Jak rozpoznat šikanu a účinně se jí bránit poradí 100 her pro práci s (kyber)šikanou

(Kyber)šikana má sice mnoho podob, ale její důsledky jsou vždy devastující a zlé. Na jedné straně stojí šikanující (pachatel), na straně druhé pak šikanovaný (oběť). Jak formou hry (kyber)šikaně předcházet, včas jí rozpoznat a bránit se jí názorně ukazuje tato kniha.

100 her pro práci s kyberšikanou šikana kyberšikana metodické příručky hry pro děti 6-12 let didaktické hry sociálněpsychologické hry Koupit na e‑shopu

Kniha německých autorů Julie a Roberta Rossových s názvem 100 her pro práci s (kyber)šikanou je uvedena citátem J. W. Goetha „Slovo rychleji zraní, než uzdraví“.  Tento citát by v podstatě mohl být mottem celé knihy. S rozvojem technologií a sociálních sítí, na kterých děti tráví čím dál tím víc času, se i způsoby šikany výrazně proměňují. Šikana se začíná přesouvat do virtuálního prostoru, je mnohovrstevná, variabilní a mnohem hůře rozpoznatelná a podchytitelná. Bohužel rozhodně není méně zákeřná, zraňující a nebezpečná. Autoři nabízejí celkem 100 her, které rozdělili do několika bloků podle cíle a záměru. Čtenář zde tedy najde např. hry se zaměřením na prevenci proti šikaně, hry na řešení konfliktu a předcházení vylučování z kolektivu, hry na boj s nadávkami a urážkami atd. Velká část her je zaměřena na rozpoznání kyberšikany, oč v ní jde, jak proti ní účinně zasáhnout a v neposlední řadě i jak jí předcházet.

Kniha je svým zaměřením určená pro věkovou kategorii dětí 6 – 12 let.

Z německých originálů Die 50 besten Anti-Mobbing-Spiele a Die 50 besten Spiele gegenCybermobbing přeložila Jindra Hubková.

Ukázka z knihy

Autoři Julia Rossa a Robert Rossa  vystudovali sociální pedagogiku a oba se věnují práci s dětmi, rodinnému poradenství a sociální práci.

Hry pro zabavení prvostupňových dětí nabízí kniha Hry pro děti naživo i on-line.

                               

Knihu 100 her pro práci s (kyber)šikanou zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru