99 her pro trénink mozku u seniorů anebo člověk si má hrát v každém věku

Hra je původní a velmi důležitou aktivitou člověka. Bohužel ale bývá hraní si spojováno spíše s dětstvím. Jenže hrát si prospívá člověku každého věku, seniory nevyjímaje. Kniha Rosemarie Portmann přináší 99 herních nápadů, určených především pro skupiny seniorů. Hry lze realizovat snadno a bez složitých příprav.

Schopnost hrát si mají lidé napříč generacemi: člověk, který si dokáže po celý život podle svých možností hrát, zůstává fyzicky i duševně aktivní a fit. V současné době však kvůli změnám ve struktuře rodinného života žije mnoho starších lidí osamoceně. Společná aktivita s jinými lidmi v obdobné životní situaci, hra jako společenský zážitek jim může pomoci najít cestu z izolace a pozitivně podpořit schopnost navazovat vztahy: společné hry přispějí k družnosti. Díky pohybu a dynamice podporují fyzickou a duševní vitalitu. Při hře s jinými může starší člověk získat zkušenost „ještě nepatřím do starého železa“. Při hře se může naučit obracet se na jiné lidi, vyjít ze své ulity a navazovat kontakty. Může se naučit rozvíjet ty schopnosti, které nejsou dány každému. Hra jako společenský zážitek ho při tom všem významně podpoří. Hraní se změní v nácvik situace pro řešení každodenních záležitostí, zároveň se při hře znovu objevují a rozvíjejí schopnosti, které v denní praxi nejsou už tak často potřeba.


Hry předkládané v této knize se takřka všechny dají hrát bez soutěžení, tj. spolu, ne proti sobě, což podporuje kooperativní chování a harmonické vztahy. Jsou rozdělené do osmi kategorií (vzájemné seznámení, oživování vzpomínek, posilování paměti, rozšiřování slovní zásoby, aktivizace myšlení, luštění hádanek, rozvíjení fantazie a pohybové hry). Většina her nevyžaduje žádné pomůcky, nanejvýš tužku a papír. 


Knížku 99 her pro trénink mozku u seniorů koupíte na našem e-shopu


ČTĚTE TAKÉ: Trénink paměti spojený s oblíbenými místy funguje - Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti.

Ukázka:

Rozšiřování slovní zásoby

Řeč je nejdůležitějším prostředkem mezilidského kontaktu. Jak člověk zvládne každodenní požadavky, to závisí i na jeho vyjadřovacích schopnostech. Starší lidé často žijí sami, nacházejí stále vzácněji příležitost s někým si promluvit. Používají řeč stále méně často, a proto jsou jejich vyjadřovací schopnosti a slovní zásoba stále horší.
K udržení uspokojivých kontaktů a vztahů nebo k vybudování nových je nezbytné, aby si lidé zachovali a rozvíjeli schopnost mluvit a správně se vyjadřovat. Základní schopnosti může každý trénovat pomocí jazykových úkolů, hádanek, psaní deníku atd. Společné jazykové hrátky mohou navíc posilovat komunikační kompetence a stát se impulzem k výměně informací s jinými lidmi. Při společných jazykových hrách lze trénovat vyjadřování a vyslovení pocitů, zážitků, myšlenek a přání, aniž by lidé museli mluvit o osobních věcech. Společné hry však mohou rozhovory o osobních záležitostech a navazování vztahů usnadnit.

Mozek je třeba trénovat v každém věku - Trénink mentální kondice pro každý věk

Příběhy podle abecedy

Členové skupiny vyprávějí nebo píší příběhy, v nichž každá věta začíná jiným písmenem v abecedním pořadí. Obtížná písmena (jako X nebo Y) lze vynechat. Příběhy nemusí vždycky začínat písmenem A, můžeme zvolit libovolné jiné písmeno. Je také možné omezit počet vět – ale měly by být minimálně čtyři.


PŘÍKLADY:

Ano, napřed jsem byla se svým kadeřníkem docela spokojené.
Bylo mi jasné, že není levný.
Co dodat, občas je dobré si připlatit.
Dnes, když mě ostříhal, jsem byla v šoku, i když ostatní říkali, že tenhle účes je moderní.
Eventuálně se mohu plést.

Horko vládne městu.
I v parcích je dusno.
Já však horko miluji.
Kdo by ho také neměl rád, kdyby pracoval v mrazírnách?
Libuji si, když mě nezebou ruce.
Mám hned lepší náladu.

VARIANTA:

Skupina může vyprávět příběh i společně. Pak by měl každý člen skupiny
doplnit jednu větu.


Knížku 99 her pro trénink mozku u seniorů koupíte na našem e-shopu obchod.portal.cz.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru