Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme

Ladislava Horová, ilustrace Patricie Koubská Praha, Portál 2017

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 nebo v online archivu.