Každá žena má v sobě svoji Hrdinku

Pro ženy je možné všechno, když najdou svůj hlas, ctí svou identitu, pracují společně na společném cíli a stojí bez omluvy s rukama široce otevřenýma k nebi v postoji hrdosti a uznání posvátnosti ženství.

Hrdinčina cesta zkoumá bohaté území ženské psychiky a vymezuje psycho-spirituální cestu žen. Spisovatelka Maureen Murdock napsala svojí knihu v reakci na knihu Josepha Campbella Hrdina s tisíci tvářemi, když jí řekl: "Ženy nepotřebují cestu. V celé mytologické tradici je žena tam."

hrdinka v nás feminita sebepoznání sebepřijímání ženská spiritualita rozvoj osobnosti populárně-naučná publikace životní fáze Koupit na e‑shopu

Na základě kulturních mýtů a pohádek, starověkých symbolů a bohyň a snů so učasných žen ilustruje Murdock potřebu - a realitu - ženských hodnot v dnešní západní kultuře. Knihou Hrdinka v nás, s podtitulem Růst ženy na cestě životem, se autorka snaží ukázat cestu každé ženě, která touží, objevuje a poznává svojí feminitu. Prostřednictvím příběhů žen, jejich snů, vizí a vyprávění ukazuje nelehkost a záludnosti této cesty, ale zároveň s důrazem na sílu a schopnosti každé ženy jasně definuje nutnost tuto cestu absolvovat. Nutnost pro sebepoznání a především sebepřijetí sebe sama, svého ženství. Zcela přirozeně pak autorka knihu věnuje dvěma nejdůležitějším ženám svého života, své matce a své dceři.

Knihu přeložila Eva Klimentová.

Ukázka z knihy

Danielle vede velmi ambiciózní realitní kancelář, která obchoduje s komerčními objekty. Je jí něco málo přes třicet, je vysoká, inteligentní, krásná a sexy a všechny tyto vlastnosti využívá v obchodě ve svůj prospěch. Také je tvrdá a nekompromisní. Je zamilovaná do obrazu svého otce, který je nyní již tři roky po smrti. Tento úspěšný evropský podnikatel, muž mohutné postavy a autoritativního vystupování, rodině vládl železnou rukou.

Danielle zahrnoval chválou za její vzhled a inteligenci, varoval ji před sexem, protože je sprostý, a vyprávěl jí o svých těžce vydobytých úspěších ve světě byznysu. Byla jeho důvěrnice. V době Daniellina dospívání se rozvedl s její matkou. Ta ji v dětství tělesně i citově týrala, později stále více propadala alkoholismu a přestávala být schopná fungovat. Otec se znovu oženil s mladou ženou, která byla jen o pár let starší než Danielle. Choval se k ní tak, že byla sotva něco víc než sexuální služebnice. Také měl spoustu milostných pletek, o kterých všichni věděli.

Danielle chtěla pracovat v otcově firmě, ale on to nedovolil, takže získala dojem, že byznys není pro dívky. Po jeho smrti založila vlastní firmu. Toužila si dokázat, že na to má. Hluboce truchlila po věcech, které ji nikdy nenaučil, a vybíjela si zlost na všech mužích, s nimiž měla profesně či osobně co do činění. Pokud kvůli své neurvalosti a agresivitě přišla o zakázku, obviňovala klienta, že nedokáže akceptovat asertivní ženu.

Když se jí nedařily obchody, rozčilovala se: „Tohle by se nikdy nestalo, kdyby byl můj tatínek naživu, pomohl by mi.“ Popírala fakt, že za svého života nikdy nepodporoval její snahy o nezávislost. Nikomu nedůvěřovala a začala mít zdravotní potíže – infekce pochvy a děložního čípku. Byla odříznutá od své citlivé feminní stránky a ženami většinou hluboce opovrhovala, považovala je za neznalé, záludné a destruktivní.

Její největší strach byl spojený s opakovanými genitálními infekcemi. Muže, s nimiž se stýkala, obviňovala z neschopnosti mít vážný, trvalý vztah. Pomocí cvičení řízené představivosti jsem ji vybídla, aby komunikovala s boláky kolem své vaginy. Tím se dostala až k jádru své zloby. „Jsem rozhořčená, protože jsem se ve velmi raném věku musela chovat hrdinsky, abych přemohla svou matku. Byla jsem moc malá na to, abych dokázala zvládnout její šílenost. Otec mi dával sdělení, že si jí nemám všímat, a sám se vydal do světa konat velké činy. Neochránil mě.

Cesta hrdinky Groth, Sabine  Portál, 2020
Hledání zdrojů ženské síly nabízí také kniha Sabine Groth Cesta hrdinky

Nechápu, jak mám ve světě uspět. Nevím, jak mám soutěžit s druhými. Nakonec mám vždy pocit nadřazenosti a nemám s lidmi trpělivost, protože v rodině jsem vždycky měla grandiózní pozici moci, dívala jsem se spatra na svou neschopnou, bláznivou matku a byla jsem otcovou důvěrnicí. Jsem zmrzačená. Král už mi nenaslouchá, je mrtvý. A co mi dal? Falešný pocit důležitosti, protože jsem byla jeho důvěrnice. Přitom jsem nebyla víc než lepší služka.

Teď nevím, jak někomu dát najevo, že mi na něm doopravdy záleží, a mám příliš velký strach soutěžit v profesním světě. Chci začít nahoře. Nevím, jak mám tuhle firmu efektivně vést, a rozhodně nechci začínat od píky v cizí firmě. Mám potíže vyjednávat s druhými lidmi, zvlášť s muži, kterým prostě nevěřím.“

Daniellin otec nejenže sabotoval její cíl stát se úspěšnou podnikatelkou, ale také ji připravil o možnost úspěchu ve vztahu. Opovržení ženami dával najevo chováním ke svým manželkám a Danielliným nevlastním sestrám. Její starší sestra v dospívání spáchala sebevraždu. Všechny ženy ve svém životě jen využíval pro své záměry, včetně Danielly, která si myslela, že je výjimka. Nyní, když pokračuje v práci na svém vyléčení, jí dochází, že otec stále ovládá její sexualitu.

Mnoho žen, které se snaží uspět v podnikání, aby svým otcům dokázaly, že na to mají, má potíže udržet si úspěch i v případě, že se jim dostalo potřebného vzdělání v příslušném profesním oboru. Jestliže jim otcové přímo či nepřímo sdělovali, že ženy do byznysu nepatří, pak se tyto ženy vnitřně ztotožnily se sdělením, že skutečný úspěch odporuje stereotypu feminní sexuální role.

***


Maureen Murdock je americká psycholožka, terapeutka a vysokoškolská profesorka, autorka sedmi knih. Z nich je právě Hrdinka v nás: Růst ženy na cestě životem považována za průlomovou knihu, odhalující širší chápání ženské psychiky na osobní i kulturní úrovni.Vychází také jako e-kniha.

Knihu Hrdinka v nás zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru