Karel Nešpor poradí, jak získat a udržet si zdravé emoce

Známý propagátor střízlivosti, emeritní primář Psychiatrické nemocnice Bohnice a autor úspěšného titulu Kudy do pohody vydává novou knihu, v níž nám poradí, jak se účinně vypořádávat s negativními emocemi a pěstovat v sobě ty pozitivní.„Smíchologa“, propagátora střízlivosti, abstinentství a vůbec zdravého životního stylu MUDr. Karla Nešpora, CSc., není zajisté potřeba dlouze představovat. Veřejnosti je znám jak díky své rozsáhlé publikační a přednáškové činnosti i z televize. V loňském roce vydal v Portále úspěšnou knihu Kudy do pohody.

Zdravé emoce jsou prospěšné pro nás i pro naše okolí. Navíc nám sluší a dělají nás hezčími. Kniha Jak být milejší přináší ucelený návod, jak zdravé emoce, jako je vděčnost, spokojenost, důvěra, skromnost nebo například soucit, rozvíjet a pěstovat. Každé z více než dvaceti probíraných emocí věnuje autor krátkou kapitolu, v níž popisuje její projevy, uvádí různé zajímavosti z každodenního života, kde se s onou emocí setkáváme, aniž si to třeba uvědomujeme, a poté její sílu a působení ilustruje různými osobitými příběhy a představuje cvičení, občas trochu bláznivá, kterými je ale proslulý. Tomu, aby kniha byla čtivá a nezvrtla se v suchý „telefonní seznam“ brání také Jasoň. který nás provází celou knihou, chce mít ve všem jasno a klade proto autorovi všetečné otázky a oponuje mu.

Ukázka:

Svědomitost

Jasoň si dělá legraci: Byl jsem celý den svědomitý a moc jsem si to užil.

Slovo „svědomitý“ lidé chápou spíše přeneseně ve smyslu „pečlivý“. Toto slovo ale označuje také jednání, které je v souladu s naším dobrým svědomím. Svědomitě něco dělat znamená dělat dobrou věc pečlivě, a mít tak čisté svědomí. Jestliže se vám podařilo být celý den svědomitý, máte z toho jistě dobrý pocit.

Jak se projevuje

Svědomitost může spočívat v tom, že člověk dělá pečlivě svoji práci. Ve slově „svědomitost“ můžeme rozpoznat také trpělivost a vytrvalost. Být svědomitý pět minut by bylo snadné. Svědomitě vykonávat své zaměstnání den po dni vyžaduje víc práce a budí to větší respekt. Svědomitě se můžeme starat o vlastní zdraví. To je také třeba dělat dlouhodobě. Svědomitý člověk dělá to, co má, a nezabývá se tím, co mu nepřísluší.

Jasoň: Tím myslíte, že je možné něco svědomitě ignorovat? Jistě, právě to doporučujeme našim střízlivým přátelům např. ve vztahu k reklamě na alkohol a hazard nebo vůči nabídkám „výhodných“ půjček od lichvářů.

Zajímavost

Slovo „svědomí“, od něhož je odvozena svědomitost, je praslovanského původu a odkazovalo na „vědoucího“, tj. toho, kdo ví, co dělá. Na uvědomování si sebe samého klade velký důraz dnešní psychoterapie a také buddhismus. Aby se člověk mohl k sobě i druhým chovat správně, je třeba si sám sebe přiměřeně uvědomovat.

Jasoň: Myslíte si, že tím, že si uvědomím i své stinné stránky, se stanu lepším?

Představte si, že někde doma máte koš s odpadky. Odpadky jsou tam dlouho a rozkládají se. Jestliže ten koš nevezmete na vědomí, těžko můžete jeho obsah vyhodit. Kdybyste ale o odpadcích věděl a jenom tak se v nich přehraboval, tuto nepříjemnou situaci byste tím nevyřešil. Stíny nitra je dobré nejen vnímat, ale i nahrazovat je něčím lepším, třeba zdravými emocemi.

Inspirující myšlenky

Čisté svědomí je dobrý polštář.

Francouzské přísloví

Svědomí je hlas duše.

Polské přísloví

Čisté svědomí nechává člověka v klidu, i když někdo zaklepe na dveře o půlnoci.

Čínské přísloví

(...)

Životní úroveň

Když o někom řekneme, že je to člověk, který má úroveň, nemyslíme tím obvykle výši jeho čistého měsíčního příjmu. Podstatným rysem dobré životní úrovně je žít v souladu se svým svědomím.

Jasoň: V médiích se objevují žebříčky nejbohatších lidí světa. Podle vás by je měly nahradit žebříčky těch, kdo mají nejlepší svědomí?

Sláva, jakou vytvářejí média nebo majetek, má kratičký život. Před soudem času a toho, co nás přesahuje, obstojí lépe lidé ryzí a ušlechtilé povahy.

Trocha praxe: o něco čistší svědomí

Lidé o sobě někdy říkají: „Já mám naprosto čisté svědomí.“

Většinou to není pravda. Mít naprosto čisté vědomí mi připadá nadlidské. Mít svědomí o něco čistší je daleko realističtější.

  • Udělejte něco, abyste měli čistší svědomí vůči svému tělu.
  • Udělejte něco, abyste měli čistší svědomí vůči svým dobrým zásadám nebo duchovním ideálům.
  • Udělejte něco, abyste měli čistší svědomí vůči druhým lidem nebo přírodě.

Svědomitost zabarvená jinou zdravou emocí

Svědomitost ve smyslu pečlivosti a odpovědnosti může být motivována vděčností a soucitem. Podstatnou součástí svědomitosti je vytrvalost.

Knihu koupíte na našem e-shopu..

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru