Fufi a její kamarádi pomůžou dětem s procvičováním rozvoje řeči

Veselá kniha, která zaujme děti prostřednictvím krásných ilustrací, preferuje hravou formu cvičení pro rozvoj řeči. Pomocí příběhů lišky Fufi a jejích kamarádů, holčičky Emy a chlapce Pepy, děti pracují na správném vývoji řeči. Autorka sází na hravost, praktičnost a individuálnost, se kterými lze všechny pracovní listy využít na maximum.

děti s vadami řeči pracovní listy řečové dovednosti logopedie metodické příručky publikace pro děti fufi a její kamarádi kateřina šafářová

Kniha Fufi a její kamarádi, složená z 36 pracovních listů na procvičování řeči, rozšiřuje portfolio portálovských knih s tematikou logopedie. Pracovní listy v této knize se ovšem nevěnují výslovnosti jednotlivých hlásek, ale především tvorbě slov a jazyka jako takového: výbavnost slov, pasivní, aktivní slovní zásoba, tvorba věty, předložky, sluchová diferenciace, obsahová stránka mluvy, tvorba příběhu, smysluplné vyprávění, dějová posloupnost atd. Některým oblastem je věnováno více listů, např. tvorbě vět. Jejich řazení od nejjednodušších po složitější napomáhá postupovat v ní s dětmi podle věku, příp. formy vývojové dysfázie. Jak upozorňuje autorka Kateřina Šafářová, je důležité s dítětem vždy procvičovat oblast úměrnou jeho věku a vývojové úrovni.

Kniha je sice primárně určena dětem s opožděným řečovým vývojem, dysfatikům, jazykově a sociokulturně znevýhodněným dětem, ale určitě bude nápomocna i dětem s OMJ.

Ve své praxi ji využijí nejen kliničtí logopedi, ale pracovat s ní mohou rodiče a dále také učitelé MŠ. Proto je na každý pracovní list navázaná strana s činnostmi a doporučeními pro práci. Činnosti jsou pestré, opatřené vždy množstvím ukázek a dalších možností.

Knihu ilustrovala Irena Sojková, jejíž tvorbu mohou děti znát mimo jiné ze Sluníčka. Spolu s autorkou se snažily o zachování přehlednosti a jasné struktury všech obrázků, aby se v knize dětem lépe orientovalo a vyhovovala jim.

Pracovní sešit Kateřiny Slezákové Není slůvko jako slůvko spojuje téma dopravních prostředků s rozvojem vyjadřovacích schopností. Určený je pro děti od tří let.


Ukázka z knihyChodí do vaší mateřské školy děti s odlišným mateřským jazykem? Nebo děti s logopedickými problémy, se sluchovou vadou, s autismem či mentální retardací? Pak je pracovní sešit s názvem Pověz mi to obrázkem právě pro vás.


Autorka Kateřina Šafářová pracuje jako klinický logoped ve VFN v Praze na Foniatrické klinice, která poskytuje rehabilitační pobyty dětem s vývojovou dysfázií. Na knize spolupracovala s Denisou Strobelovou a Michaelou Chotěborovou, která minulý rok vydala odbornou publikaci Vývojová dysfázie: Průvodce pro rodiče a další zájemce o tuto problematiku.
Knihu Fufi a její kamarádi zakoupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru