Držme se pevně – párová terapie zaměřená na emoce

Vždycky mě fascinovaly vztahy. Vyrostla jsem ve Velké Británii, kde můj otec provozoval hospodu a já jsem spoustu času trávila tím, že jsem pozorovala, jak se lidi potkávají, povídají si, popíjejí, hádají se, tančí spolu a flirtují. Ústředním bodem mého mládí však bylo manželství mých rodičů. Bezmocně jsem sledovala, jak ničí svůj vztah i sebe samé. Přesto jsem věděla, že se hluboce milují. V posledních dnech můj otec hořce plakal steskem po mé matce, i když už více než 22 let žili odděleně.

To jsou slova autorky knihy Držme se pevně Sue Johnsonové, kanadské klinické psycholožky a psychoterapeutky s 25 letou praxí. „Když jsem sledovala páry, jak křičí a vzlykají, hašteří se a uzavírají, začala jsem chápat, že existují klíčové negativní a pozitivní emoční okamžiky, které vztah charakterizují.“ Položila tedy základy nového směru párové terapie zaměřené na emocích (Emotion Focused Therapy), zkráceně EFT. Na rozdíl od stejné zkratky, leč jiné metody EFT (Emotional Freedom Techniques), tzv. „tukání“, se terapie zaměřená na emoce liší základy pevně usazenými ve výzkumech a terapeutické praxi.  

Kniha je určena všem párům, mladým, starým, sezdaným, zasnoubeným, žijícím spolu, šťastným, nešťastným, heterosexuálním i homosexuálním; zkrátka, všem partnerům, kteří touží po celoživotní lásce. Je pro ženy i pro muže. Je pro lidi ze všech koutů života a všech kultur; každý na této planetě má tutéž základní potřebu vztahu. Zároveň poslouží psychoterapeutům a psychologům pro základní orientaci v tomto přístupu. 

Ukázka:

Rozpoznání ďábelských rozhovorů

Pro všechny z nás je osoba, kterou milujeme nejvíc na světě, která nás může vystřelit na radostný let do vesmíru, také tou, která nás může srazit zpátky na zem. Stačí k tomu nepatrné odvrácení hlavy nebo šťouchnutí, bezmyšlenkovitá poznámka. Bez tohoto druhu vnímavosti žádná blízkost neexistuje. Pokud je naše spojení s partnerem bezpečné a silné, tyto citlivé okamžiky zvládáme. Ve skutečnosti je můžeme využít k tomu, abychom si byli s partnerem ještě bližší. Když však bezpečné spojení necítíme, jsou tyto okamžiky jako jiskra v suchém lese. Zažehnou požár v celém vztahu.

Právě to se stalo během prvních tří minut výbušného sezení s Jimem a Pam, dlouhodobě sezdaným párem, který prožíval vážnou vztahovou krizi, i když stále jeden druhého něčím přitahovali. Jim mi během několika předchozích sezení řekl, že ho Paminy zlaté vlasy a modré oči „okouzlují“ a Pam často uváděla, že je dobrý manžel a otec, a sám je dokonce „docela“ pohledný.

Sezení začíná celkem nevinně, kdy Pam říká, že s Jimem prožili příjemný týden a že se rozhodla Jima častěji utěšit, kdykoli vidí, že je vystresovaný z práce. Také říká, že by byla opravdu ráda, kdyby jí byl schopen říct, když potřebuje citovou podporu. Jim odfrkne, obrátí oči v sloup a na židli se odvrátí od své ženy. V tom okamžiku bych přísahala, že cítím, jak se mou pracovnou prohnal závan horkého vzduchu.

Psyholožka a psychoterapeutka Sue Johnson založila EFT, terapii zaměřenou na emoce. Ta vnímá milostný vztah jako vazbu (attachment) svou intenzitou a hloubkou podobnou té, která se v raném dětství utváří mezi matkou a dítětem. Pokud se však partneři začnou navzájem odcizovat a pocit bezpečného spojení ztrácejí. Na povrchu se však tento kruh projevuje jako opakované hádky s podobným scénářem. Autorka tento kruh nazývá ďábelskými dialogy, do nichž se pár opakovaně chytá a ve kterém každý z partnerů opakuje svůj negativní vztahový vzorec.

Pam vybuchne: „Co tím chceš kčertu říct, tím směšným výrazem? Snažila jsem se mnohem víc, podpořit tě v tomhle vztahu než ty, ty nevděčnej bastarde. Já ti tu nabízím podporu, ale ty se tu budeš jako vždycky radši povyšovat.“ „To se podívejme, kdo tu zase křičí,“ vypálí Jim opačným směrem. „Nikdy ti nepřijdu na pomoc. A tady máš důvod. Jenom bys mě ponižovala. Děláš to už léta. Přesně proto jsme v týhle šlamastyce.“ Snažím se je uklidnit, ale oni na sebe křičí tak hlasitě, že mě neslyší. Když řeknu, že je to trochu smutné, že tahle výměna začala Paminou pozitivní poznámkou, kdy se uvedla jako milující člověk, konečně přestanou. Poté Pam propukne v pláč a Jim s povzdechem zavře oči. „To se nám děje pokaždé,“ říká Jim a má pravdu. A právě tady mohou změnit to, co se jim děje pokaždé. Změna začíná tím, že uvidíme vzorec a zaměříme se raději na hru než na samotný míč.

Zasekáváme se v těchto třech základních vzorcích, kterým říkám ďábelské dialogy, když se nemůžeme bezpečně spojit se svým partnerem. Vzorec Najít padoucha je slepá ulička vzájemného obviňování, která účinně drží partnery na míle daleko od sebe, brání jim se znovu zaangažovat a vytvořit bezpečné útočiště. Páry tančí na vzdálenost natažené paže. To Jim s Pam dělají, když se začnou vzájemně obviňovat ze vztahových problémů.

Knihu Držme se pevně koupíte na našem e-shopu


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru