Aktivity pro rozvoj jemné motoriky

Kniha italských odbornic na psychomotoriku se zaměřuje na rozvoj dovedností jemné motoriky u dětí od dvou do šesti let.

null Koupit na e‑shopu

Pod pojmem jemná motorika se myslí především pohyby vykonávané za použití malé síly, a to rukama a prsty (byť šířeji vzato do ní spadá např. i obratnost mluvidel či svalů obličeje, kniha se věnuje pouze obratnosti rukou). Dovednosti jemné motoriky jsou pro vývoj i každodenní život naprosto zásadní a jsou nezbytným předpokladem pro další vývoj dítěte. 

Kniha Aktivity pro rozvoj jemné motoriky italských odbornic Daniely Oddone a Veroniky Saccà je zaměřena na rozvoj obratnosti rukou. Rozdělena je do tří částí podle věku dítěte (2-3 roky, 3-4 roky a 4-6 let) hry zaměřené na procvičování konkrétních dovedností, např. navlékání na nit, šroubování, různých druhů přemisťování předmětů, materiálů či tekutin, stříhání, zapínání zipu nebo hry s různými předměty (kolíčky, plastové hříbečky, modelovací hmotou), přizpůsobené danému věku dítěte. Kromě samotné obratnosti rukou a prstů cílí mnohé hry i na rozvoj kognitivních i sociálních schopností (přiřazování barev, koncept velikosti, soustředěnost, schopnost střídat se s dalšími dětmi apod.). Aktivity vyžadují minimum materiálů na přípravu a lze je provozovat doma, ve školce nebo třeba na terapii.

Materiály ke knize (předlohy, pracovní listy) určené k vytištění naleznete ke stažení zde.

Z italského originálu Potenziamento della motricità fine: Giochi e attività per bambini dai 2 ai 6 anni přeložil Jan Ctibor.


Ukázka:

Část 1 (2-3 roky), Aktivita 1

Trvání: 15–30 minut

Počet účastníků: Od jednoho dítěte po skupinu nanejvýš šesti dětí

Pomůcky:

  • misky, krabičky
  • lžíce, lopatky, trychtýře
  • malé těstoviny, hrubá sůl, polenta, kuskus apod.

Průběh:

                Rozložte vybrané předměty na stoleček tak, aby každé dítě mělo k dispozici jak nádoby a pomůcky pro přemisťování, tak i materiál, který bude přemisťovat. Požádejte děti, aby např. přemístily kuskus z nádoby, v níž se nachází, do nádoby prázdné za pomoci lžíce nebo lopatky. Pokud má dítě zpočátku problémy při používání těchto předmětů, pomozte mu s přemisťováním tak, že povedete jeho pohyby, aby pochopilo, jak s předmětem zacházet. Následně jej nechte pracovat samostatně a s minimálním dohledem.

Aktivita 1

Trvání: 15–30 minut

Počet účastníků: Od jednoho dítěte po skupinu nanejvýš šesti dětí

Pomůcky:

  • misky, krabičky
  • lžíce, lopatky, trychtýře
  • malé těstoviny, hrubá sůl, polenta, kuskus apod.

Průběh:

                Rozložte vybrané předměty na stoleček tak, aby každé dítě mělo k dispozici jak nádoby a pomůcky pro přemisťování, tak i materiál, který bude přemisťovat. Požádejte děti, aby např. přemístily kuskus z nádoby, v níž se nachází, do nádoby prázdné za pomoci lžíce nebo lopatky. Pokud má dítě zpočátku problémy při používání těchto předmětů, pomozte mu s přemisťováním tak, že povedete jeho pohyby, aby pochopilo, jak s předmětem zacházet. Následně jej nechte pracovat samostatně a s minimálním dohledem.

Varianty:

Chcete-li podpořit trénink koordinace oko-ruka, koordinace používání obou rukou a přesnosti pohybů je možné provozovat tuto aktivitu za použití středně velkého trychtýře. V takovém případě dítě požádejte, aby jednou rukou drželo trychtýř nad prázdnou nádobou a druhou aby přemisťovalo materiál pomocí lžíce.

Varianty:

Chcete-li podpořit trénink koordinace oko-ruka, koordinace používání obou rukou a přesnosti pohybů je možné provozovat tuto aktivitu za použití středně velkého trychtýře. V takovém případě dítě požádejte, aby jednou rukou drželo trychtýř nad prázdnou nádobou a druhou aby přemisťovalo materiál pomocí lžíce.


Část 3 (4-6 let): Aktivita 1

Trvání: 10–20 minut

Počet účastníků: jedno dítě nebo malé skupiny tří dětí

Pomůcky:

  • na přípravu: dvě nádoby různých velikostí; plastová víčka a/nebo korkové špunty; kuličky z alobalu
  • plastová pinzeta nebo dřevěné tyčinky (např. od nanuku)


Příprava: 

Vezměte dvě nádoby, nemusí být nutně stejně velké, a jednu naplňte vodou přibližně do poloviny jejího objemu. Poté do vody umístěte víčka a/nebo kuličky z alobalu.

Průběh: 

Postavte na stůl předem připravené nádoby tak, aby každé dítě nebo každá skupina dětí před sebou měla jednu prázdnou a jednu plnou nádobu. Poskytněte dítěti pinzetu nebo dvě dřívka a požádejte ho, aby jejich pomocí uchopilo vždy jeden předmět v misce s vodou a přeneslo ho do prázdné nádoby, jak je ukázáno na obrázku.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru