Ahoj školko! Já už se těším do školy!

Podpořte nadšení vašeho budoucího prvňáčka a pojďte si „hrát jinak“. Nabízíme vám soubor kopírovatelných pracovních listů, který byl vytvořen pro pětileté a starší děti. Je určen pedagogům, rodičům a prarodičům předškolních dětí, kteří chtějí podpořit rozvoj dítěte a následně jeho úspěšný vstup do základní školy. Publikace je novinkou v oblíbené řadě Šimonovy pracovní listy 26 s podtitulem Už se těším do školy.

Pracovní listy vycházejí z již vydané publikace Už brzy půjdu do školy od stejné autorské dvojice. Jsou rozděleny do čtyř tematických bloků podle ročních období a zahrnují svátky a tradice naší kultury. Jednotlivé aktivity jsou zaměřené na rozvoj především grafomotorických dovedností, na oblast jednotlivých percepcí, pravolevé orientace, paměti a rytmu, také na rozvoj matematických představ a slovní zásoby dítěte. Součástí pracovních listů je metodický návod, který, především rodičům, ozřejmí problematiku související s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky.

Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D., vystudovala učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Učila v malotřídní škole s dětmi obtížně vychovatelnými.
PhDr. Blanka Křováčková vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK. Působila jako psycholožka v diagnostickém ústavu a v PPP.
Obě autorky v současné době působí na Univerzitě v Hradci Králové na Ústavu primární a preprimární edukace, podílely se mimo jiné na projektu týkajícím se přípravných tříd a spolupracovaly na již zmíněné knize  Už brzy půjdu do školy.

V knize najdete také metodické rady pro:

  1. správné sezení a držení těla při kreslení a psaní,
  2. pravák, nebo levák,
  3. správný způsob držení psacího náčiní,
  4. postavení ruky leváka,
  5. rozvoj hrubé a jemné motoriky,
  6. grafomotorická cvičení.

Vyzkoušejte i jiné pracovní listy pro budoucí školáky:
Hry a úkoly, než půjdu do školy, Hurá do školy!, Šimonovy pracovní listy 22, Předškoláci ve školce
a další.

Už se těším do školy koupíte na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru