Pohybové hry pro rozvoj dovedností a schopností dětí aneb Společně se hýbeme, ve školce si hrajeme

Hýbat se a hrát si je přirozeností každého dítěte. Díky tomu se nenásilně učí spoustě dovedností, které přispívají ke komplexnímu rozvoji jeho osobnosti. Je-li hra prováděna s tímto cílem, pak neexistuje nic lepšího, co by ji dokázalo nahradit.

společně se hýbeme michael novotný mateřské školy metodická příručka předškolní výchova pohybové hry pro děti Koupit na e‑shopu

Kniha Společně se hýbeme, ve školce si hrajeme s podtitulem Pohybové hry pro děti od autora Michaela Novotného představuje soubor 68 pohybových her a činností, primárně určených pro děti ve věku 4 let až mladšího školního věku. V tomto věku jde o nejjednodušší formu rozvíjení nejen pohybových schopností, jako jsou rychlost, vytrvalost, obratnost, nebo síla, ale pohybové hry přispívají nemalou měrou ke zvyšování psychické odolnosti a pohody dítěte. Dítě je jejich prostřednictvím nuceno přemýšlet a hledat řešení, spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla hry aj. Úspěšnost je v tomto případě podmíněna dodržováním několika pravidel:

  1. Hra musí být pro dítě bezpečná
  2. Hra musí reflektovat věk dítěte a jeho fyzické předpoklady
  3. Hra musí být dítěti dobře vysvětlena, aby ji hrálo podle pravidel
  4. Hra se musí odehrávat v pro dítě bezpečném prostředí, kde je minimalizováno riziko zranění
  5. Hra potřebuje svůj dostatečný herní prostor, aby byla hrána kvalitativně správně

Kniha Vladimíry Ottomanské Když se řekne ROZCVIČKA nabízí spoustu pohybových aktivit pro školkové děti.


Každá jednotlivá hra hned v úvodu vymezuje pomocí piktogramů časovou dotaci, prostorovou organizaci, dílčí cíle, věkovou skupinu, pomůcky a případná rizika, na které si musí dát pedagog pozor. Pedagog pak díky této základní konkretizaci dokáže lépe a přesněji vybrat typ hry pro svoji skupinu nebo třídu dětí.

Kniha je primárně určena učitelům mateřských škol, 1. stupně základních škol, vedoucím školních družin nebo volnočasových kroužků.Ukázka z knihyAutor Michael Novotný působí více jak dvacet let jako učitel MŠ a lektor kroužků environmentální výchovy, pohybové a dramatické výchovy. V Portále vyšly jeho Šimonovy pracovní listy 16 – Grafomotorická cvičení (2016).

                               


Knihu Společně se hýbeme, ve školce si hrajeme zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru