiml sis, jak po několika společně strávených hodinách bývám unavený? Proč se mě nezeptáš, proč vypadám vyčerpaně? Jestli mě něco trápí. Rád mi vykládáš o všem možném. Myslíš si, že mě baví tě poslouchat? Ne vždycky, Hansi. Byl bych radši, kdybychom víc mluvili o mně.

Měj se

Martin

Obrátit zlobu ven ve vás dokáže probudit velké množství energie. Martin již při psaní dopisů pocítil, jak dopisy ulevují jeho špatnému svědomí. Uvědomil si, že by se měl vydat tímto směrem, a rozhodl se, že o své únavě pohovoří s více lidmi ve svém okolí.

Pokud se pohybujete na jednom pólu, je zdravé přejít na opačný pól a vytvořit rovnováhu. Jestliže máte sklon zlobit se výhradně na sebe a zatěžovat se výčitkami, bude dobré učinit zcela opačný krok. Napřete zlobu ven. Učiňte tak ve fantazii nebo v dopisech, které neodešlete, jen vám poslouží k prozkoumání a zjištění, jaké je přemístit veškerou zlobu ven. Pokud se viníte z něčeho, co způsobili druzí, příliš se zatěžujete a nebudete se těšit z energie, kterou oni možná oplývají.

***

Knihu PODÍVEJTE SE NA SEBE LASKAVĚ můžete koupit na našem e-shopu a také jako e-knihu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru