Mentální kondici je třeba trénovat v každém věku

S novou knihou od Jany Bílkové může cvičit a trénovat své mozkové závity úplně každý, bez ohledu na věk. Stačí vlastně, aby jen uměl číst...

Knížka je určena všem, bez ohledu na věk, kdo si chtějí zábavnou formou procvičit mozek, zlepšit jeho kondici nebo si třeba jen zkrátit čekání či dlouhou chvíli. Cvičení jsou zaměřena na hry a cvičení s písmeny, slovy a větami, čili se soustřeďují na oblast verbální inteligence. Procvičováním lze zlepšit celkovou mentální kondici, tempo a pružnost a optimalizovat si mozkovou kapacitu. Zaměření na verbální oblast ale zdaleka neznamená, že by kniha rozvíjela pouze tento aspekt našich mentálních schopností – mnohé techniky totiž vyžadují intenzivní pozornost z hlediska kvantity i kvality, zaměřují se na vytváření nového ze známého nebo poskytují jen omezená vodítka k nalezení řešení. Proto rozvíjejí a zlepšují i pozornost a její extrémní formu – koncentraci, myšlení a kreativitu.

PhDr. Mgr. Mgr. Mgr. Jana Bílková, Ph.D., je psycholožka, překladatelka knih a tlumočnice, učí na univerzitách, akademiích a univerzitách třetího věku, má přednášky v knihovnách a v aktivizačních programech pro seniory.

Ukázky:

Chcete více cvičení pro seniory? Zkuste Vlastivědnou knížku pro vzpomínání a procvičování paměti


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru