Pojďte s námi po stopách Karla IV.

V roce oslav sedmistého výročí narození Karla IV. jsme připravili o největším českém králi populárně naučnou knihu pro děti. Aniž by si všimly, že se učí, děti se dozvědí o největším Čechovi i jeho době podstatné informace proložené rébusy, hádankami a doprovázené bohatými ilustracemi.

null Koupit na e‑shopu


Kniha Po stopách Karla IV. rozhodně není žádné suchopárné čtení. Barvitě a zároveň srozumitelně přibližuje dobu a události tehdejší Evropy, např. Karlovu sňatkovou politiku. „Svatba se slavila netradičně jako dvojitá: do nového svazku totiž vstupoval nejen Karel, ale také jeho dcera z prvního manželství Kateřina, a to s rakouským vévodou Rudolfem Habsburským. Jen si představte, jak se vdáváte či ženíte ve stejný den a na stejném místě, jako si vás ovdovělý otec bere další manželku!“

Obsah zábavnou formou zprostředkovává kvalitní informace o osobnosti a době tohoto panovníka.
Ztvárnění i historická správnost dobových reálií prošly v rámci přípravy knihy lektorací.

Autorka Lenka Pecharová učí na Veselé škole a v Portále ji vyšly knihy Po stopách stoleté dámy, Od blechy po slona, Počítáme s vitamíny a Výři nesýčkují.


Ukázka z knihy

Kniha vybízí mladé čtenáře (druhý stupeň ZŠ, první třídy víceletých gymnázií), aby se vydali po pomyslných stopách největšího českého panovníka. 

Kniha má kladné recenze i u odborníků.

Otevírá jim nejen život a dílo Karla IV., ale i celý středověký svět. Do toho patřilo nejen budování Prahy či cestování po Evropě, ale také slavnosti jako korunovace nebo turnaje. 

Po stopách stoleté dámyPo stopách stoleté dámy  je další zajímavá knížka z naší historie od Lenky Pecharové.

Jednotlivé okruhy doprovázené ukázkami z dobových textů a kronik uzavírají úkoly, které zábavně upevňují nabyté znalosti. Najdete osmisměrky, křížovky, doplňovačky a na předsádce knihy dvě hry Korunovační cesta a Rok za rokem, krok za krokem.

Obě hry si můžete i s instrukcemi stáhnout z našeho e-shopu. Vytiskněte a hrajte!
Po stopách Karla IV. koupíte na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru