Proč volíme psychopaty a jak to zastavit?

Znáte někoho, kdo má naučený zvyk obviňovat neustále druhé a v hlavě nosí seznam nepřátel? Někoho, kdo se opakovaně dostává do konfliktů, má černobílé myšlení a nezvládá své emoce či dokonce agresivitu? Možná váš soused nebo politický činitel je vysoce konfliktní osoba. Jak se jeho chování postavit?

Proč volíme psychopaty vysoce konflitní osobnost HCP Bill Eddy sociopat narcista narcistická porucha Koupit na e‑shopu

Autor knihy Proč volíme psychopaty a jak to zastavit? (dostupné i jako e - kniha) Bill Eddy byl nejdříve 12 let terapeutem, než se rozhodl věnovat se ve své profesi řešení sporů a stal se právníkem. Zaměřil se na typ lidí s vysoce konfliktní osobností (High Conflict Personalities, HCP), kteří často stáli za nekonečnými soudními spory. Jeho snaha poučit profesionály ze všech oborů o těchto lidech vyústila v založení Institutu vysoce konfliktního chování a také napsání této knihy. Jak sám autor říká, nejde o stanovení diagnózy, ale o pochopení osobnostní dynamiky místo toho jen na ni reagovat. Většinou už poté, co jsme vtaženi do konfliktu.

Bill Eddy připomíná, že vysoce konfliktní osobnosti (HCP) se stávají celospolečenským problémem, zvláště ti, kteří mají narcistické nebo sociopatické rysy. Touží po moci a v boji o ni vytvoří falešnou krizi a využijí média s jejich vysokou emocionalitou. Většina z nich média častěji než ostatní používá pro prosazení svých cílů, v neposlední řadě i ovládá či vlastní. Jak sám demonstruje na příkladech z nedávné historie (Hitler, Stalin, Trump, Berlusconi, Putin a další…), jeden člověk pak rozhoduje o vtažení do falešného konfliktu za celou zemi. Ve čtivém a velmi srozumitelném stylu dostanete díky knize možnost uvažovat o současném světě fakticky a zároveň z naprosto jiného úhlu, než je politická příslušnost některých HCP. Dívat se na chování takových lidí, pochopit, jak různě lidé na konfliktní osobnost reagují a jak se ubránit štěpení společnosti. Vysoce aktuální čtení!

Knihu z anglického originálu Why We Elect Narcissists and Sociopaths—And How We Can Stop! přeložila Barbora Latečková.

psychopatův průvodce na cestě k úspěchu moudrost psychopatů Kevin Dutton Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu 

Ukázka:

Falešná triáda krize

Když přestaneme myslet

Na příkladu Adolfa Hitlera, nechvalně proslulého HCP, vám teď názorně ukážu, jak přiměl německý lid přestat myslet a uvěřit v krizi, která byla ve skutečnosti falešná.

Edgar Mowrer, americký reportér, který působil v Německu ve třicátých letech 20. století, zaznamenal následující konverzaci:

„Všichni v Německu vědí, že Židé jsou naším prokletím,“ odvětil jeden nacista.

„Ale jak to? Proč?“ trval Edgar na své otázce.

moudrost psychopatů kevin dutton svatí špioni sérioví vrazi psychopat dobrý Moudrost psychopatů - existují "hodní" psychopati? 

„Je jich příliš mnoho, a koneckonců Židé nejsou lidé jako my ostatní.“

„Ale v mé zemi je poměr Židů v populaci mnohem vyšší než v Německu a neprohráli jsme kvůli nim žádné války, nehladověli jsme, nebyli jsme zrazeni mocnostmi, prostě jsme netrpěli žádnými zlými událostmi, které přičítáte existenci Židů v Německu. Jak si to vysvětlujete?“

„Na to vysvětlení nemáme. Prostě víme, že je to pravda,“ trval na svém nacista.

„A to je podle vás logická, správná úvaha?“

„Ach, myšlení!“ povzdechl si nacista. „Už máme dost myšlení. S myšlením nikam nedojdete. Vždyť sám Führer říká, že pravý nacista myslí svou krví.“

A tato absence myšlení byla všudypřítomná. 

Hitler vyrobil falešnou krizi s falešnými padouchy, Židy, a s falešným hrdinou – jímž byl on sám.

V podobném duchu trval Donald Trump během své prezidentské inaugurace na tom, že Amerika čelí „masakru“ (který blíže nespecifikoval). Pak ještě utrousil klasickou poznámku rádoby krále: „Jen já to můžu dát do pořádku.“ (Když si projev poslechl bývalý prezident George W. Bush, údajně řekl nahlas: „Co to mlel za divný sračky?“)

Bill Eddy terapeut právník mediátor Proč volíme psychopaty a jak to zastavitBill Eddy je spoluzakladatel a ředitelem Institutu pro řešení konfliktů a je zkušeným rodinným mediátorem Národního centra pro řešení konfliktů. Je také právníkem a licencovaným klinickým sociálním pracovníkem, který v současnosti působí i na Pepperdine University School of Law. Je autorem nebo spoluautorem čtrnácti knih a má oblíbený blog na stránkách Psychology Today s více než dvěma miliony zhlédnutí.

Problémy dnešního světa může sotva, pokud vůbec, spravit jediný člověk. Právě proto moderní politici a prezidenti potřebují mít spoustu dovedností, včetně schopnosti spolupracovat, řešit komplexně problémy, vést lidi a inspirovat ostatní, aby se sami snažili. Není možné, aby jen rozkazovali druhým, protože to skutečné problémy současného světa nevyřeší.

Všechno je krize

HCP mají tendenci hledět na skutečné i vymyšlené krize značně zjednodušenou optikou: někdo nebo nějaká skupina jsou jediným strůjcem zla (padouchem), a tento jedinec nebo skupina musí být podrobeni kontrole, zbaveni funkcí nebo úplně zničeni. Daný člověk nebo skupina se pak stávají terčem obviňování rádoby krále. To všechno je nedílnou součástí černobílého uvažování HCP a jejich extrémního jednání. Problémy v jejich podání nemají žádné odstíny nebo složitosti. Nepřítel jednoduše musí být zničen nebo na hlavu poražen.

V dávných dobách, kdy k nebezpečí patřila smečka vlků nebo loď plná vikingských nájezdníků, takový přístup zpravidla fungoval. Byl to ustavičně nepřátelský svět, a to dokonce i pro nás lidi: zabít nebo být zabit, sníst nebo být sežrán. V dávných dobách měli narcističtí HCP své terče obviňování podobně jako moderní HCP, ale oproti těm dnešním uměli přesvědčit každého, že jsou nejlepšími vůdci a každý by je měl následovat. Tito sociopatičtí HCP manipulovali ostatními, aby je následovali a nemilosrdně pobíjeli skutečné nebo údajné nepřátele. Díky tomu se HCP stávali vůdci osad a nakonec králi ve svých královstvích.

TEST: Jste psychopat? A jak moc?

Aby přiměli ostatní k následování, využívají rádoby králové něco, čemu říkám triáda krize:

  • Panuje obrovská krize!
  • Jejím strůjcem je šeredný padouch, který představuje čiré zlo a musí být zničen.
  • Musíme následovat báječného hrdinu, který padoucha přemůže a krizi rychle vyřeší.

psychopat v mém mozku james fallon psychiatr neurovědec Psychopat v mém mozku - co o svém temném já zjistil neurovědec Fallon?

Tato krize může být naprosto skutečná, nebo rádoby králem zcela uměle vytvořená, nebo něco mezi.

Vypadá to, že vysoce konfliktní politici mají toto drama přirozeně v krvi a vědí, jak ho využít. Mají instinktivní nadání vyrábět krize, nacházet vhodného padoucha (nebo celou skupinu padouchů) a povyšovat se do rolí hrdinů, které všichni zoufale potřebují.

Ačkoli triáda krize možná pomohla pradávným znepřáteleným lídrům vyřešit některé skutečné krize, v dnešní době je pramálo reálných krizí, které by vyžadovaly, abychom přestali myslet a slepě následovali svého lídra, ať už na způsob boje, útěku, nebo ztuhnutí. Současné problémy často vyžadují výzkum, analýzu a spoustu vyškolených expertů, kteří klidně (nakolik je to možné) spolupracují.

Knihu Proč volíme psychopaty a jak to zastavit? koupíte na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru