Pohádka patří do života dítěte

Sylvie Doláková považuje pohádky za důležitou součást dětského světa, pohádky podle ní dětem pomáhají zorientovat se ve světě. A pohádkové příběhy lze podle ní využít jako důležitý vzdělávací nástroj.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová