Odkryjte hypnotické světy spolu s Miltonem Ericksonem

Psychologovi a psychiatrovi Miltonovi H. Ericksonovi se přezdívalo „Pan Hypnóza“. Komentované záznamy jeho terapeutických zásahů jsou možností, jak porozumět podstatě práce tvůrce nového přístupu k hypnóze (ericksonovská hypnóza).

Milton H. Erickson ericksonovská hypnóza přímé nepřímé sugesce hypnotické světy Koupit na e‑shopu

Poprvé kniha Hypnotické světy: klinická hypnóza a nepřímé sugesce vyšla v roce 1976, ale teprve teď mají čtenáři možnost přečíst si ji v češtině. Její autor psychoterapeut Ernest L. Rossi říká, že „stránky knihy odhalují první dojmy a otázky, které jsem si jako začátečník kladl. Mohu jen doufat, že záznam mých úvodních snah porozumět hypnóze bude užitečný i pro ostatní.“ Knihu obohatil ještě aktualizoval doslovem týkajícím se témat, která pokládá za určující pro dnešní podobu našeho rozvíjejícího se terapeutického směru. A dodává: „Doufáme, že naši čeští čtenáři posunou celou oblast opět dále do budoucnosti.“

Americký psychiatr a psycholog Milton H. Erickson byl skutečně nevšední a všestrannou osobností. Ti, co ho znali, se shodují, že byl mistrem verbální komunikace a jeho práce s hlasem byla fascinující. Od intonace a modulace hlasu po precizní vyslovování doprovázené klidem a jistotou. 

Milton H. Erickson ericksonovská hypnóza přímé nepřímé sugesce hypnotické světyMůj hlas půjde s tebou, řekl Erickson

Stejně tak byl ale schopen dosáhnout hypnotického transu neverbálně, jak ukázal na jedné konferenci s účastnicí, jež nemluvila anglicky a Erickson zase španělsky – vše probíhalo pantomimicky. Jeden z autorů předmluvy vzpomíná na setkání s ním následovně: „Jak jsem hovořil, částečně zabrán do svých myšlenek, matně a pouze periferně jsem si povšiml, že Milton jednou rukou zvláštně gestikuluje. Bezprostředně jsem na to nijak nereagoval, když jsem však zpozorněl, zjistil jsem, že se velmi rychle za sebou odehrály dvě věci. Má pravá ruka se jakoby spontánně napřáhla, aby uchopila konvici s kávou, která stála na stole, a začala ji zvedat. Současně jsem si uvědomil, že Milton chtěl kávu. V ten moment, abych použil terminologii jeho díla, má „vědomá mysl“ převzala úkol a činnost dokončila, zatímco nyní již chápala, že Miltonova gestikulace skutečně jasně vyjadřovala neverbální žádost o šálek kávy.“ Možná, že Ericksonova citlivost vůči kinestetickým podnětům a změněným stavům vnímání byla zvýšená i díky obtížím, které musel překonávat – prodělal dvakrát obrnu, byl barvoslepý a nedokázal rozlišit hudební tóny.

Stanislav Grof Dbordružství sebeobjevování mimořádné změněné stavy vědomí holotropní dýcháníMimořádné stavy vědomí podle Stanislava Grofa

Kniha provede čtenáře po tématech Ericsksonovy práce, kde každá kapitola začíná zdokumentovaným záznamem Ericksonova navozování klinické hypnózy a  jeho práce se subjektem spolu s komentářem osvětlujícím jeho postupy. Kniha rovněž vysvětluje, že hypnoterapeutickou interakci je třeba nazírat jako celek, nikoli v postupných krocích. Vysoce důležitým faktorem pro využití hypnózy terapeutickém prostředí je nejen to, co hypnotizér klientovi či subjektu říká, ale také způsob, jakým to říká, kdy to říká a  kde to říká.

Erickson rozvinul mnoho jedinečných postupů pro navozování hypnózy a nácvik transu, v němž se mohou na čas rozvolnit obvyklá osobní omezení tak, že se může svobodně projevit skrytý vnitřní potenciál. Pestrou škálu těchto postupů však nebude nikdy možné standardizovat, protože ani šťastní lidé nejsou nikdy statičtí a standardní.

Překlad z anglického originálu Hypnotic Realities: The Induction of Clinical Hypnosis and Forms of Indirect Suggestion mají na svědomí Tomáš Kohoutek a Kateřina Kleinová-Erbenová.

Ukázka:

Slova, která spouštějí psychické pochody

Vaše nevědomí mi dokáže naslouchat,

aniž byste

to věděla,

a současně se zabývat něčím jiným.

(pauza)

E: Vědecký truismus – jako když překročíte obrubník, aniž byste na to mysleli.

R: Vy vlastně vyvoláváte tento psychický mechanismus naslouchání na nevědomé úrovni jednoduše tím, že je slovně popíšete. Když se nad tím zamyslíte, je to velmi důmyslné – slovně popisujete určité duševní pochody, které chcete spustit. Váš verbální popis tyto popisované psychické pochody vyvolává.

přerámování v terapii psychoterapie sugescePřerámování v terapii jako schopnost vidět věci jinak

E: Ano, probíhá to tak.

Povzbuzení změny a vývoje

Člověk, který vyhledá terapii, přichází a říká vám příběh, kterému na vědomé úrovni zcela věří, neverbálním jazykem vám však může sdělit příběh, který je zcela odlišný.

A nevědomí dosud nedostalo téměř žádnou příležitost projevit své vlastní způsoby porozumění.

R: Opět terapeutický truismus, proč jej však uvádíte?

E: Říkám jim: „Ve skutečnosti nevíte, co vám je.“ Povíte jim to, aby si nemysleli: „Já o  svém problému, o  své nemoci vím všechno.“

R: Vytváříte opět mentální nastavení, aby dostalo prostor něco nového. Snažíte se otevřít jejich obzory, jejich zkušenost. Právě to má být ten lék. Říkáte, že nevědomí dostane novou příležitost vyjádřit se.

E: Příliš často nás zaměstnávají vědomé aktivity, takže nevědomí upíráme příležitost projevit se. To je další vědecký truismus.

R: A když se to takto vysvětlí, otevírá se cesta ke změně a vnitřnímu vývoji.

Nepřímé sugesce pro ideomotorickou signalizaci hlavou

Naučili jsme se přikývnout hlavou, když chceme říci „ano“,

a zavrtět hlavou, když chceme říci „ne“.

(pauza)

E: Je to fakt a vy se odmlčíte, abyste jim umožnil zauvažovat nad skutečnou podstatou výroku. Mají možnost uvědomit si, že skutečně říkáte pravdu.

R: Jde vlastně o způsob, jak vyvolat ideomotorickou signalizaci.

Neřeknete jí, aby přikývla nebo zavrtěla hlavou, když chce vyjádřit souhlas nebo nesouhlas. Jednoduše zmíníte možnost neverbální komunikace a dovolíte, aby se sama rozhodla, jak a kdy tak učiní.

Důraz na jedinečnost

To ale nemusí platit u každého. Nedávno objevení jeskynní lidé z jižních moří mají své vlastní způsoby neverbální komunikace, používají mnohem nenápadnější znamení než my.

E: Ano. Každý z nás je totiž jedinečný.

R: Aha, to naznačujete, když hovoříte o těch jeskynních lidech a o jejich „vlastních způsobech komunikace“. Implikujete tím, že je zde prostor pro její individualitu, a tím onu individualitu připomínáte.

E: Ano, připomínám ji.

R: S tím totiž u klientů bývá problém: mnohé jejich příznaky a takzvané psychické problémy vyplývají z potlačení jejich individuality. Řešením je umožnit, aby se osobnost projevila a rozkvetla všemi svými mimořádnými schopnostmi.

E: Správně. Právě o to jde, a  právě proto klienti na terapii docházejí.

Knihu Hypnotické světy koupíte na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru