Jak koronavirus ovlivnil péči o děti ve Švýcarsku

Od poloviny března letošního roku probíhala opatření ve střediscích denní péče a předškolního vzdělávání ve většině zemích Evropy.

Téměř přes noc se učitelé a vychovatelé museli popasovat s touto surrealisticky unikátní situací a museli se sami připravit a zároveň nabídnout jakousi pohotovostní péči pro malé skupiny dětí „klíčových pracovníků“. Těmi byli nejčastěji lékaři a zaměstnavatelé nemocnic či soukromých klinik. Seznam těchto profesí byl v některých regionech postupně rozšířen do takové míry, že některá předškolní i školní zařízení nabídla péči o 40–50 % původně zapsaných dětí. Řešily se otázky, jak nabídnout pomoc rodičům a rodinám. Dále, jak udržet skupiny dětí odděleně. Děti s přísným oddělením od stávajících pohotovostních skupin, doporučené vzdálenosti dospělých od dětí, a prostorové možnosti a doporučené separace. Od 25. května 2020 se nově musely brát v potaz veškeré změny týkající se docházky dětí. Rodiče se mohli rozhodnout pro změny podle svých potřeb a možností. Kdo pravidelně dochází, kdo přijde jen dvakrát či třikrát v týdnu, kdo z dětí zůstane na celé odpoledne apod. 

Snížení počtu dětí

Pokud jde o prostor a personál, jednalo se o proveditelné změny bez dramatického průběhu, avšak některá zařízení musela najmout pomocníky a asistenty jako posilu například k výdeji obědů, k dozoru při pobytu na zahradě či hřištích a v areálu samotných zařízení. Někteří učitelé nemohli nastoupit zpět, pokud se sami nacházeli v rizikových skupinách a podle lékařského vyjádření se museli zdržet i nadále v doporučené sociální izolaci bez kontaktu se studenty a kolegy. V některých zařízeních byly skupiny dětí sníženy až na polovinu.

Pro rodiče to byla skvělá zpráva. Mohli tak po dlouhém období osmi týdnů péče, a v některých případech i online domácí výuky ve spolupráci s učiteli, konečně lépe kombinovat práci z domova s péčí o své děti. 

Děti se zdají být opravdu šťastné, když jsou zpět mezi svými vrstevníky a v rámci možností si spolu můžou i hrát, a alespoň na několik týdnů bylo o děti opět láskyplně postaráno. Pedagogové a asistenti se jednoznačně shodují na tom, že nadešel nejvyšší čas především pro předškolní děti, aby se vrátily zpět do denních center a předškolních zařízení. Důvodem bylo, aby se naučily další nové dovednosti a zažily tak nepostradatelnou sociální interakci před vstupem do základní školy. 

Průběh samotné práce během výchovy a péče dětí do tří let nebylo jediné ztížení v době výskytu koronaviru. Jednalo se i o přísné oddělení dětských skupin od ostatního dětského kolektivu a také již zmíněný kontakt mezi dospělými zaměstnanci navzájem. Každá skupina má proto i nadále svůj vlastní skupinový pokoj a místnost určenou na spaní. Pouze užívání společných místností muselo být ihned od začátku koordinováno a zavedeny byly také změny při pobytu na zahradě. 

Je třeba zdůraznit, že hygienická pravidla, sociální odstup a nošení roušek nesmí sehrávat v péči o tak malé děti významně dramatickou roli. Výrazy obličeje a gesta vychovatelů, předškolních pedagogů a jejich asistentů a především fyzický kontakt a blízkost jsou v Evropské unii zásadní denní péčí a nesmí se jí šetřit ani v této těžké době. Nicméně o to více je důležité, aby byly zachovány malé skupiny dětí oddělené jedna od druhé a také to, že se pečovatelé nestřídají. 

Proběhlé rekonstrukce

Mnoho vychovatelů, předškolních pedagogů a asistentů bylo obzvlášť potěšeno znovuotevřením jejich center péče a mateřských škol. Dokonce proběhlo i otevření několika nových poboček.  Podle původních plánů to byly například rekonstrukce některých míst, určené až na dobu letních měsíců, avšak touto naléhavou situací se, i když složitě a finančně náročně, plány úspěšně urychlily.

Zda se v tuto chvíli můžeme nebo musíme začít obávat další vlny stoupajícího nárůstu šíření viru, je v tuto chvíli stále nejasné. Plamínku naděje ale nesmíme dovolit uhasnout a společnou silou a zkušenostmi se můžeme i nadále jeden od druhého inspirovat a poskytovat si vzájemnou pomoc. 

Mgr. Barbora Andertová