Poradenská činnost učitele v mateřské škole

V knize Poradenská činnost učitele v mateřské škole najdou ředitelky a učitelky z mateřských škol praktické rady, jak při běžných problémech komunikovat s rodiči.

Pedagogické poradenství je proces, který vyžaduje zodpovědnou a spolehlivou práci poradce podle profesních i etických pravidel a postupů. Praxe, která se osvědčuje v práci se staršími dětmi a dospělými, ovšem není jednoduše přenosná do prostředí mateřských škol. Autorka vybrala témata, které mateřské školy řeší, a připravila náměty pro poradenskou práci s rodiči. Zabývá se například stravováním v MŠ, problémy s adaptací na školku nebo prací s dětmi se speciálními potřebami. Na každý problém se dívá z pohledů rodičů a školy i pomáhá oběma stranám najít společnou řeč.

PaedDr. Milena Lipnická, Ph.D., je speciální pedagožka. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici.

Slovo autorky na úvod
Už z let minulých je pedagogické poradenství spjaté především s pedagogicko- psychologickými poradnami. Vývoj spektra problémů dětí postupně vyvolal potřebu řešit je přímo tam, kde se projevují, tedy i v mateřských školách. V současnosti je tato potřeba víc než aktuální. Učitelé se denně potkávají s výchovnými a vzdělávacími problémy u dětí. Musí si poradit s prevencí a řešením těchto problémů sami i s pomocí odborníků a rodičů. Aby je zvládli, musí se zdokonalovat v profesních i poradenských kompetencích. Učitelé zajisté mají své předpoklady a zkušenosti. Dokážou hovořit o tom, jaké výchovně-vzdělávací potřeby i problémy děti mají, i jak se je daří uspokojovat či řešit.
Určitá míra svépomoci učitelů v poradenské práci jistě nevymizí. Vždyť odborníci nejsou vždy po ruce a také knih či metodických příruček s tímto zaměřením příliš není. O vzdělávání učitelů v oblasti poradenství by také bylo možné diskutovat. Spoléhat se na svépomoc učitelů však není správné. 

Třídní projekty v mateřské škole, Zora Syslová, Lucie ŠtěpánkováTřídní projekty v mateřské škole jsou další inspirací pro vás.

Pedagogické poradenství je proces, který vyžaduje zodpovědnou a spolehlivou práci poradce podle profesních i etických pravidel a postupů. Je třeba, aby se o nich psalo, mluvilo, aby se tato pravidla zveřejňovala a diskutovalo se o nich. To je cílem této knihy. Vycházím v ní ze svých poradenských i učitelských zkušeností. Sama jsem také potřebovala dobrou radu, něco si o poradenství přečíst, vyměnit si zkušenosti s ostatními, abych mohla radit dětem, jejich rodičům a učitelům. Zjistila jsem, že to, co funguje v psychologickém, speciálně pedagogickém či výchovném poradenství, není zcela aplikovatelné na proces pedagogického poradenství učitelů v mateřských školách. Jde o specifický proces i kompetence učitelů v něm. Proto věřím, že tato kniha bude užitečným průvodcem a inspirativním pomocníkem pro učitele v jejich náročné poradenské práci, bez které si již v současnosti nelze edukační proces představit.
...

Ukázka z knihy

Pedagogické poradenství je zavazující povinností učitelů pro dobro dětí, které mají v péči v mateřské škole. Zaměřuje se na poskytování takového rozsahu a kvality poradenských služeb, které přispějí k spokojenosti, štěstí a úspěchům dětí v mateřské škole.

Pedagogické poradenství je doplňující a podpůrný proces výchovy a vzdělávání dětí v mateřské škole. Patří do oblasti spolupráce učitelů s rodiči a mezi kolegy. Jeho prostřednictvím se předchází vzájemným nedorozuměním a disharmonii ve výchovně-vzdělávacím působení na dítě. Pravidla poskytování poradenských služeb v mateřské škole by měla být součástí školního vzdělávacího programu a školního řádu.

Pedagogické poradenství jako proces s fázemi přípravy, realizace a hodnocení je určený pro osoby zásadním způsobem zabezpečující či ovlivňující výchovu a vzdělávaní dítěte (rodiče, pedagogičtí i odborní zaměstnanci), se kterými mají učitelé pravidelný kontakt. Při řešení problému dítěte by s nimi měl učitel spolupracovat v této posloupnosti (Lazarová, 2008):

1. učitel diagnostikuje problém dítěte,
2. řeší problém dítěte s rodiči a v rámci možností i s dítětem samotným,
3. v případě potřeby zapojí do řešení problému dítěte kolegy,
4. jestliže je problém neřešitelný týmovou spoluprací v mateřské škole,
učitel spolupracuje s odborníky z poradenských zařízení,
5. problém dítěte se pak řeší odbornou diagnostikou a terapiemi v poradnách nebo specializovaných institucích podle doporučení odborníků z poradenských zařízení.

Zdokonalujte si komunikační způsobilosti pro poradenství, nespokojte se s běžnými prostředky komunikace. Optimalizujte množství poradenských činnosti, aby nezatěžovaly vás, rodiče ani kolegy. Plánujte poradenské činnosti, připravujte se na ně, snažte se přibližně předvídat reakce klientů. Dbejte na spokojenost sebe i klienta, navozujte a udržujte pozitivní atmosféru v setkáních. Regenerujte své síly a zabezpečujte si psychickou pohodu pro zdařilé poradenské činnosti.

Knihu Poradenská činnost učitele v mateřské škole můžete koupit na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru