Dítě s dyskalkulií ve škole – novinka nejen pro pedagogy

Dyskalkulií trpí podle průzkumu 5–6 % dětí. Autorky knihy vysvětlují podstatu problému a nabízejí tipy, jak dětem se specifickou poruchou počítání pomoci. V knize najdeme vzorové úlohy a také doporučení různých strategií, které mohou být v práci s dětmi s touto poruchou užitečné.

Dyskalkulické obtíže zasahující základní početní dovednosti, tedy zpravidla jednoduché až primitivně vypadající počtářské dovednosti, nejsou zaviněny nedostatečným, ale ani sníženým nadáním dítěte. Dítě s dyskalkulií má problém s tím správně přečíst čísla, rozložit větší čísla na jednotky, desítky, stovky a další řády, neví si rady se základními matematickými operacemi.

Metody práce s dětmi s dyskalkulií uvedené v knize Dítě s dyskalkulií ve škole využijí i učitelé, kteří pracují s dětmi s dalšími poruchami učení, protože například dyslexie také ovlivňuje to, jak děti čtou číslice a pracují s nimi.  


Ukázka


 • Obsah knihy Dítě s dyskalkulií ve škole:
  - O numeraci, problémech s ní a její diagnostice obecně
  - Dyskalkulie, potíže s numerací a specifické poruchy učení
  - Jak se děti učí
  - Co je numerace?
  - Příčiny dyskalkulie a problémů s počítáním
  - Hodnocení žáků a legislativa
  - Rozpoznání a diagnostika dyskalkulie a obtíží s počítáním
  - Vyučování
  - Plánování a hodnocení jako východisko pro učení
  - Co učit
  - Výukové metody
  - Jak mohou dítěti s dyskalkulií pomoci rodičeJane Emerson je ředitelkou centra pro poruchy učení a zkušenou učitelkou, která pracuje s dětmi s SPU. Patricia Babtie je zkušená učitelka, pracuje s dětmi s SPU.


Děti skutečně potřebují být schopny počítat správně, potřebují být schopny o číslech přemýšlet, naučit se klást relevantní otázky, analyzovat informace a dávat najevo, co si myslí, pomoci nákresů i použití matematických symbolů.

Mohlo by vás také zajímat: Inkluzivní pedagogika.


Knihu Dítě s dyskalkulií ve škole můžete koupit na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru