Není slůvko jako slůvko, nejen to naučí děti náš nový pracovní sešit

Pracovní sešit Kateřiny Slezákové Není slůvko jako slůvko spojuje téma dopravních prostředků s rozvojem vyjadřovacích schopností. Určený je pro děti od tří let.

Není slůvko jako slůvko obálka Koupit na e‑shopu

Sešit sestává ze tří částí: v první nalezeneme pracovní listy určené k přiřazování a třídění obrázků, které spolu souvisejí. Zaměřují se na pochopení textu a cvičení sluchové paměti. Druhá část zase obsahuje úkoly zaměřené na pochopení systému tvorby vět a na popis obrázku, a to pomocí korálkových schémat. Ve třetí části se nachází úkoly k rozvíjení vyjadřovacích schopností dítěte, např. krátké příběhy k vyprávění. Kromě toho v knize nalezneme i komunikační hry zaměřené na rozvoj interakce dítěte a rodiče.

Mgr. Kateřina Slezáková vystudovala PedF UK, obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii. Pracuje jako klinická logopedka. V nakladatelství Portál vydala pracovní listy Mluv se mnou a Není hláska jako hláska.

Ukázka:

Pracovní sešit Není slůvko jako slůvko koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru