Online archiv

Autor: Mgr. Marie Těthalová

Neučme děti bezmoci

Mgr. Marie Těthalová, 8/2019
Naučená bezmocnost je pojem, který v psychologii zavedl Martin Seligman. Pokud si člověk osvojí tento přístup k životu, nechce se mu pouštět do různých úkolů, protože „přece ví, že to nezvládne“.

Bez pohybu není života

Mgr. Marie Těthalová, 8/2019
O tom, že pohyb nám svědčí, není třeba pochybovat. Vladimíra Ottomanská má ráda jak sport, tak práci s dětmi, a svou lásku k pohybu přenesla i do činností, které dětem nabízí. Povídáme si o tom, jaké pohybové aktivity jsou vhodné pro předškoláky i o rozcvičkách.

Co se děje u vás ve školce nebo školní družině?

Mgr. Marie Těthalová, 8/2019

Hladiny se rozčeří…

Mgr. Marie Těthalová, 8/2019
Ne vždycky o to ale stojíme. Pocit, že všechno funguje, jak má, a že není třeba cokoli měnit. Prostě se to tak dělá, prostě děti, které nějak vybočují, jsou takové a makové a není možné, že by něco bylo jinak. Děláme to tak už roky a prostě to tak je. Někdy hladinu rozčeří nové dítě, které přichází s nastavením, jež úplně nezapadá do našich škatulek. Normální je, že jsme každý jiný, a proto bychom tuhle „výsadu“ jinakosti měli dopřát i dětem. I ty jsou každé jiné, jinakost ale rozhodně není divnost. Když s námi dítě nezvládá mluvit tak, jak očekáváme, nebo se bojí každého neznámého a zůstává ve své bezpečné, leč velmi limitované zóně komfortu, neměli bychom to přijmout jako status quo, ale hledat cestičky, jak trochu otevřít jeho svět. Možná vám trochu inspirace přinese článek o naučené bezmocnosti, což je psychologický fenomén, který se týká obav z čehokoli nového a neznámého, nebo text o vývojové dysfázii, při které se nám děti mohou také jevit jako pasivní a někdy, přiznejme si, jako méně inteligentní. Problém je ale ve zpracování řeči a i zde můžeme najít cesty, jak s dítětem pracovat a povzbuzovat ho. Milé čtenářky a milí čtenáři Informatoria 3–8, přeji vám, abyste zvíření hladiny brali jako šanci zkusit něco nového. Někdy je to náročné, jindy zase radostné, vždycky to ovšem vyžaduje naše úsilí. Bez drobných i velkých změn bychom ale ustrnuli, a to by nás časem přestalo bavit. Takže směle do toho! Mgr. Marie Těthalová

Smyslová zahrada na Proseku

Mgr. Marie Těthalová, 7/2019
Na pražském proseckém sídlišti se mezi obyčejnými paneláky skrývá mateřská škola, kterou navštěvují děti s různými handicapy. 12. června se v této školce slavnostně otevřela smyslová zahrada, která má terapeutický i environmentální záměr.

Když má sourozenec handicap

Mgr. Marie Těthalová, 7/2019
Sourozenecký vztah je jeden z nejvýznamnějších vztahů v našem životě. Sourozenec je prvním vrstevníkem, se kterým si hrajeme, vytváříme přátelské koalice, soupeříme o pozornost rodičů a vzájemně se od sebe učíme.

Úzkostí a strachem volá naše duše i tělo o pomoc

Mgr. Marie Těthalová, 7/2019
Psycholožka Radka Loja pracuje mimo jiné s lidmi, kteří se potýkají s vyhořením. V rozhovoru se bavíme o tom, jak se vyhoření dá poznat, ale hlavně jak mu předcházet nebo ho řešit.

Dělíme se s ostatními

Mgr. Marie Těthalová, 6/2019
Každý je rád, když se s ním ostatní o něco rozdělí. O co se můžeme dělit? O hračky ve třídě, o bonbony, o balonky na pouti nebo třeba o kytičky, které natrháme na louce. O co dalšího se můžeme dělit? Kdy se s tebou naposledy někdo o něco rozdělil?

Co nepatří do lesa?

Mgr. Marie Těthalová, 6/2019
Děti šly na výlet do lesa a našly tam deset věcí, které tam nepatří. Najdeš je také?

Loučíme se s předškoláky

Mgr. Marie Těthalová, 6/2019
Školka se loučila s předškoláky. Děti, které odcházely do školy, dostaly kufřík s pastelkami. Je ve třídě víc předškoláků, nebo dětí, které ve školce ještě zůstávají? Je mezi předškoláky víc holčiček, nebo kluků? A co děti, které zůstávají? Je tam víc kluků, nebo holčiček? Umíš to už spočítat? (Odhadování počtu je důležité pro budoucí počítání.)

Rozloučení s předškoláky

Mgr. Marie Těthalová, 6/2019
Školka se loučila s předškoláky. Děti, které odcházely do školy, dostaly kufřík s pastelkami. Je ve třídě víc předškoláků, nebo dětí, které ve školce ještě zůstávají? Je mezi předškoláky víc holčiček, nebo kluků? A co děti, které zůstávají? Je tam víc kluků, nebo holčiček? Umíš to už spočítat? (Odhadování počtu je důležité pro budoucí počítání.)

Žádné dítě nezlobí samo od sebe, říká ředitelka roku

Mgr. Marie Těthalová, 6/2019
V soutěži Ředitel roku se umístila i Iveta Marušáková, ředitelka Základní a mateřské školy Plavsko. Povídaly jsme si spolu o tom, jaká je její škola a co s celým týmem dělají pro to, aby děti byly ve škole co nejspokojenější.