Rádce pro dospívající pro rozvoj sebedůvěry: Začni si věřit

Další z řady rádců pro mladé se tentokrát zaměřuje na sebevědomí a sebedůvěru dospívajících. Účelem této knihy je pomáhat teenagerům, aby si vybudovali či zlepšili zdravé sebevědomí, pozitivní náhled na sebe sama, včetně pochopení a přijetí vlastních slabostí, oceňování silných stránek a realistického přesvědčení, že je člověk roven ostatním.

Začni si věřit, Schab, Lisa M., The self-esteem workbook for teens, rádce pro mládež,  dospívající mládež, sebedůvěra, sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijímání, svépomocná příručka Koupit na e‑shopu

Kniha psychoterapeutky Lisy M. Schab ZAČNI SI VĚŘIT vychází z této základní úvahy: Jsem v pořádku přesně takový/á, jaký/á jsem! Především dospívajícím čtenářům nabízí řadu aktivit a cvičení na podporu pocitu vlastní hodnoty a zdravého sebevědomí. Měla by je dovést k sebehodnocení, které nebude zatíženo černými brýlemi, jimiž někdy koukáme na svět i sami na sebe. Díky podnětům v jednotlivých kapitolách jim ukáže, že různé „musy“ a „bychy“, jimiž necháváme řídit náš život, rozhodně nejsou následováníhodné.

Kniha se hodně věnuje sebepoznávání. Čtenáři díky ní zjistí, v čem jsou dobří a pro co mohou zaplanout vášní, za čím mohou jít a čím by se neměli nechat brzdit. Autorka se samozřejmě věnuje i tématu moci sociálních sítí, kterými se někdy necháme uchvátit a zahltit. 

Každému tématu je věnována jedna samostatná kapitola, která obsahuje krátké teoretické poučení a následně praktické rady a cvičení, zakončené pozitivní afirmací. Autorka často používá i konkrétní příklady z praxe - příběhy mladých lidí, kteří řešili některé z otázek, jež kniha tematizuje. V tomto novém aktualizovaném vydání reflektuje i proměny péče o duševní zdraví a současné potřeby cílové skupiny po pandemii covidu, která měla na dospívající nepopiratelný dopad. 

Mohlo by vás také zajímat: Jak poznat žáka nebo studenta se sociální fobií a jak s ním pracovat? Poradí vám psychoterapeutka se specializací na úzkostné stavy. 

Ačkoli je tato svépomocná příručka primárně určena dospívajícím, řada technik, které se v ní používají, poslouží velmi dobře i dospělým. Terapeutům, sociálním pracovníkům nebo poradcům nabízí zdroj, který můžou využívat jak v práci s individuálními klienty, tak se skupinami. Pedagogové a zaměstnanci škol v ní najdou praktické, srozumitelné a snadno použitelné pracovní listy, které se zabývají sociálně-emocionálním učením a traumatem.

Z anglického originálu The self-esteem workbook for teens přeložila Petra Diestlerová.

Lisa M. Schab, LCSW, působí v Chicagu jako psychoterapeutka. Napsala skoro dvacet knih, které sklízejí velmi kladné ohodnocení. Je členkou Národní asociace sociálních pracovníků. V časopise Chicago Parent pravidelně publikuje sloupky pro dospívající.

Ukázka:

Knihu ZAČNI SI VĚŘIT zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru